ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง มีมติให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 แก่องค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ รายละเอียดดังแนบ โดยส่งรายละเอียดตามประกาศไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556

Download : ประกาศฯ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

───Tag : ที่คล้ายกัน ──────────────────────────────────────────────
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในกา...
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

Tags: , ,

ฐานข้อมูลแนะนำ

ISI_Logo58
scopus_Logo58

การบริการสำหรับนักวิจัย

icon_brornligt-consult
icon_brornligt-human
icon_brornligt-animal

Kasetsart Journal

CoverAgriNat
CoverSocialSci
Vol.50 Issue 2
Vol.37 Issue 2
 
823 views