ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ

 Award_res_ยอดเยี่ยม-53 หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2553
จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานเด่น : “เครื่องผสมสารน้ำ Smart Doser” เครื่องพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าวและหุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส
-> รายละเอียด

 
 

โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 


Kasetsart Journal

CoverNatSciNew
CoverSocSciNew
Vol.48 Issue 2
Vol.34 Issue 1

ข่าวกิจกรรม สวพ.มก.

     
    310 views