รางวัลวิจัย

Filter

จากแฟ้มงานวิจัย มก.

รายการวิทยุ

 • รายการวิทยุ เรื่อง วิตามินอีจากสบู่ดำ/บงกชรัตน์ ปิติยนต์

  บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

  ออกอากาศวันเสาร์  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

  เรื่อง  วิตามินอีจากสบู่ดำ

  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

   

  …………………………………………………………………………………

   

  -เพลงประจำรายการ-

   สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”  ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดย        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  คุณผู้ฟังครับ ในปัจจุบันน้ำมันปิโตรเลี่ยมได้มีราคาสูงขึ้น และปริมาณการใช้ของประชากรโลกก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ด้วยเหตุผลที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นเป็นลำดับ จึงได้มีความพยายามหาพลังงานทดแทนน้ำมันมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานหมุนเวียนที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น  น้ำมันพืชเป็นพลังงานหมุนเวียน ชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจและจะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนน้ำมัน ซึ่งพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชนั้นมีอยู่หลายชนิดครับ  อย่างเช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดสบู่ดำ ละหุ่ง งา และรำข้าว  ซึ่งในต่างประเทศมีการนำน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดเรพ (Rape Seed Oil) น้ำมันทานตะวัน และน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว มาทดลองใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซล แต่ว่าในงานวิจัยที่กระผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เป็นงานวิจัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่สกัดเท่านั้น แต่ยังได้ใช้ประโยชน์จากวิตามินอีที่มีอยู่ในน้ำมันนั่นด้วยครับ

  ซึ่งพืชที่จะนำมาวิจัยในงานชิ้นนี้นั่นก็คือสบู่ดำ  นั่นเองครับสบู่ดำเป็นพืชพลังงานที่ปลูกง่ายซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับยางพารา มันสำปะหลังและละหุ่ง เมล็ดมีสัดส่วนการให้น้ำมันประมาณร้อยละ 25-30 เนื่องจากปัจจุบันน้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นและจะน้ำมันดีเซลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและมีแนวโน้มของราคาสูงขึ้น การใช้น้ำมันจากสบู่ดำเป็นไบโอดีเซลจึงเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร หากพื้นที่ปลูกสบู่ดำขยายได้ตามเป้าหมายสบู่ดำจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ประโยชน์ของสบู่ดำนอกจากนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลแล้ว น้ำยางบริเวณก้านใบยังสามารถนำมาใช้รักษาหูดและโรคปากเปื่อยได้อีกด้วยครับ และส่วนต่างๆของต้นสบู่ดำที่เป็นส่วนของ เปลือก ลำต้น ใบ กาก สามารถนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษ ไม้อัดและทำปุ๋ย นอกจากนี้แล้วยังมีการคาดว่าเมล็ดสบู่ดำน่าจะมีสารที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพอื่นๆที่สำคัญทางเกษตรกรรม เภสัชกรรม และเครื่องสำอาง เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ หรือสารแอนติออกซิแดนท์ สารแอนติออกซิแดนท์ครับ ซึ่งพบตามธรรมชาติในพืชและสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์นั่นคือ วิตามินอี และวิตามินอีนี้เองที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถหยุดปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชัน ให้ผลในการป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายด้วยครับ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เท่ากับช่วยชะลอความชราภาพของผิวหนังได้อีกด้วยนะครับ  สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

   -เพลงคั่นรายการ-

   คุณผู้ฟังครับ พืชที่เรานำมาสกัดน้ำมันมักพบวิตามินอีผสมอยู่ด้วย โดยน้ำมันทานตะวันมีปริมาณโทโคฟิรอลในปริมาณสูงกว่าน้ำมันถั่วลิสง ข้าวโพด รำข้าว ละหุ่ง แต่ต่ำกว่าถั่วเหลือง กระบวนการสกัดวิตามินอีโดยทั่วไปจะใช้ตัวทำละลาย ซึ่งต้องใช้ปริมาณตัวทำละลายมาก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะปัญหาของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณวิตามินอีในเมล็ดสบู่ดำ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำสายพันธุ์ต่างๆโดยการนำหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสกัดวิตามินอี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสกัด และเป็นการลดปริมาณของเสีย แถมยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย เพราะใช้รีเอเจนต์ในการสกัดปริมาณน้อยลง แต่ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนั่นจะสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเป็นไปตามกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและนำประโยชน์ที่จะได้จากการสกัดพืชสบู่ดำมาใช้นั้น ก็คือ รศ.ดร.บงกชรัตน์  ปิติยนต์ และคณะ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ทำการสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำสายพันธุ์จากกำแพงแสน สายพันธุ์จากโคราช สายพันธุ์จากแพร่ และสายพันธุ์จากชัยนาท ซึ่งปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า ปริมาณวิตามินอี มีแนวโน้มในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกช่วงสภาวะการสกัด โดยสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดวิตามินอี คือ ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับเอทานอลเหนือจุดวิกฤต ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 60 องศา ความดัน 6000 พีเอสไอ สามารถสกัดปริมาณวิตามินอีรวมได้สูงสุดในเมล็ดสบู่ดำสายพันธุ์จากกำแพงแสน

  ส่วนลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสบู่ดำ

  สบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 2 – 7 เมตร มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี เช่นเดียวกับยางพารา สบู่แดง ปัตตาเวีย มะละกอฝรั่ง หนุมานนั่งแท่น โป๊ยเซียน มันสำปะหลัง มะยม มะขามป้อม ผักหวานบ้าน เป็นต้น

  ลำต้น  มีเปลือกลำต้นเรียบ มีสีเทา-น้ำตาล ลำต้นเกลี้ยง อวบน้ำ เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม่มีแก่น หักง่าย มีน้ำยางสีขาวใส และยังมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายได้อีกด้วยครับ

  ใบ  เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ กว้างหรือค่อนข้างกลม จัดเรียงแบบสลับ โคนใบเว้ารูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักเว้า 3-5 หยัก   สามารถแก้พิษตานซาง ถอนพิษที่ทำให้ตัวร้อน แก้ปากและลิ้นเปื่อยพุพอง

  ดอก  ประกอบด้วยดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในช่อดอกเดียวกัน ดอกทั้ง 2 ชนิด มีกลีบรอง และกลีบดอก อย่างละ 5 กลีบ ดอกตัวผู้มีเกสรเรียงเป็นวง 2 วง วงละ 5 อัน ดอกตัวเมียมีรังไข่ ก้านเกสรตัวเมียมี 6 แฉก ดอกมีขนาดเล็กสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายยอด ในช่อดอกเดียวกันมีดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมีย ดอกแต่ละช่อบานไม่พร้อมกัน มีช่อดอกประมาณ 15-30 ช่อต่อต้น แต่ละช่อดอกมีดอกย่อย 70-120 ดอก แต่จะติดผลเพียง 8-14 ผล

  ผล  ผลที่เกิดจากช่อดอกเดียวกันจะสุกแก่ไม่พร้อมกัน ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่มีสีเหลืองคล้ายลูกจันทน์ ผลมีลักษณะกลมรีเล็กน้อย ผลมีขนาดปานกลาง กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตรผลมี 3 พูๆ ละ 1 เมล็ด เมื่อสุกแก่ผลจะปริแตก ผลสด 1 กิโลกรัม มีจำนวน 85-90 ผล

  เมล็ด รูปกลมรี เปลือกนอกสีดำ เนื้อในสีขาว มีสารพิษ เมล็ดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร น้ำหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 70 กรัม เมล็ด 1 กิโลกรัม มีประมาณ 1,300-1,500 เมล็ด ส่วนสรรพคุณทางยาของเมล็ดนั้นก็สามารถแก้อาการปวดข้อ โรคผิวหนังและเป็นยาระบายอย่างแรง  ………. เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

   คุณผู้ฟังครับ  ถ้าจะพูดถึงในส่วนของ ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกสบู่ดำ ราคาเมล็ดสบู่ดำที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ลงทุนปลูกสบู่ดำในประเทศไทย ควรจะได้รับไม่ควรต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท (ในกรณีกล้าพันธุ์ราคา 3 บาท ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่าไร่ละ 800 กิโลกรัมต่อปี และมีต้นทุนการผลิตที่ 2,500 บาทต่อไร่) และควรจะปรับราคาเมล็ดสบู่ดำสูงขึ้นหากมีต้นทุนการผลิตมากกว่า 2,500 บาท เพื่อความคุ้มทุนในการปลูกสบู่ดำ หากผู้ซื้อเมล็ดสบู่ดำต้องการให้ราคาเมล็ดสบู่ดำถูกกว่านี้ ก็ต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ให้ผลผลิตสูงกว่า (800 กก./ไร่/ปี) และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า  แต่อย่างไรก็ตามควรมีการวิเคราะห์แผนธุรกิจให้ชัดเจนว่าสบู่ดำเป็นพืชที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ปลูกในเชิงการค้าหรือไม่ หากจะทำการส่งเสริมเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับอุสาหกรรม จำเป็นต้องศึกษาต้นทุนการผลิตอย่างละเอียด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงงานในการเพาะปลูก การดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่ง ให้น้ำ-ปุ๋ย และค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้นนอกจากความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ส่วนกากเมล็ดสบู่ดำมีสารพิษตกค้างอยู่  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการใช้เป็นอาหารสัตว์ และมีรายงานว่าต้นสบู่ดำเป็นแหล่งอาศัยของแมลงหวี่ขาวจำเป็น ต้องระมัดระวังในการนำเข้าสายพันธุ์สบู่ดำจากต่างประเทศ ซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญควรนำมาพิจารณาประกอบความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ  การเพิ่มผลผลิตเมล็ดต่อไร่ เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก และเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งในระดับเศรษฐกิจพอเพียง ที่อาจขยายผลไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำในอนาคต คือการยกระดับผลผลิตสบู่ดำให้สูงขึ้น  และอย่างที่ได้บอกไปว่างานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการนำประโยชน์จากวิตามินอีที่ได้จากการสกัดน้ำมันสบู่ดำออกมาใช้ประโยชน์  การสกัดวิตามินอีทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ปฏิกิริยาเคมี การสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ตัวทำละลายปริมาณสูง เกิดของเสียมากจากกระบวนการผลิตเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย จึงมีแนวคิดในการลดของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  เทคโนโลยีสะอาด เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เปลี่ยนเป็นของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยหลักการของเทคโนโลยีสะอาดคือ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด แบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดได้แก่การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และการนำกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีสะอาดจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้สามารถรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และก็ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตไปพร้อมๆ กัน ส่วนในด้านประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดนั้นก็ คือ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการนำวัสดุและของเสียกลับมาใช้ใหม่ การนำพลังงานความร้อนส่วนเกิน หรือที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดของเสียจากกระบวนการผลิต และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต เพราะใช้วัตถุดิบปริมาณน้อยลง แต่ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้สูงขึ้น เพิ่มผลการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประหยัดพลังงาน  การนำเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสกัด โดยเทคนิคการสกัดด้วยของไหลที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเคมี   จนได้มีการนำเทคนิคนี้ไปใช้ในงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร  ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ  งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยในด้านการสกัดกลิ่นหอมและสารธรรมชาติ  สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

   คุณผู้ฟังครับ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตร สิ่งทอและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ในขณะเดียวกันการผลิตสินค้าในระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้รับการส่งเสริมและการตอบสนองจากประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์หลายประเภทโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินอีได้รับความสนใจและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ซึ่งวิตามินอีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศทำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศ สบู่ดำเป็นพืชน้ำมันและเป็นพืชพลังงาน ซึงโดยทั่วไปพืชน้ำมันจะมีวิตามินอีการศึกษาปริมาณวิตามินอีของสบู่ดำจะทำให้ทราบข้อมูลของชนิดและปริมาณโทโคฟีรอล เพื่อใช้ประเมินแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งความสามารถในการรักษาสภาพความเสถียรของน้ำมันสบู่ดำ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการสกัด

