ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ

 Award_res_ยอดเยี่ยม-53 หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2553
จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานเด่น : “เครื่องผสมสารน้ำ Smart Doser” เครื่องพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าวและหุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส
-> รายละเอียด

 


ฐานข้อมูลแนะนำ

ISI_Logo58
scopus_Logo58
SciVal_Logo58-1

Kasetsart Journal

 
CoverAgriNat
CoverSocialSci
Vol.49 Issue 5
Vol.36 Issue 3
 
 
912 views