นิทรรศการวิชาการ “เกษตรนำชาติ ศาสตร์ที่ยั่งยืน คืนทรัพยากรสู่ชุมชน”

 

นิทรรศการวิชาการ “เกษตรนำชาติ ศาสตร์ที่ยั่งยืน คืนทรัพยากรสู่ชุมชน”
วันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2548

ประกอบด้วยกิจกรรม

นิทรรศการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กับโครงการพระราชดำริ
นิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยจัดแสดงทั้งด้านบน และด้านล่างของอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 

นิทรรศการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโครงการพระราชดำริ

นิทรรศการวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต มก. : ด้านบน

นิทรรศการวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต มก. : ด้านล่าง

 
500 views