  และจากการวิจัยครั้งนี้ ทางคณะผู้ทำการวิจัยก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับสบู่ดำเพื่อนำข้อมูลมาประกอบในเก็บรวบรวมตัวอย่างเมล็ดสบู่ดำสายพันธุ์ต่างๆ ในภาคสนาม ซึ่งจะสามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์จากลักษณะผลได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

  (1) กลุ่มที่มีผลทรงกลม

  (2) กลุ่มมีผลทรงกลมหรือผลยาวกว่าพวกแรกเล็กน้อย แต่มีเปลือกผลหนากว่า และ

  (3) กลุ่มมีผลทรงกลมแต่มีขนาดผลเล็กกว่า 2 กลุ่มแรก และจากผลการวิจัยต่างๆ ที่กล่าวมาก็พบความแตกต่างทางพันธุกรรม ในลักษณะการเกษตรและการให้ผลผลิตของสบู่ดำ

  วิธีการสกัดแยกน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำที่นิยมทำกันมากคือ ใช้วิธีการบีบอัด จะได้น้ำมันประมาณ 25-30% มีน้ำมันตกค้างในกาก 10-15%  หรืออาจใช้เครื่องอัดแบบไฮโดรลิค  หรือเครื่องอัดแบบสกรู  จะได้น้ำมันประมาณการแยกด้วยวิธีนี้จะได้น้ำมันปริมาณมากหรือน้อยขึ้นกับแรงอัดที่ใช้ ถ้าใช้แรงอัดสูงจะได้น้ำมันมาก แต่น้ำมันที่ได้จะมีคุณภาพลดลง เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นจะไปเร่งปฏิกิริยาเคมีบางอย่าง ทำให้น้ำมันเสื่อมเสียได้เร็วขึ้น ดังนั้นการบีบอัดอาจทำได้ 2 แบบ คือ การบีบอัดโดยใช้แรงดันสูง เพื่อให้ได้น้ำมันมาก หรือการบีบด้วยแรงดันต่ำก่อน แล้วจึงสกัดน้ำมันที่เหลือในกากต่อด้วยสารทำละลาย

  แต่ทางคณะผู้ทำการวิจัย ก็ได้ศึกษาความแตกต่างของสบู่ดำในระดับดีเอ็นเอ 18 ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมจากภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มสบู่ดำทางพันธุกรรม  ได้ 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นมากคือสบู่ดำที่รวบรวมจาก จ.เชียงใหม่ ดังนั้นการจับคู่ผสมเพื่อสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมสำหรับการคัดเลือกพันธุ์สบู่ดำให้ ประสบผลสำเร็จในอนาคต จึงควรเป็นคู่ผสมที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มาจากต่างกลุ่มกันโดยการผสมพันธุ์ตามด้วยการคัดเลือกรุ่นลูก … เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

   คุณผู้ฟังครับ  ปัจจุบันสบู่ดำเป็นพืชน้ำมันที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาแพงขึ้น และสบู่ดำยังมีการนำมาใช้ประโยชน์อีกมาก เช่น สบู่ดำทั้งลำต้น ใบ และผลใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ ลำต้นยังใช้ทำเยื้อกระดาษ ใบใช้เลี้ยงไหม หรือทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำมันสบู่ดำยังประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว 21.28 เปอร์เซ็นต์ และกรดไขมันไม่อิ่มตัว 78.71 เปอร์เซ็นต์ สบู่ดำนำมาสกัดน้ำมันทั้งเมล็ดทั้งเปลือกมีน้ำมัน ร้อยละ 34.96 และสกัดน้ำมันโดยการแยกเมล็ดแยกเปลือกมีน้ำมัน ร้อยละ 54.67

  ส่วนที่สำคัญของสบู่ดำคือส่วนของเมล็ดครับ ซึ่งมีน้ำมันที่สามารถนำไปแปรรูปและผสมกับน้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซล หรือใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลได้ทุกประเภท และสามารถใช้น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดโดยตรงกับเครื่องยนต์ทางด้านการเกษตรได้อย่างดี แต่คุณประโยชน์ของสบู่ดำก็ไม่ได้มีเพียงแค่การสกัดและใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ได้เท่านั้นนะครับ เพราะสบู่ดำยังมีการนำมาใช้ประโยชน์อีกหลายๆด้าน อย่างเช่น

  การนำมาใช้เป็นอาหารของคน ก็จะใช้ส่วนของใบอ่อนหรือยอดอ่อนเมื่อนำไปนึ่งด้วยไอน้ำร้อนแล้วสามารถนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัย หรือเมล็ดสบู่ดำจากบางพื้นที่ของประเทศแม็กซิโกเมื่อนำมาต้มและคั่วด้วยความร้อนสามารถนำไปรับประทานได้เช่นกันครับ

   การใช้เป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากกากสบู่ดำ มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่ประกอบด้วยสารพิษมากมาย ฉะนั้นจึงต้องนำกากสบู่ดำมาผ่านกระบวนการกำจัดสารพิษก่อนนำไปเลี้ยงสัตว์โดยการใช้ความร้อนร่วมกับการสกัดด้วยสารเคมี หรือการหมักกากน้ำมันสบู่ดำด้วยเชื้อรา   หรือแม้กระทั้งยารักษาโรค ส่วนต่างๆของสบู่ดำก็นำมาใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยล่ะครับคุณผู้ฟัง

  สัปดาห์หน้า กระผม จะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝาก คุณผู้ฟังอีก  อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”  ได้ทุกวันเสาร์  เวลา 18.30 – 18.55 น.

  หากคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายัง  “รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้  ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือ โทรสอบถามได้ที่  0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ  แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า  สำหรับวันนี้ ลาไปก่อน สวัสดีครับ…….

  …………………………………………………………………………………

   

   

   

   

 • รายการวิทยุ เรื่อง “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย /ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

  บทวิทยุรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

  ออกอากาศวัน เสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

  เรื่อง “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย

  บทวิทยุโดย วิทวัส ยุทธโกศา

  ………………………………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  วันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมานำเสนอครับ เป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก นั่นก็คือ ภัยแล้ง นั่นเองครับ ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งในตอนนี้ พื้นที่ภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลายครับ แม้ว่าจะมีการระดมทำฝนหลวงกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มีน้ำมาเติมในเขื่อนหลักอาทิ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนลำตะคอง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลายแห่งเข้าขั้นวิกฤติ พื้นที่การเกษตร ทั้งนาข้าว อ้อยจำนวนมากใกล้ยืนต้นตาย ในขณะที่ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ได้ช่วยต่อชีวิตนาข้าวให้อยู่รอดไปได้อีกระยะหนึ่ง และเกษตรกรก็ยังคงเผชิญกับภัยแล้งกันต่อไปครับ

  และวันนี้กระผมก็ได้นั่งอยู่กับนักวิจัยมากความสามารถเจ้าของผลงาน “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทยนั่นคือ คุณณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  นักวิจัยชำนาญการ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ก่อนอื่นเลย กระผมขอสวัสดีก่อนนะครับ

  คุณณัฐวัฒน์ครับ กระผมอยากทราบว่าภัยแล้ง คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ครับคุณผู้ฟังก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าภัยแล้งที่ชาวเกษตรกรประสบปัญหากันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร และได้ทราบถึงความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว พร้อมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาในหน้าแล้งของเกษตรกร ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรมาฟังกับคุณณัฐวัฒน์ กันต่อในช่วงหน้าครับ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

  กลับมาฟังกันต่อนะครับ กระผมทราบมาว่าคุณณัฐวัฒน์ได้ทำการศึกษาในเรื่อง กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับในตอนนี้ กระผมอยากรู้ที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับว่าเป็นอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  และวิธีการดำเนินงานเป็นยังอย่างครับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  -เพลงคั่นรายการ-

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  สัปดาห์หน้ากระผม จะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

   

   

 • รายการวิทยุ เรื่อง มะกอกโอลีฟ : พืชที่น่าจับตามอง/ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร

  บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

  ออกอากาศวันเสาร์ ที่4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

  เรื่อง  มะกอกโอลีฟ : พืชที่น่าจับตามอง

  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

   

  ……………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

   

  สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเอง โดยมีกระผมวิทวัส ยุทธโกศา และดิฉันมณฑา ปานทิม รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ    วันนี้เสนอเรื่อง “มะกอกโอลีฟ : พืชที่น่าจับตามอง” ครับ

  วิทวัส: คุณผู้ฟังครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ที่ในอดีตแพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์หาสารอาหารในพืชชนิดต่างๆ ให้เราได้ทราบถึงคุณประโยชน์ และนำมารับประทานให้ได้คุณประโยชน์สูงสุด  นับว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจกันทั่วโลกนะครับ เพราะประชาชนเริ่มตระหนักแล้วว่าอาหารที่เรารับประทานอยู่ในปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่มีสารพิษปะปนอยู่ทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของสารปนเปื้อนที่มาจากการใช้น้ำมันทอดอาหารหลายครั้ง สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ หรือการใช้ยาฆ่าแมลงในพืชผักต่างๆ และที่น่าเป็นห่วงอย่างมากๆ ในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นสารเมลามีนใช่มั้ยล่ะครับ เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเวลาที่ไปเดินหาซื้อของบริโภค คงจะกังวลใจนิดๆ ว่า นมยี่ห้อนี้ หรือขนมยี่ห้อนี้ มีสารเมลามีนปนเปื้อนอยู่หรือเปล่า แต่คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลใจนะครับ เพราะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ควบคุมอาหารเหล่านี้ไม่ให้มีเมลามีนเกินมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการตีกลับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ได้ตรวจพบสารเมลามีนที่เป็นอันตรายแล้วครับ ก็ทำให้เราได้หายกังวลกันไปเปลาะหนึ่งแล้วนะครับ

  มณฑา: ด้วยเหตุผลเหล่านี้ค่ะ ทำให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุขภาพหรือที่เรียกว่า อาหารชีวจิต ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย และการที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศที่อำนวยความสะดวกให้พืชพรรณธัญญาหารเติบโต ได้อย่างดีและมีคุณภาพ บวกกับความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในด้านของการทดลองปลูกพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ ให้สามารถปลูกได้ในประเทศไทย ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีอาหารที่หลากหลาย และอาหารเหล่านั้นก็เป็นยาที่ช่วยป้องกันจากโรคภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

  มีพืชชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังให้รู้จักกันค่ะ นั่นก็คือ มะกอกโอลีฟ มะกอกโอลีฟจัดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประเทศไทยมีแนวโน้มการนำเข้าน้ำมันมะกอกโอลีฟและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมะกอกโอลีฟมากขึ้นทุกปี คุณผู้ฟังทราบมั้ยคะว่า เหตุใดน้ำมันมะกอกโอลีฟจึงเป็นที่สนใจของคนรักสุขภาพ เรารับประทานน้ำมันมะกอกโอลีฟเพื่อรักษาโรคใดบ้าง มะกอกโอลีฟมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร มีถิ่นกำเนิดและพบได้ในแหล่งใด และในปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกมะกอกโอลีฟเป็นพืชอุตสาหกรรมกันบ้างหรือไม่ หากคุณผู้ฟังอยากทราบรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้มากยิ่งขึ้น ช่วงหน้าเรามาฟังกันค่ะ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   

  วิทวัส: คุณผู้ฟังครับ กระผมจะมาพูดกันก่อนในความรู้เบื้องต้นของมะกอกโอลีฟกันนะครับ มะกอกโอลีฟเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ลำต้นอาจสูงถึง 20 เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกัน รูปใบหอก ขนาดประมาณ 2 x 6 เซนติเมตร  ปลายใบแหลมหรือมนแคบ มีติ่งเล็กๆ รูปลิ่ม ขอบเรียบ ก้านใบสั้น ผิวด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีเทา ดอกเป็นช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบ ดอกฝอยมีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ ก้านดอกยาว กลีบเลี้ยง 4  กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ดอกมีสีขาวหรือสีครีม มีเกสรตัวผู้ขนาดใหญ่ติดที่กลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียตรง สั้นและหนา ยอดเกสรเพศเมียค่อนข้างใหญ่  ผลสดมีเนื้อ รูปร่างกลมรี ยาว 1-4 เซนติเมตร กว้าง 0.6-2 เซนติเมตร สีผลมีสีต่างๆ เช่น สีเขียว สีแดง สีม่วงหรือสีดำ มีเมล็ดแข็ง ผลมะกอกโอลีฟมีเมล็ดที่เป็นเมล็ดเดี่ยว มีรูปทรงค่อนข้างกลม ส่วนขนาดของผลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ผล ประกอบด้วยส่วนของเปลือกชั้นนอก ซึ่งสีจะเปลี่ยนเมื่อผลสุก เนื้อมะกอกโอลีฟเป็นส่วนที่มีปริมาณน้ำมันมากที่สุด  ส่วนเมล็ดในเป็นเมล็ดที่แข็ง ลักษณะยาวและมีตุ่มอยู่ตรงส่วนบนของเมล็ดห่อหุ้ม

  มะกอกโอลีฟมีถิ่นฐานเดิมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ประเทศในแถบบอลข่าน ที่ราบสูงในอิหร่าน ปาเลสไตน์ จนถึงแถบชายฝั่งของซีเรีย ต่อมาได้กระจายมาถึง ประเทศในหมู่เกาะแถบเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอียิปต์ จนกระทั่งกระจายไปทั่วบริเวณลุ่มแม่น้ำที่ติดกับชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และจากการค้นพบทวีปอเมริกา การปลูกมะกอกโอลีฟจึงได้แพร่ออกไปสู่โลกใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปลูกในแถบอเมริกาใต้  จีน  ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเด่นคือเป็นฤดูร้อนที่ร้อนและแห้งครับ

  คุณผู้ฟังครับ มะกอกโอลีฟเป็นพืชอาหารที่สำคัญและมีคุณค่าพืชหนึ่งในเขตเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่อดีต ส่วนต่างๆของมะกอกสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น ผล เป็นส่วนสำคัญที่สุด ใช้ประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งน้ำมันมะกอกถือว่าเป็นน้ำมันที่ทางการแพทย์แนะนำให้บริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากมีไขมันที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสูงกว่าน้ำมันที่ผลิตจากพืชอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถนำน้ำมันมะกอกโอลีฟมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่และน้ำมันนวด ส่วนใบมะกอกใช้ในการปรุงอาหารและใช้บำบัดรักษาทางการแพทย์ ในขณะที่ส่วนของกิ่งก้านและลำต้นนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์ อีกสักครู่เรามาฟังเหตุผลกันค่ะว่า ทำไมเราจึงควรรับประทานน้ำมันมะกอกโอลีฟกันครับ ช่วงหน้าพบกับคุณมณฑา มาฟังกันว่ามะกอกโอลีฟมีคุณประโยชน์อะไรบ้างครับ

   

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   

  มณฑา: คุณผู้ฟังคะ น้ำมันมะกอกโอลีฟจัดเป็นน้ำมันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารไซโคลอาร์เทนอล(cycloarthanol) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการจับตัวกับโคเลสเตอรอลในวงจรการดูดซึมทำให้โคเลสเตอรอลไม่ซึมเข้าสู่กระแสโลหิต นอกจากนี้ น้ำมันมะกอกโอลีฟยังช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอลที่ไม่เป็นประโยชน์ และช่วยเพิ่มปริมาณโคเลสเตอรอลที่เป็นประโยชน์ จึงช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและสามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ การรับประทานน้ำมันมะกอกโอลีฟ ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสมอง นอกจากนี้ น้ำมันมะกอกโอลีฟมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียสโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำมันมะกอกโอลีฟจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ประกอบอาหาร

  คุณผู้ฟังคะ การที่เรารับประทานน้ำมันมะกอกนั้น นับว่ามีประโยชน์ต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะ เพราะน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันชนิดที่ทนทานต่อกระเพาะได้มากที่สุด มีผลในการช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ และอาการอักเสบที่กระเพาะและลำไส้ตอนต้น ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติในเชิงป้องกันโรค  และหากรับประทานน้ำมันมะกอกสัก 2 ช้อนโต๊ะ ในตอนเช้าตอนกระเพาะว่าง จะเป็นผลดีสำหรับคนที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรัง น้ำมันมะกอกยังช่วยในการป้องกันการเกิดโรคนิ่วน้ำดีได้ดีอีกด้วยค่ะ

  เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า มนุษย์เราเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนั้น ภูมิต้านทานของโรคเริ่มลดลง จึงทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย ดังนั้นการรับประทานน้ำมันมะกอกโอลีฟจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดีทีเดียวค่ะ ซึ่งน้ำมันมะกอกโอลีฟมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในเรื่องของการสร้างเนื้อกระดูก ป้องกันกระดูกผุกร่อน มีประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร ตลอดจนการดูดซึมสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด ซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันมากที่สุดในประเทศอุตสาหกรรม เป็นต้นเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ สาเหตุของโรคนอกจากจะเกิดจากกรรมพันธุ์แล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นต้นเหตุให้อาการของโรครุนแรงขึ้น เช่น การสูบบุหรี่ ความดันเลือดสูง และคอเลสเตอรอลสูง และก็ยังมีปัจจัยเสริมในเรื่องของ อายุ เพศ โดยเฉพาะเพศชาย  ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคเกาท์ และมีร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งในการนำน้ำมันมะกอกมาบริโภคนั้น อาจรับประทานโดยการนำไปปรุงอาหาร โดยการทอดให้ท่วมน้ำมัน หรือยิ่งถ้ารับประทานในรูปของน้ำมันโดยตรงก็จะได้ทั้งวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระได้ครบถ้วนที่สุด แต่ถึงกระนั้นการรักษาโรคและการป้องกันโรคประเภทนี้มีความจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาค่ะ ฉะนั้นเราจึงควรรับประทานน้ำมันมะกอกโอลีฟเสียแต่ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีอายุน้อยๆ มากกว่าที่เราจะรอให้มีอายุมากแล้วจึงค่อยรับประทานกันนะคะ

   

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   

   

  ดังที่คุณมณฑาได้กล่าวมาแล้วนะครับว่า น้ำมันมะกอกโอลีฟมีประโยชน์ในด้านของการป้องกันโรคต่างๆ เนื่องจากในน้ำมันมะกอกโอลีฟนั้นอุดมไปด้วยวิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ สารต้านอนุมูลอิสระนี้มีคุณประโยชน์อย่างมากต่อระบบที่สำคัญต่าง ๆ ในร่างกายทั้ง 5 ระบบได้แก่ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน กลุ่มเซลล์ประสาทที่ทำงานเฉพาะในสมอง การต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งต่าง ๆ และประโยชน์ที่เป็นที่ถูกใจของสาวๆนั้นก็คือสามารถชะลอความชราได้ครับ เพราะสารนี้จะเป็นตัวสร้างเซลล์ใหม่และซ่อมแซมเซลล์เก่าให้มีความสมดุล ช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยได้ดี ซึ่งปัจจุบัน น้ำมันมะกอกโอลีฟ ถือว่าเป็นส่วนผสมที่สำคัญของเครื่องสำอางหลายยี่ห้อที่มีสรรพคุณในการช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยของสาวๆ ครับ ฉะนั้นน้ำมันมะกอกโอลีฟจึงขึ้นชื่อในหมู่ของผู้ที่รักสุขภาพครับ

  คุณผู้ฟังครับ ถึงแม้ว่าน้ำมันมะกอกโอลีฟกำลังได้รับความนิยมในการนำมาบริโภคและใช้ในวงการเครื่องสำอางในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ราคาของน้ำมันมะกอกโอลีฟนั้นก็ยังถือว่ามีราคาแพง เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถที่ผลิตมะกอกโอลีฟเป็นพืชอุตสาหกรรมได้ครับ แต่การศึกษาวิจัยนี้ก็ยังคงกระทำกันอย่างต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกเพื่อการผลิตน้ำมันขึ้น โดย ผศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยโครงการนิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น เป็นโครงการย่อยในชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มะกอกโอลีฟและมะกอกของไทย

  จากการศึกษาพบว่าพันธุ์มะกอกโอลีฟที่นำเข้ามาปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสถาปัตยลักษณ์พืช หรือลักษณะเรือนพุ่ม ลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายในของใบและกิ่ง องค์ประกอบทางพฤกษเคมี การมีเกล็ดรูปโล่ปกคลุมบนกิ่งและใบ การมีความหนาของชั้นไขมัน ซึ่งลักษณะต่างๆ ดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำจากต้นและอาจสัมพันธ์กับความสามารถในการทนแล้งที่ต่างกันของมะกอกโอลีฟแต่ละพันธุ์ นอกจากนี้ ความหนาของชั้นที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์อยู่แตกต่างกัน อาจสัมพันธ์กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงที่แตกต่างกันด้วย

  คุณผู้ฟังครับ มะกอกโอลีฟที่ทำการทดลองปลูกในประเทศไทยมีลักษณะเรือนพุ่มที่มีใบหนาแน่น เมื่อตัดแต่งเรือนพุ่มให้โปร่งจึงช่วยให้การกระจายการรับแสงในเรือนพุ่มดีขึ้น จากการศึกษาความสามารถในการสังเคราะห์แสงพบว่าต้นมะกอกโอลีฟสามารถสังเคราะห์แสงได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเรือนพุ่มรอบนอก ประกอบกับใบของมะกอกโอลีฟแสดงการบิดหมุนใบตามการเปลี่ยนแปลงทิศทางของดวงอาทิตย์  จึงอาจเป็นกลไกหนึ่งของมะกอกโอลีฟที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของไทย ช่วงหน้าพบกับคุณมณฑาครับ

   

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   

  คุณผู้ฟังคะ มะกอกโอลีฟจึงยังเป็นพืชใหม่ที่ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ในทุกด้านและทุกสาขาอย่างละเอียดและต่อเนื่อง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะกอกโอลีฟจึงต้องเป็นโครงการวิจัยระยะยาวและต้องอาศัยความร่วมมือด้านต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งหากพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตให้แก่เกษตรกร ก็จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบทุกด้านไปพร้อมกัน ก่อนจะพัฒนาไปสู่การผลิตทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมในอนาคต

  จากการศึกษาสังเกตการออกดอกและการติดผลของมะกอกโอลีฟที่ปลูกในประเทศไทย พบว่าเริ่มมีการออกดอกและติดผลแล้วแต่ดอกและผลได้หลุดร่วงไปในเวลาต่อมา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาสรีรวิทยาและพัฒนาการของผลอย่างใกล้ชิดต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาผลจากต้น มะกอกโอลีฟต่างประเทศที่พัฒนาขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย พบว่าผลมะกอกโอลีฟสามารถเจริญเติบโตอย่างปกติเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ทั้งในด้านความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของผล โดยมีอัตราการเจริญแตกต่างกันแล้วแต่พันธุ์ อย่างไรก็ตาม พันธุ์มะกอกโอลีฟที่นำเข้ามาศึกษาทดสอบยังมีอยู่น้อย จึงควรมีการนำพันธุกรรมที่แตกต่างกันมาปลูกศึกษาทดสอบให้มากยิ่งขึ้นในแหล่งปลูกต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจนก่อนนำไปสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างแท้จริงในการปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย และในภูมิภาคเขตร้อนชื้น

  คุณผู้ฟังคะ เราคงต้องให้กำลังใจกับนักวิจัยกันต่อไปนะคะ เพื่อให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ และหากการวิจัยประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ

   

  ท้ายรายการนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะติชมรายการ ท่านสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตร ส่งมาได้ที่ “รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ตู้ ปณ. 1077 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กทม. 10903” หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-561-1474 ค่ะ ดิฉันหวังว่า สาระในวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในได้บ้างนะคะ  สุดท้ายก่อนจบรายการ ดิฉันขอฝากไว้ประโยคหนึ่งค่ะว่า ไม่มีพลังใดที่ยิ่งใหญ่ เท่ากับพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยนะคะ สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับดิฉัน มณฑา ปานทิม และกระผม วิทวัส ยุทธโกศา สวัสดีครับ

   

   

  ……………………………………………………………………………………………………………

 • รายการวิทยุ เรื่อง การปลูกฟ้าทะลายโจร/นภาภรณ์ พรหมชนะ

  บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

  ออกอากาศวันเสาร์ ที่27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

  เรื่อง  การปลูกฟ้าทะลายโจร

  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

   ……………………………………………………………………………………….

  -เพลงประจำรายการ-

   

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”  ซึ่งออกอากาศให้ผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดย        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกระผม…………………………………………เป็นผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้กระผมขอเสนอเรื่อง “การปลูกฟ้าทะลายโจร” ครับ

  คุณผู้ฟังครับ สมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีประวัติอยู่คู่กับชีวิตมนุษย์มาช้านาน ในครั้งสมัยดึกดำบรรพ์นั้นมนุษย์ได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การได้ความรู้ในการรักษาโรคนี้ได้จากการสังเกต ทดลองใช้ และประสบการณ์ จนมีการบอกเล่าและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นที่ยอมรับในการที่จะนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ต่อมาจึงเกิดหมอยาท้องถิ่นทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลก

  ในขณะนี้ประชากรของโลกมีมากถึง 6,000 กว่าล้านคน และส่วนใหญ่ ต่างก็มีความตื่นตัวหันมาให้ความสนใจดูแลสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ด้วยการหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งในรูปอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง และยารักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก    ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความได้เปรียบในภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ทำให้มีพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าอยู่มากมายและมีศักยภาพในการที่จะปลูกสมุนไพรได้ เป็นอย่างดี

  ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ปัจจุบันมีการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในคนกันอย่างแพร่หลาย เรามารู้จักกับฟ้าทะลายโจร คุณประโยชน์ และวิธีการปลูกกันครับ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชที่ชาวอินเดียและจีนใช้เป็นยาแต่โบราณ ในประเทศไทยได้เริ่มนิยมใช้ไม่กี่ปีมานี้เอง ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับต้อยติ่งสูง 30 – 100 เซนติเมตร ทั้งต้นมีรสขม ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม แตกออกเป็นพุ่มเล็ก ใบเรียวสีเขียวเข้มเป็นมันเป็นคู่ตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวแกมม่วง มีขน กลีบเลี้ยงโคนติดกันปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 3 – 4 มิลลิเมตร ผลเป็นฝักสีเขียวอมน้ำตาล เมื่อผลแก่จะแตก ดีดเมล็ดออกมา ฟ้าทะลายโจร เป็นยาที่มีความหมายในตัวเองไม่น้อย เพราะแม้แต่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าฟ้าประทานมาให้ปราบโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเหล่าโจรร้าย ส่วนในภาษาจีนกลาง ยาตัวนี้มีชื่ออย่างเพราะพริ้งว่า “ชวนซิเหลียน” แปลว่า “ดอกบัวอยู่ในหัวใจ”ครับ ซึ่งมีความหมายสูงส่งมาก วงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทะลายโจรขึ้นทำเนียบ เป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่ง ที่สำคัญคือสามารถใช้เป็นยาเดี่ยวเพียงตัวเดียวก็มีฤทธิ์แรงพอที่จะรักษาโรคได้  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในสมุนไพรตัวอื่น

  คุณผู้ฟังทราบมั้ยครับว่า ในฟ้าทะลายโจรนั้น เราจะพบสารสำคัญในการรักษาโรคครับ นั่นก็ คือ สารแอนโดรแกรฟโพไลด์  จัดอยู่ในสารจำพวกยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลลินและเตตราซัยคลิน ซึ่งเป็น ยาแผนปัจจุบันครอบจักรวาล แต่ปลอดภัยกว่าเพราะไม่มีพิษต่อตับ และไม่ตกค้างในร่างกาย ซ้ำยังมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคบางอย่างดีกว่ายาแผนปัจจุบันเสียอีกครับ นอกจากนี้ยังมีการทดลองทางคลินิกของโรงพยาบาลบำราศนราดูร พบว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโรคบิด ท้องร่วง และโรคท้องเสียชนิดเฉียบพลันได้ดีเท่ากับเตตราซัยคลิน นอกจากฟ้าทะลายโจรจะสามารถแก้อาการร้อนในได้ผลดีแล้ว ฟ้าทะลายโจรยังมีสรรพคุณเด่นในการแก้ไข้หวัด ตัวร้อน ระงับการอักเสบ เจ็บคอ แก้ติดเชื้อ และเป็นยาขมเจริญอาหาร จึงนับได้ว่าฟ้าทะลายโจรเป็นยาครอบคลุมได้กว้างขวางเหมาะสำหรับเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบไทย ๆ ได้อย่างดีทีเดียวครับ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   ฟ้าทะลายโจรชอบอากาศร้อนชื้น พบมากในจีน อินเดีย และไทย มักขึ้นเองตามป่า เป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่เลือกดิน แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ชอบแดดปานกลาง ถ้าอยู่ในที่ร่มทึบเกินไปจะทำให้โตช้า ถ้าโดนแดดจัดเกินไปจะทำให้ใบเล็กและเป็นสีม่วง ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชล้มลุก ปลูกจากเมล็ดได้ง่าย เมล็ดมีสีน้ำตาลแดง ซึ่งใน 1 ช้อนโต๊ะจะมีเมล็ดประมาณ 7,000 เมล็ด

  สำหรับการปลูกฟ้าทะลายโจรสามารถปลูกได้หลายวิธีครับ ได้แก่ การปลูกแบบหว่าน ควรหว่านเมล็ดให้กระจายสม่ำเสมอ โดยปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชไม่รุนแรง วิธีนี้เหมาะสมกับการปลูกจำนวนมาก ๆ และมีแรงงานน้อย แต่จะพบกับปัญหาวัชพืช เพราะไม่สามารถนำเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงเข้าไปใช้ได้ ต้องใช้มือถอนอย่างเดียว วิธีที่สองเป็นการปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว ขุดร่องตื้น เป็นแถวยาว โรยเมล็ดเกลี่ยดินกลบบาง ๆ ควรมีระยะปลูกระหว่างแถว 40 เซนติเมตร โดยทั่วไปใช้เมล็ดประมาณ 50 – 100 เมล็ดต่อความยาว 1 เมตร การปลูกด้วยวิธีนี้ กำจัดวัชพืชได้ง่ายและสะดวกขึ้น วิธีที่สามคือการปลูกแบบหยอดหลุม คือเตรียมหลุมปลูกลึกประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร ให้เป็นแนวโดยมีระยะปลูกระหว่างต้น 20 – 30 เซนติเมตร และระหว่างแถว 40 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดหลุมละ 5 – 10 เมล็ด เกลี่ยดินกลบบาง ๆ การปลูกวิธีนี้จะประหยัดเมล็ดพันธุ์ แต่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชขณะที่ต้นยังเล็ก เพราะมีพื้นที่ว่างระหว่างระยะปลูกและตำแหน่งที่งอกของเมล็ดฟ้าทะลายโจรอยู่ห่างกัน วิธีนี้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกที่ไม่มีวัชพืชรบกวน

  การปลูกโดยใช้ต้นกล้า โดยใช้ต้นกล้ามีอายุประมาณ 45 – 60 วัน หรือมีใบประมาณ 10 – 14 ใบ โดยย้ายกล้าลงในแปลงปลูกที่มีระยะปลูกระหว่างต้น 20 – 30 เซนติเมตร และระหว่างแถว 40 เซนติเมตร ถ้าดินไม่ดีควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 125 กรัมต่อหลุม วิธีนี้เหมาะกับแปลงปลูกที่มีปัญหาวัชพืชรุนแรง หรือกรณีที่เมล็ดพันธุ์มีราคาแพงหรือมีจำกัดแต่จะให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าการปลูกโดย 3 วิธีแรก

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   คุณผู้ฟังครับ สำหรับการดูแลรักษาต้นฟ้าทะลายโจรนั้น เราสามารถทำได้ด้วยการคลุมแปลง ในพื้นที่ปลูกที่เป็นที่โล่งแจ้ง ลมพัดแรง แดดจัด ฝนตกชุก ควรคลุมแปลงด้วยฟางหรือ ใบหญ้าคาบาง ๆ เพื่อช่วยพรางแสง ลดการชะล้างของน้ำ ควบคุมความชื้นในดินไม่ให้น้ำระเหยเร็ว ความชื้นจะทำให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น และเมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ 1 เดือน ให้เอาฟางหรือใบหญ้าคาในส่วนที่หนา ออกบ้าง  หลังจากปลูกแล้วประมาณ 7-15 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที่ปลูกตายหรือเมล็ดไม่งอก ควรมีการปลูกซ่อมทันทีเพื่อให้พืชเจริญเติบโตทันกัน หลังจากปลูกแล้วประมาณ 30-45 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที่ขึ้นมาแน่นเกินไป ควรทำการถอนแยกไปปลูกในแปลงอื่น ๆ เพื่อให้ต้นกล้าที่ขึ้นสมบูรณ์เต็มที่ ไม่แย่งอาหารกัน  ประการสำคัญก็คือหลังจากปลูกพืชทุกครั้งต้องให้น้ำพืชทันที ซึ่งจะช่วยให้ต้นกล้าไม่เฉาและตายง่าย ในระยะ 1-2 เดือนแรกหลังจากปลูก ถ้าแดดจัดควรให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าแดดไม่จัดควรให้น้ำวันละครั้ง และหลังจากอายุ 2 เดือนไปแล้วอาจจะให้น้ำวันเว้นวันก็ได้หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ ถ้าพืชขาดน้ำเป็นระยะเวลาหลายวันจะทำให้พืชเหี่ยวเฉา แคระแกรน ออกดอกเร็ว และทำให้พืชไม่สามารถดึงธาตุอาหารจำเป็นบางชนิดจากดินขึ้นมาใช้ได้

  การใส่ปุ๋ยให้กับฟ้าทะลายโจร จะเริ่มใส่เมื่อต้นกล้ามีอายุ 2 เดือน ส่วนใหญ่นิยมใส่ปุ๋ยคอกหรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็จะใช้สูตร 15-15-15  ซึ่งวิธีการใส่ปุ๋ยนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความสะดวกและวิธีการปลูกพืชครับ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ครับ การใส่ปุ๋ยแบบหว่าน เกษตรกรต้องหว่านปุ๋ยให้กระจายทั่วและสม่ำเสมอ หลังจากหว่านปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำทันที อย่าให้ปุ๋ยค้างอยู่ที่ใบเพราะจะทำให้ใบไหม้และต้นพืชตายได้ ซึ่งเหมาะกับแปลงเพาะกล้าและการปลูกแบบหว่าน

  การใส่ปุ๋ยแบบโรยหรือหว่านเป็นแถว ตามแนวขนานระหว่างแถวปลูก ห่างจากแถวปลูกประมาณ 10-15 เซนติเมตร โดยขุดเป็นร่องใส่ปุ๋ยพรวนดินกลบ หรือโรยปุ๋ยก่อนแล้วพรวนดินกลบ ซึ่งจะเหมาะกับการปลูกแบบโรยเป็นแถว และการใส่ปุ๋ยแบบหยอดโคน เป็นการใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร โดยขุดหลุมฝังกลบดินหรือโรยรอบ ๆ โคนต้น แล้วพรวนดินกลบก็ได้ ซึ่งเหมาะกับการปลูกแบบมีระยะปลูกครับ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   การกำจัดวัชพืช ในแปลงปลูกแบบหว่านและแปลงเพาะเมล็ด กำจัดได้โดยการถอน ส่วนในแปลงปลูกแบบโรยเป็นแถว แบบหยอดหลุมและแบบปลูกด้วยต้นกล้า ซึ่งมีระยะปลูก การกำจัดวัชพืช จะทำได้สะดวกขึ้น ซึ่งทำได้โดยใช้การถอนหรือใช้เครื่องมือช่วย และควรทำการพรวนดินเข้าโคนต้นไปพร้อมกัน  การพรวนดิน ส่วนใหญ่จะพรวนดินและดายหญ้าไปพร้อม ๆ กัน หรือพรวนดินเมื่อเห็นหน้าดินแน่น ดูดซึมน้ำได้ช้า การพรวนดินทำให้ดินร่วนซุย ดูดซึมซับน้ำและปุ๋ยได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ระบบรากพืชใช้น้ำและปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส่วนการป้องกันกำจัดโรคและแมลงนั้น ปัจจุบันการปลูกฟ้าทะลายโจรยังไม่พบว่ามีโรคและแมลงชนิดใดทำความเสียหายอย่างรุนแรง เพียงแต่ทำความเสียหายบ้างเล็กน้อยเท่านั้น ได้แก่ โรคโคนเน่าและรากเน่า ต้นที่เป็นโรคจะมีอาการเหี่ยวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนแห้งตายในที่สุด จะพบบริเวณรากและโคน รากขาดได้ง่าย และบางส่วนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม  การป้องกันและกำจัดในเบื้องต้นควรถอนและทำลายต้นพืชทิ้งไป  โรคที่สำคัญอีกโรคคือโรคแอนแทรคโนส จะพบอาการที่ตรงกลางใบหรือปลายใบ อาการที่พบบนใบจะเกิดกระจายทั่วไป เนื้อใบแห้งตายเป็นสีฟางข้าว ขอบแผลสีเข้ม การป้องกันและกำจัดในเบื้องต้นควรถอนและทำลายต้นพืชเช่นกัน

  การเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรนั้น เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเมื่อฟ้าทะลายโจรเริ่มออกดอก จนถึงติดฝัก เกษตรกรจะทยอยเก็บฟ้าทะลายโจร โดยจะใช้วิธีถอนทั้งต้นหรือตัดต้นจนชิดกับดิน เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวในช่วงเริ่มออกดอกนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีน้ำหนักแห้งสูง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะนำไปแปรรูป หากเกษตรกรต้องการเก็บผลผลิตบางส่วนไว้เพื่อใช้ทำเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเมื่อระยะฝักแก่ และปล่อยให้ฝักแก่และแห้งกับต้น จึงจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ได้  ส่วนการแปรรูปฟ้าทะลายโจรนั้นสามารถทำได้โดยนำฟ้าทะลายโจรที่เก็บเกี่ยวมาสับให้เป็นท่อนด้วยเครื่องสับ หรือแรงงานคน เกษตรกรจะนำฟ้าทะลายโจรที่สับแล้วมาตากแดดบนผ้าใบจนกว่าฟ้าทะลายโจรจะแห้งสนิท หลังจากนั้นนำมาบรรจุใส่กระสอบ กระสอบละ 30 กก.นำหนังสือพิมพ์ปิดด้านบนและผูกด้วยเชือกเก็บในที่แห้งและมิดชิด ไม่ให้โดนแสงแดด เพราะจะทำให้ฤทธิ์ยาของฟ้าทะลายโจรลดลง

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   ผศ.นภาภรณ์  พรหมชนะ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยในโครงการการวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่ออุตสาหกรรม โดยทำการศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกฟ้าทะลายโจรของเกษตรกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก โดยผลการศึกษาการผลิตฟ้าทะลายโจรของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคมีการผลิตฟ้าทะลายโจรที่แตกต่างกัน สามารถผลิตฟ้าทะลายโจรได้เป็น 3 แบบคือ การผลิตฟ้าทะลายโจรที่เกษตรกรอาศัยระบบน้ำชลประทาน ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชในการผลิต  แบบที่สองคือการผลิตฟ้าทะลายโจรที่เกษตรกรอาศัยระบบน้ำชลประทานใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพและสารเคมีกำจัดวัชพืช และแบบสุดท้ายคือการผลิตฟ้าทะลายโจรแบบธรรมชาติ เกษตรกรจะอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืช  เกษตรกรที่ผลิตฟ้าทะลายโจรจะปลูกฟ้าทะลายโจรเป็นพืชเสริมกับพืชหลัก โดยมีพื้นที่การปลูกฟ้าทะลายโจรตั้งแต่ 1-5 ไร่  โดยเกษตรกรจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้รวบรวมในช่วงแรกที่ทำการผลิตฟ้าทะลายโจรในราคากิโลกรัมละ 500-600 บาท จากนั้นเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไว้ใช้เองในการผลิตฟ้าทะลายโจรในครั้งต่อๆไป เกษตรกรที่ปลูกฟ้าทะลายโจรโดยอาศัยระบบน้ำชลประทานจะทำการผลิตฟ้าทะลายโจรได้ปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝนจะทำการผลิตฟ้าทะลายโจรได้ปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลาในการผลิตฟ้าทะลายโจร 1 ครั้งจะใช้เวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเป็นเวลา 5 เดือน ส่วนการจำหน่ายฟ้าทะลายโจรเกษตรกรจะจำหน่ายให้กับผู้รวบรวมผลผลิต โดยผู้รวบรวมจะเป็นผู้กำหนดราคา ราคาฟ้าทะลายโจรตากแห้งที่เกษตรกรขายได้คือ 10-12 บาทต่อกิโลกรัม

  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ควรเข้ามาดูแลและสนับสนุนด้านการผลิตฟ้าทะลายโจรของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตเพื่อมีอำนาจในการต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง มีการประกันราคาพืชสมุนไพร รวมทั้งสนับสนุนด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ข้อมูลข่าวสาร การตลาด เทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้รัฐบาลควรสนับสนุนการใช้สมุนไพรในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ และการผลิตยาสมุนไพรที่ใช้ในคน เพราะเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยให้แพร่หลาย

  คุณผู้ฟังครับ คุณผู้ฟังคงพอจะทราบเรื่องราวต่างๆของฟ้าทะลายโจรที่กระผมได้เสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะครับ   กระผมหวังว่า สาระในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังได้บ้างนะครับ  สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า  สวัสดีครับ

   

  ……………………………………………………………………………………………………………

 • รายการวิทยุ เรื่อง ราสพ์เบอรี่ : ผลไม้ต้านมะเร็งและการผลิตต้นแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ/เบ็ญจารัชด ทองยืน

  บทวิทยุรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

  ออกอากาศวัน เสาร์ ที่ 20  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558

  เรื่อง ราสพ์เบอรี่ : ผลไม้ต้านมะเร็งและการผลิตต้นแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ

  บทวิทยุโดย วิทวัส ยุทธโกศา

   

  …………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

   

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีกระผมวิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้กระผมมีผลงานวิจัยดีๆมาฝากครับ แต่ก่อนอื่นเลยกระผมขอแนะนำพิธีกรอีกท่านนึงก่อนนะครับ นั้นก็คือ คุณมณฑา ปานทิม เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันนั่นเองครับคุณผู้ฟัง เรื่องที่กระผมจะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้กันในวันนี้ นั่นก็คือ ราสพ์เบอร์รี ผลงานการผลิตต้นแม่พันธ์ของคุณเบ็ญจารัชด  ทองยืน, ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์, วิสิฐ  กิจสมพร, สมศักดิ์  รุ่งอรุณและพรประเสริฐ  ธรรมอินทร์ จากศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์  (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง) มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ครับ

  คุณผู้ฟังว่า กระผมว่าผลไม้ชนิดนี้คุณผู้ฟังต้องเคยได้ยินกันบ้างแหละครับ แต่เราไม่ได้ใกล้ชิดกับมันเท่าไรนักเพราะส่วนใหญ่เป็นผลไม้นำเข้าจากเมืองนอก และมีราคาที่ค่อนข้างแพง เราจะเห็นได้บ่อยในรูปแบบการแปรรูปแล้ว อย่างเช่นมาในรูปแบบแยมทาขนมปัง ซอส หรือจะเป็นเครื่องดื่มอย่างเช่นไวน์ เป็นต้นครับ ก่อนอื่นเลยครับมาทำความรู้จักกับราสพ์เบอร์รี่กันก่อนเลยครับ คุณมณฑาครับ ราสพ์เบอร์รี่นี่เป็นอย่างไรหรือครับ ?

  ราสพ์เบอร์รี เป็นชื่อเรียกผลไม้หลายชนิดในสกุลรูบัส (Rubus) ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับแบล็กเบอร์รี ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลย่อยไอเดโอบาทัส (Idaeobatus) มีต้นกำเนิดมาจากแถบยุโรป ผลราสพ์เบอร์รีสามารถรับประทานได้ ซึ่งมีทั้งรสหวานและเปรี้ยว ผลมีสีแดงขนาดเล็กและยังเป็นผลไม้ทางการค้าที่สำคัญเป็นอย่างในปัจจุบัน สามารถเจริญเติบโตได้อย่างกว้างขวาง อยู่ได้ทุกสภาพภูมิอากาศทั่วโลก แต่นิยมปลูกกันในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว อย่างเช่นยุโรปและอเมริกา ลำต้นและตัวต้นก็มีความแข็งแรงมากสามารถขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มันสามารถงอกลำต้นใหม่จากลำต้นเดิมได้และรากของมันจะเจาะลึกลงไปในดิน ส่วนใบก็สามารถนำไปทำยาได้ การเก็บเกี่ยวนิยมเก็บเกี่ยวในช่วงที่ผลสุกงอมโดยให้ดูจากผลจะมีสีเข้มสด (สีแดง, ม่วง, ดำ) ในช่วงนี้ผลจะมีความหวานมากจึงเหมาะสำหรับนำไปรับประทานหรือนำไปทำแยมผลไม้และเหมาะที่จะนำไปทำอาหารอย่างอื่นทั้งของคาวและของหวาน

  ในภาษาท้องถิ่นของไทยเรียกว่า หนามไข่ปู ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์บนพื้นที่ภูเขาสูง อาทิ ดอยภูคา จังหวัดน่าน, ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ภูกระดึง จังหวัดเลย

  คุณผู้ฟังค่ะ ราสพ์เบอรี่ถูกจัดว่าเป็นผลไม้ที่สามารถให้ผลผลิตที่รวดเร็วและค่อนข้างมาก  มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายตามประเทศต่างๆทั่วโลกรองลงมาจากสตรอเบอรีและองุ่น ในช่วงติดผล ซึ่งตรงกับฤดูร้อนในต่างประเทศจะให้ผลผลิตได้ถึง 2-3 กิโลกรัม ต่อความยาวแปลง 1 เมตร และในฤดูหนาวให้ผลผลิต 0.6  กิโลกรัมต่อความยาวแปลง 1 เมตร

  ส่วนพื้นที่การผลิตที่เป็นการค้าจะอยู่ในมลรัฐต่างๆของประเทศอเมริกาตะวันออกและสก็อตแลนด์  ทางใต้ของอังกฤษ ตะวันออกของแคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ชิลี และรัสเซีย รวมทั้งหลายประเทศในยุโรป   มีการปลูกในลักษณะสวนหลังบ้านและผลิตเป็นการค้าเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์และสวีเดน   นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปลูกในประเทศเขตร้อน ซึ่งมีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากๆ มีความหนาวเย็นเพียงพอต่อความต้องการของราสพ์เบอรี่ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะค่ะ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   

  กลับมาฟังกันต่อนะครับ คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า ราสพ์เบอรีเป็นพืชอายุหลายปี(Perennial) โดยมีการขยายพันธุ์จากการใช้หน่อ (Sucker)  ที่แทงขึ้นมาในแต่ละปีและจากนั้นก็ติดผล(Primocane Fruiting) ต่อจากนั้นจะแห้งตายไปในหนึ่งฤดู การเขตกรรมโดยการตัดลำต้นถึงระดับพื้นดินในช่วงที่มีการฟักตัวเป็นการช่วยลดแรงงานในการตัดแต่งกิ่ง และอันตรายจากความหนาวเย็นในฤดูหนาวได้ ส่วนใหญ่นะครับพันธุ์ราสพ์เบอรี่ ประเภทสีแดงกำเนิดมาจากสองประเภท ได้แก่   Rubus ideaeus L.  :  R. ideaeus  vulgatus  Arrhen  ราสพ์เบอรีท้องถิ่นในยุโรป  โดยผลมีสีแดงเข้ม  รูปกรวย  มีขนติดเล็กน้อยหรือไม่มี  กับ R. ideaeus  strigosus  (Michx)   ราสพ์เบอรีท้องถิ่นในอเมริกาเหนือและเอเชียตะวันออก ผลสีแดงอ่อน รูปกลม และมีขนติดทั่วผล  R. ideaeus   ทั้งสอง  subspecies นี้ยังคงถูกใช้เป็นพันธุกรรมสำหรับโปรแกรมการผสมพันธุ์ของราสพ์เบอรีแดง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  รวมทั้งสายพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคต่างๆ อีกด้วยครับด้วย

  คุณผู้ฟังครับ ราสพ์เบอรีเป็นไม้ผลขนาดเล็กที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ต้านมะเร็ง ราสพ์เบอรีอุดมด้วยกรดเอลลาจิก(Ellagic acid) ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลตามธรรมชาติ  ในการวิจัยทางการแพทย์ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดว่ามีฤทธิ์แรงที่สุดในการป้องกันมะเร็ง และยังได้พบว่ากรดเอลลาจิกสามารถจับสารพิษก่อมะเร็งไม่ให้จับกับดีเอ็นเอ ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลดลง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และทำให้เซลล์มะเร็งเกิดภาวะตายตามธรรมชาติ โดยไม่ทำลายเซลล์ปกติเหมือนยาเคมีบำบัด และมีฤทธิ์แรงที่สุดในการป้องกันมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และอาจยับยั้งไม่ให้มะเร็งลุกลาม คุณมลฑาครับ นอกจากประโยชน์ที่กระผมได้กล่าวไปแล้วนี้ ยังมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับ เพราะกระผมคิดว่าน่าจะมีประโยน์มากกว่านี้อีกแน่นอน

  ใช่คะ ประโยชน์ของราสพ์เบอร์รีมีเยอะมากคะ ดิฉันจะบอกเป็นข้อๆดังนี้นะคะ แต่เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  มาต่อกันที่ประโยชน์ของเจ้าราสพ์เบอร์รี่กันคะ

  1. ผลไม้ราสเบอรี่มีไขมันและแคลอรี่ต่ำ และยังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่าย
  2. ราสเบอรี่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
  3. ช่วยต่อต้านมะเร็ง เพราะอุดมไปด้วยกรดเอลลาจิก (Ellagic acid) ซึ่งในทางการแพทย์ได้รับการยอมรับว่ามันมีฤทธิ์แรงที่สุดในการช่วยป้องกันมะเร็ง โดยพบว่ากรดชนิดนี้สามารถช่วยจับสารพิษที่เป็นสารก่อมะร็งไม่ให้จับกับดีเอ็นเอ จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ และยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลาม ทำให้เซลล์มะเร็งเกิดภาวะตายตามธรรมชาติ โดยไม่ทำลายเซลล์ปกติ เหมือนการใช้ยาเคมีบำบัด
  4. สรรพคุณราสเบอรี่ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อม
  5. ราสเบอร์รี่ ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย และยังมีวิตามินเอ วิตามินอี ที่ช่วยในการชะลอการเกิดริ้วรอย บำรุงผิวพรรณ และช่วยสมานผิวหรือแผลต่างๆ ให้หายเร็วขึ้น
  6. ราสเบอร์รี่ประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญอย่างแมงกานีส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ทองแดง และธาตุเหล็ก ซึ่งช่วยควบคุมอัตราการเต้นหัวใจและช่วยควบคุมความดันโลหิต และช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง
  7. ราสเบอร์รี่อุมไปด้วยวิตามินบีรวม วิตามินเค และวิตามินอื่นๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายเผลาผลาญคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน
  8. ราสเบอร์รี่ลดอ้วนผลไม้ราสเบอร์รี่มีน้ำตาลต่ำ จะช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้
  9. สารสีแดงในราสเบอร์รี่มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
  10. ราสเบอร์รี่มีสารอาหารที่เอื้อต่อการมีบุตรทั้งเพศชายและเพศหญิง
  11. ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสเปิร์มได้ถึง 20% (สาเหตุอาจมาจากภาวะความเครียด) ซึ่งมากกว่าผู้ชายที่ไม่ได้บริโภคผลไม้ราสเบอร์รี่
  12. ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศได้เป็นอย่างดี
  13. ช่วยลดโอกาสการแท้งบุตรในเพศหญิง เพราะราสเบอร์รี่มีโฟเลต ที่เป็นตัวช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับตัวอ่อนระหว่างการตั้งครรภ์
  14. ราสเบอร์รี่ สรรพคุณของใบสามารถนำมาใช้ทำเป็นยาได้
  15. ราสเบอรี่สดใช้รับประทานเป็นผลไม้ หรือนำไปทำอาหารอย่างอื่นได้ทั้งอาหารคาวและหวาน
  16. ราสเบอร์รี่ สามารถนำมาแปรรูปทำเป็นน้ำราสเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ปั่น เค้กราสเบอร์รี่ แยมราสเบอร์รี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้แต่งกลิ่นสีในขนมหวานอย่างหลากหลาย ฯลฯ

  ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะค่ะ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

   

  กลับมาฟังกันต่อครับ ราสพ์เบอรีมีกรดเอลลาจิกสูงสุดถึง 1,500 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักแห้ง  1  กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารธรรมชาติถึง 46 ชนิด  รองลงมาคือสตรอเบอรี 639 ไมโครกรัม นอกจากนี้ยังมีแทนนิน ฟลาโวนอยด์ส   เพคติน  กรดซิตริก  กรดมาลิก  น้ำตาลผลไม้  วิตามินซี และเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะธาตุเหล็ก  แมกนีเซียม และแคลเซียม นอกจากราสพ์เบอรีจะมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยใช้รับประทานผลสดแบบผลไม้ทั่วไปแล้ว  เป้าหมายหลักก็เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปเหมือนกับไม้ผลขนาดเล็กอื่นๆ อย่างเช่นสตรอเบอรี บลูเบอรี และกีวีฟรุต เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าในขณะนี้ประเทศไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ผลขนาดเล็กเหล่านี้มากมายปีละหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในรูปของแยมทาขนมปัง เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้หรือแอลกอฮอล์ ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพประเภทนมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้สีและกลิ่นในขนมหวานหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในปัจจุบันนั่นเอง

  ราสพ์เบอรีพันธุ์ที่นำเข้ามาปลูกทดสอบในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงมีการเจริญเติบโตที่ดีพอสมควรครับ คุณภาพผลผลิตอยู่ในขั้นที่ดีและมีน้ำหนักเฉลี่ย 348 กรัมต่อ 100 ผล

  ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ได้ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้มีการจัดส่งผลราสพ์เบอรีไปจำหน่ายในลักษณะผลสดโดยผ่านฝ่ายตลาดเป็นการทดสอบผู้บริโภคในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท คาดว่าเป็นไม้ผลขนาดเล็กที่มีศักยภาพและส่งเสริมผลิตเป็นการค้าภายในประเทศต่อไปได้นั่นเองครับ

  การปลูกราสพ์เบอรีมักพบโรคที่ทำให้ผลผลิตเสียหายได้แก่ Virus, Spur blight, Cane spot, Cane blight, Grey Mould, Iron deficiency ฉะนั้นนะครับ เราจึงจำเป็นต้องใช้ต้นแม่พันธุ์ในการปลูกครั้งแรกที่มีความแข็งแรง โดยพบว่าอาจสามารถอยู่ให้ผลผลิตได้ถึง 12 ปี ถ้าหากใช้ต้นแม่พันธุ์ที่ปลอดโรคไวรัส

  ใช้ราสพ์เบอรีพันธุ์  Amity  ในการทดลองวิจัย  เปรียบเทียบวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ส่วนที่ตัดจาก Meristem และส่วนที่ใช้ตาข้างและยอดเลี้ยงโดยไม่ตัด Meristem คุณผู้ฟังครับทราบไหมครับว่า Meristem นั้นหมายถึง เนื้อเยื่อเจริญ  คือเนื้อเยื่อในพืชที่ประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังไม่ผ่านการเปลี่ยนสภาพ (เซลล์ที่สามารถแบ่งตัวได้) ซึ่งมักพบในตำแหน่งที่พืชมีการเจริญเติบโต โดยปกติแล้วเซลล์พืชที่ทำการแบ่งตัวแล้วจะไม่สามารถแบ่งตัวออกมาได้อีก เนื้อเยื่อเจริญจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแบ่งตัวของเซลล์เนื่องจากประกอบไปด้วยเซลล์ใหม่ที่จะถูกนำไปขยายเนื้อเยื่อและนำไปสู่สร้างอวัยวะใหม่ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับต้นพืช ช่วงหน้ามาฟังวิธีการทดลองของนักวิจัยกันนะครับ

   

  -เพลงคั่นรายการ-

  วิธีการทดลองในการวิจัยในครั้งนี้ครับ

  1. การนำตาหรือยอดของราสพ์เบอรี่ล้างด้วยน้ำกลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว นำมาตัดเป็นท่อน แล้วแช่ในแอลกอฮอล์ 95%   ระยะเวลา 1-2 นาที
  2. ตัดใบออกและล้างน้ำกลั่น 1 ครั้ง นำตาหรือยอดแช่ใน Clorox 10% เขย่า  15  นาที
  3. นำชิ้นส่วนที่แช่ออกจาก Clorox 10%  แล้วนำมาแช่เมอคิวลิคคลอไลด์ (HgCL2)1%   ระยะเวลา  5  นาที  แล้วล้างด้วยน้ำกลั่น 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
  4. ทำการตัด เนื้อเยื่อเจริญหรือ Meristem ในตู้ปลอดเชื้อ โดยตัดให้ถึงเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นวุ้นด้านใน

  5.เลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์วิทยาศาสตร์สูตร M.S.(Murashige & skoog,1962)  Free  Hormone   เพื่อชักนำ ให้เกิดยอด   นำเนื้อเยื่อราสพ์เบอรีวางในชั้นโดยให้แสงจากหลอดนีออนวันละ  8-10  ชั่วโมง   อุณหภูมิไม่เกิน  30  oC ต้นเนื้อเยื่อเริ่มแตกใบอ่อนใช้เวลา  45-60  วัน

  1. กระตุ้นให้เกิดการแตกกอ เปลี่ยนอาหารโดยใช้อาหารสูตรขยายปริมาณ MS+BA 0.1 ppm/l  โดยการ  sub culture      ต้นจะเกิดการแตกกอจากบริเวณโคนต้นใช้เวลา  45  วัน
  2. ทำการแยกกอและเปลี่ยนอาหารโดยใช้อาหารสูตรขยายปริมาณ M.S. Free Hormone   ชักนำให้เกิดราก โดยระยะเวลาการเกิดราก   60  วัน
  3. เมื่อต้นแข็งแรง ย้ายออกจากขวด   ลักษณะการย้ายเหมือนสตรอเบอรี่   คลุมถุงพลาสติกไว้  7-10 วัน   และเปิดถุงออกเลี้ยงในตะกร้าเพาะกล้า  1  เดือน  แล้วจึงย้ายลงเลี้ยงในถาดหลุม 1 เดือน หลังจากนั้นย้ายลงกระถางอีก 1 เดือน จึงลงปลูกในแปลง

  คุณผู้ฟังครับ จากการเปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงเบื้องต้น  ส่วนที่ตัดจาก  Meristem   จะเจริญช้าแต่ไม่มีเชื้อราและแบคทีเรียปนเปื้อน  ส่วนที่ใช้ตาข้างและยอดเลี้ยงโดยไม่ตัด  Meristem  จะมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อสูงมากครับ

  ส่วนการปลูกทดสอบในแปลงทดลองสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง)  เปรียบเทียบกับต้น Sucker ตัดแต่งกิ่ง และเก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต   สังเกตอาการผิดปกติในแปลงทดสอบจนสิ้นสุดการทดลอง

  จากผลการวิจัยพบว่าสารแอนตี้ออกซิเดนท์ในราสเบอร์รี่สามารถยับยั้งการเกิดเนื้อร้ายได้ จัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน ซีสูง นอกจากนี้จะมีโปรแตสเซียม และเส้นใยอาหารสูง มีวิตามินเคหรือไบโอฟลาโวนอยด์ ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด และยังมีแมงกานีส ที่ช่วยการทำงานของปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสีแดงในราสเบอร์รี่มีคุณสมบัติช่วยในการหมุนเวียนโลหิต อุดมด้วยวิตามินA และ B ช่วยให้ผิวพรรณสดใสและสมานผิว  ข้อเสียของราสเบอร์รี่ คือมีราคาค่อนข้างแพงและหาได้น้อย อย่างไรก็ตามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังคงทำการวิจัย ทดลองกันต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาต้นแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

   

  สัปดาห์หน้ากระผม จะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

   

   

   

 • รายการวิทยุ เรื่อง พัฒนาคุณภาพพริกชี้ฟ้าแห้งอนามัยเพื่อการส่งออก/อรรณพ ทัศนอุดม

  บทวิทยุรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

  ออกอากาศวัน เสาร์ ที่ 6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558

  เรื่อง พัฒนาคุณภาพพริกชี้ฟ้าแห้งอนามัยเพื่อการส่งออก

  บทวิทยุโดย วิทวัส ยุทธโกศา

   ………………………………………….………………………………

   -เพลงประจำรายการ-

   สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีกระผมวิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  และเช่นเคยนะครับ วันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากอีกแล้วครับ เป็นการส้างรายได้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร นั่นก็คือ เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพพริกชี้ฟ้าแห้งอนามัยเพื่อการส่งออก แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นผลงานของนายอรรณพ ทัศนอุดม และคณะ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับพระเอกของเรากันก่อนนะครับ นั่นก็คือ “พริกชี้ฟ้า” หรือที่เรียกกันว่าพริกใหญ่ ซึ่งก็มีอีกหลายชื่อด้วยกันครับ แล้วแต่ท้องถิ่น ได้แก่ พริกมัน พริกเหลือง และพริกบางช้าง เป็นไม้ล้มลุกครับ สูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามหรือออกสลับกัน และจะเป็นรูปใบหอก กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร ดอกสีขาว ออกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกห้อยลง เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร เกสรตัวผู้ 5 อัน ผลรูปทรงกระบอกยาว ปลายเรียวแหลม มักโค้งงอ ยาว 6-9 เซนติเมตร ผิวเป็นมันสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดง มีเมล็ดแบนสีนวลอยู่ในผลเป็นจำนวนมากครับ

  คุณผู้ฟังครับ พริกชี้ฟ้ามีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ จัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุยืน 1-3 ปี ในประเทศไทยมีการนำเข้าและเพาะปลูกกันมานานแล้วครับ และเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้ำดีหรือปลูกบนดินรังปลวกก็จะมีอายุอยู่ได้นาน พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย มีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงธาตุในร่างกาย ลดความดันโลหิต เพราะทำให้เลือดอ่อนตัว และยังทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ด้วยดี ช่วยเร่งการย่อยสลาย ขับเหงื่อ และช่วยลดน้ำหนัก ช่วยกระตุ้นการทำงานของกระเพาะ ทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้น เห็นไหมครับว่าประโยชน์ของพริกชี้ฟ้านี้มีมากมายทีเดียวเลยครับ และอีกอย่างพริกชี้ฟ้าจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนน้อยกว่าพริกขี้หนูมากนะครับ ก่อนอื่นช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

            คุณผู้ฟังครับ พริกชี้ฟ้านี้ มีความผูกพันธ์กับคนไทยมาอย่างช้านาน อาจกล่าวได้ว่าอาหารไทยขาดพริกไม่ได้เลยทีเดียว พริกเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญของเครื่องปรุงในอาหาร คนไทยใช้พริกทั้งสดและพริกแห้งในการทำ ยำ น้ำพริก ผัด แกง และพะแนง รวมทั้งใช้ในการตกแต่งจานให้เกิดความสวยงาม เพราะพริกชี้ฟ้ามีสีสันที่สดใสนั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับ พริกไม่เพียงให้รสชาติที่เผ็ดร้อนเท่านั้นนะครับ พริกแต่ละพันธุ์ให้กลิ่นรสแตกต่างกันอีกด้วย

  คุณผู้ฟังครับ พริกชี้ฟ้ามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งตลาดมีความต้องการพริกสดและพริกแห้ง เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ น้ำพริก เครื่องแกง เครื่องปรุงรส น้ำจิ้มไก่ และซอสพริก คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า พริกยังนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคบางชนิดและเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการสกัดสารให้สี และสกัดสารเผ็ดที่เรียกว่า แคปไซซิน (capsaicin) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ เพราะฉะนั้นหากคุณภาพของพริกที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบไม่ดี ก็จะส่งผลโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากพริกตามไปด้วย

  ในปี 2555 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกพริกชี้ฟ้า (พริกใหญ่) กว่า 19,700 ไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่า 57,000 ตันต่อปี แต่ความไม่สมดุลของปริมาณและความต้องการของตลาด ในบางท้องที่พริกล้นตลาดจึงเกิดภาวะราคาพริกตกต่ำ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเกษตรกรผู้ปลูกพริก ในขณะที่บางท้องที่มีความต้องการใช้พริกชี้ฟ้าสด และพริกแห้งมากขึ้น แต่ปริมาณและคุณภาพของพริกชี้ฟ้าที่ผลิตได้กลับไม่สอดคล้อง อีกทั้งปัญหาผลผลิตไม่สม่ำเสมอกับความต้องการใช้ของผู้แปรรูป

  คุณผู้ฟังครับ การที่ปริมาณและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ไม่สมดุล  จึงทำให้ต้องมีการนำเข้าพริกแห้ง เพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ในขณะที่พริกแห้งไทยส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ได้ เนื่องจากคุณภาพพริกของประเทศไทยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ทั้งภายในประเทศเอง หรือมาตรฐานของประเทศคู่ค้า

  ปัจจัยหนึ่งนะครับ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของพริก คือ สายพันธุ์พริก ปัจจุบันพันธุ์ที่นิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องแกง และซอสพริก ได้แก่ พันธุ์แม่ปิง 8000 หยกสยาม มรกต และฮอตชิลลี่ พริกพันธุ์เหล่านี้มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ มีขนาดใหญ่ เนื้อหนา และผิวเป็นมัน  นอกจากการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่ การปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ต้องมีกระบวนการแปรรูปพริกชนิดนี้ให้ดี จึงมีความต้องการกระบวนการล้างทำความสะอาดพริกสดก่อนอบแห้ง และวิธีการอบแห้งที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ลดอันตรายจากการบริโภค ตลอดจนสามารถจำหน่ายในราคาสอดคล้องกับคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและประเทศคู่ค้า ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  เรามาฟัง อันตรายที่มากับพริกชี้ฟ้าสู่ผู้บริโภคกันครับ คุณผู้ฟังครับ การปนเปื้อนของสารเคมีและการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรค  เป็นปัญหาสำคัญด้านความปลอดภัยที่พบในพริกสดและพริกแห้งที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม  เนื่องจากเกษตรกรไทยมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณค่อนข้างสูง  มีการลักลอบใช้สารกำจัดศัตรูพืชชนิดที่ไม่อนุญาตให้ใช้  รวมถึงละเลยการเว้นระยะเวลาการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยว  สาเหตุเหล่านี้ทำให้ปัจจุบันยังคงพบการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในพริกสดในระดับที่ไม่ปลอดภัยแก่การบริโภค
  ส่วนพริกแห้งมักพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค  ในระหว่างกระบวนการทำแห้งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ตากบนพื้น  และการเก็บรักษาพริกแห้งที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งการอบพริกแห้งไม่สามารถใช้อุณหภูมิสูงได้  เพราะจะทำให้สีของพริกแห้งที่ได้คล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพริกชี้ฟ้าซึ่งมีขนาดผลใหญ่ มีผิวเรียบเป็นมัน การระเหยของน้ำจะระเหยออกไปในส่วนของขั้วด้านบนทำได้ยาก  การอบแห้งพริกทั่วไปด้วยแสงแดด  ที่อุณหภูมิช่วง 50–70C ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียได้น้อย  การตากแห้งหรืออบที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อก่อโรค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราสร้างสารพิษ  และเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น C. perfringens clostridium-perfringens คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ที่ปนเปื้อนมาจากดิน มูลสัตว์ และอุปกรณ์เครื่องมือที่ละเลยการทำความสะอาด ทำให้พบการปนเปื้อนของเชื้อรา และเชื้อ C. perfringens คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ในตัวอย่างพริกแห้งในปริมาณเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดบ่อยครั้ง

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังครับ เราควรทำอย่างไร ? จึงจะบริโภคพริกชี้ฟ้าได้อย่างปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกจากราคาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว คุณภาพและความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตรารับรอง หรือมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อถือได้แล้วไม่ได้ประกันความปลอดภัยอาหารเสียทีเดียว ผู้บริโภคเองควรต้องมีวิธีการปฏิบัติก่อนการบริโภค หรือประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในกรณีของผักและผลไม้สด การล้างทำความสะอาดด้วยการแช่ หรือปล่อยให้น้ำไหลผ่าน ทั้งการใช้น้ำประปา น้ำที่ผสมสารประกอบคลอรีน ด่างทับทิม น้ำส้มสายชู น้ำอิเล็กโทรไลซ์ หรือน้ำโอโซน (ปัจจุบันมีเครื่องผลิตน้ำโอโซนที่เหมาะกับการใช้ในระดับครัวเรือน)  เป็นวิธีการที่สามารถเลือกให้เหมาะแก่สภาพ  มีหลายวิธีที่สะดวก และมีประสิทธิภาพดี สามารถใช้ในระดับครัวเรือน  เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่ตกค้างก่อนการนำมาปรุงอาหารหรือบริโภค

  การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ ยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ประกอบด้วยกระบวนการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำโอโซนความเข้มข้น 1 ppm นาน 10 นาที แล้วนำมาลวกที่อุณหภูมิ 90C นาน 3 นาที ร่วมกับการแช่ในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (0.3% SMS) และแคลเซียมคลอไรด์ (1% CaCl2) นาน 10 ก่อนนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 65C นาน 20 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคลงได้ ร้อยละ 90 และลดปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในพริกสดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยลดการปนเปื้อนสารคลอร์ไพริสาร และโพรฟิโนฟอสที่ระดับ 50 และ 5 พีพีเอ็มลงได้ ได้ร้อยละ 88–89 และร้อยละ 51–66 ตามลำดับผลิตภัณฑ์พริกแห้งอนามัยที่ได้มีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพริกแห้ง (มอก. 456/2526)  กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตพริกชี้ฟ้าแห้งที่มีคุณภาพส่งโรงงานอุตสาหกรรม  และส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า  แก้ปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของพริกชี้ฟ้าทั้งสด และแห้ง และสามารถนำไปส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกรูปแบบอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอาหารเสริม สารสกัด รวมถึงยารักษาโรคได้อีกด้วย

  -เพลงคั่นรายการ-

  AEC กับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกชี้ฟ้า

  การเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง  จะเกิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศสมาชิกในชาติอาเซียนอย่างเสรี  คาดว่าทำให้เกิดการแข่งขันสินค้าเกษตรอย่างเข้มข้น  ทั้งต่อการนำเข้าและส่งออก  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงอย่างแน่นอนทั้งต่อเกษตรกร
  ผู้ปลูกพริก  อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพริก รวมถึงผู้บริโภค  ทั้งในมิติด้านต้นทุนการผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย การถือครองส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงมิติด้านคุณภาพและความปลอดภัย

  ดังนั้นต้องมีการเตรียมรับเพื่อปรับปรุงการผลิตพริกสด และกระบวนการผลิตพริกแห้งในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการล้างทำความสะอาด  เพื่อลดสิ่งปนเปื้อนในพริกสด หรือการพัฒนากระบวนการอบแห้ง  เพื่อผลิตพริกแห้งที่มีคุณภาพและความปลอดภัย  เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อทำให้พริกและผลิตภัณฑ์พริกของไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก  และสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้

  หากคุณผู้ฟังสนใจผลงานวิจัยนี้ สามารถติดต่อมาที่ นายอรรณพ ทัศนอุดม และคณะ ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์  02-5625020 ต่อ  5020 โทรสาร  02-5625021

  สัปดาห์หน้ากระผม จะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 • รายการวิทยุ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่”

  บทวิทยุ รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”
  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
  เรื่อง การวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่
  บทวิทยุโดย  หทัยรัตน์  ศรีสุภะ

  …………………………………….

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”  ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ค่ะ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีดิฉัน…………………..เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
  คุณผู้ฟังค่ะ ไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร วัตถุดิบ ที่อยู่อาศัยและแม้กระทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านยารักษาโรค  ไม้ไผ่มีอยู่มากมายทั่วประเทศซึ่งมีสภาพภูมิอากาศของเขตร้อน ไม้ไผ่ที่พบอยู่ในประเทศไทยมี 12 สกุล 41 ชนิด แม้ว่าไม้ไผ่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพืชเอนกประสงค์และมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาวชนบท  และด้วยความที่ไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมายแต่กลับถูกนำมาใช้โดยปราศจากมาตรการทางด้านการอนุรักษ์แม้แต่น้อย เลยส่งผลทำให้ปริมาณไม้ไผ่ลดลงอย่างรวดเร็วและงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ไผ่ก็ยังมีน้อยมาก ปัจจุบันปัญหาด้านการตลาดของผลิตผลของพืชเกษตรทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลพลอยได้ให้กับไม้ไผ่และงานวิจัยได้รับการพัฒนาไม้ไผ่ให้ได้รับความสนใจมากขึ้นไปด้วยค่ะ
  การวิจัยเรื่องไม้ไผ่ในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ.2507  โดยเรื่องของไม้ไผ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษของกรมป่าไม้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศหมดไป การวิจัยเรื่องไม้ไผ่ก็ถูกทอดทิ้งจนแทบจะกล่าวได้ว่าเกือบจะไม่มีผู้ใดทำการวิจัยหรือให้ความสนใจกับเรื่องไม้ไผ่เลย ระหว่างช่วง พ.ศ. 2515 – 2525
  จนกระทั้งงานวิจัยเรื่องไม้ไผ่ได้เริ่มอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2526 ค่ะ เมื่อศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ แห่งประเทศแคนนาดา  ได้สนับสนุนงบประมาณวิจัยให้แก่นักวิจัยของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยของกองบำรุง กรมป่าไม้ เป็นเวลา 3 ปี โดยมีข่ายงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเมล็ดไผ่  การบำรุงไผ่  การสร้างสวนรวมพันธุ์ไผ่และการทดลองปลูกสร้างสวนไผ่ไปด้วย
  คุณผู้ฟังค่ะ เมื่อโครงการระยะแรกได้สิ้นสุดลง รัฐบาลแคนนาดาได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการวิจัยในโครงการระยะที่ 2 อีก 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 – 2532 โดยทำการขยายข่ายงานวิจัยให้เป็นแบบครบวงจร คือ ได้ทำการดำเนินกิจกรรมต่อจากการวิจัยระยะที่ 1 และเพิ่มข่ายงานวิจัยทางด้านเทคนิคการขยายพันธุ์ การผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ไผ่ และการส่งเสริมเผยแพร่เข้าไว้ในโครงการด้วยค่ะ  คุณผู้ฟังงานวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่มีอยู่หลายโครงการด้วยกันค่ะ แต่จะเป็นโครงการใดบ้างและมีเนื้อหาสาระอย่างไรนั้น ติดตามรับฟังในช่วงหน้านะค่ะ

  -เพลงคั่นรายการ-

  กลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เมื่อช่วงที่แล้ว ดิฉันบอกข้อมูลคราวๆ ถึงความเป็นมาของโครงการงานวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่ของ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการงานวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่ที่ว่านี้ ประกอบอยู่อีกหลายโครงการด้วยกันนะค่ะ อย่างเช่น โครงการเทคโนโลยีทางเมล็ดไผ่ ไผ่ชนิดสำคัญในประเทศไทย เช่น ไผ่บง ไผ่ชางและไผ่รวก ซึ่งจะออกดอกแบบประปรายครั้งละเพียงไม่กี่กอในเนื้อที่ขนาดเล็ก ไผ่จะออกดอกและผลิตเมล็ดระหว่างช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ค่ะ ขนาดและน้ำหนักและเมล็ดไผ่จะมีความแปรผันสูง เมล็ดของไผ่ชนิดเดียวกันแต่ต่างถิ่นกันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดและน้ำหนักได้ และเมล็ดขนาดใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าเมล็ดขนาดเล็ก การประเมินการงอกของเมล็ดโดยใช้รังสีเอกซ์ก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะค่ะ การงอกของเล็ดมีความสัมพันธ์สูงกับความชื่นของเมล็ด ดังนั้นระดับความชื่นที่เหมาะสมของเมล็ดก็ควรที่จะได้รับการเก็บรักษาไว้ จากการศึกษาพบว่ามีเชื้อราอยู่หลายชนิดในเมล็ดไม้ไผ่ พวกเชื้อราเหล่านี้จะเข้าไปทำลายเมล็ดที่เก็บรักษาไว้ ภายหลังการหว่านเมล็ดในการเพาะชำและขณะที่เมล็ดกำลังงอก  ดังนั้นการขยายพันธุ์ไผ่โดยใช้เมล็ดจะต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการกำจัดและป้องกันเชื้อราเหล่านี้ด้วยค่ะ
  โครงการปลูกบำรุงไม้ไผ่ การวิจัยและพัฒนาทางด้านการปลูกบำรุงไม้ไผ่ จะประกอบไปด้วยการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยไม้ไผ่ในป่าธรรมชาติ การใส่ปุ๋ยไผ่ในสวนป่า และใช่วิธีการตัดฟันไม้ไผ่  การทดลองใส่ปุ๋ยไผ่ในธรรมชาติทำในป่าไผ่ผาก ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลที่ได้จากการใส่ปุ๋ย  N P K และผสม N-P-K 3 ระดับ เป็นประจำทุกปีเป็นระยะเวลา 3 ปี ผลที่ได้จากการใส่ปุ๋ยสรุปว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับ 16 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นการเพียงพอแก่การเพิ่มผลผลิตลำของไผ่ผากในป่าธรรมชาติได้อย่างดี และเมื่อทำการทดลองในสวนผาก ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการทดลองแสดงว่าปุ๋ยสูตร 15-15-15 มีผลที่สำคัญต่อผลผลิตของสวนไผ่รวกและควรใส่ปุ๋ยสูตรนี้ อยู่ที่ระดับ 16 กิโลกรัมต่อไร่

  การทดลองเกี่ยวกับวิธีการตัดฟันไม้ไผ่ ทำในป่าไผ่ผากอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการทดลองชี้ให้เห็นเห็นว่าการตัดลำไม้ไผ่ทุกลำออกหมดจำทำให้ไผ่กอนั้นตายไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งวิธีการตัดลำที่เหมาะสมนั้น ก็คือ วิธีการเลือกตัดโดยเฉพาะลำที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปนะค่ะ
  โครงการสร้างสวนรวมพันธุ์ไผ่ คุณผู้ฟังค่ะ ในประเทศไทยมีสวนรวมพันธุ์ไผ่กว่า 30 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศ สวนรวมพันธุ์ไผ่เหล่านี้สร้างและดูแลรักษาโดยกรมทางหลวงนั่นเองค่ะ  การปลูกไผ่ในสวนรวมพันธุ์ไผ่เหล่านี้ไม่ได้ยึดถือหลักทางพฤกษศาสตร์อย่างเคร่งครัดมากนัก โดยโครงการวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่ได้สร้างสวนรวมพันธุ์ไผ่ไว้ 3 สวนในระยะแรกของโครงการที่สวนพฤกษศาสตร์แม่ลา จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยหินลับ จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีวิจัยสงขลา จังหวัดสงขลา สวนรวมพันธุ์ไผ่แต่ละแห่งมีขนาด 20 ไร่ ปลูกไผ่ 20 ชนิด ชนิดละ 1 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 8×8  เมตรสำหรับไผ่ขนาดใหญ่ และ 4×4 เมตรสำหรับไผ่ขนาดเล็กไผ่ในสวนรวมพันธุ์ไผ่ทั้ง 3 แห่งมีการเจริญเติบโตได้ดี และคาดว่าในอนาคตจะกลายเป็นแหล่งศึกษาเรื่องไม้ไผ่ได้เป็นอย่างดีต่อไปค่ะ คุณผู้ฟังค่ะ เพียงแค่ 3 โครงการที่ดิฉันได้พูดถึงไปนั้นต่างก็เป็นโครงการดีๆที่จะเป็นการอนุรักษ์และยังสามารถที่จะพัฒนาไม้ไผ่เอาไว้ในอนาคตได้ แต่โครงการดีๆก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะค่ะ เพราะว่ายังมีอีก 1 โครงการดีๆ แต่เราจะกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังค่ะ  เมื่อช่วงที่แล้วดิฉันได้พูดถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาไม้ไผ่ไปแล้วทั้งหมด 3 โครงการด้วยกันนะค่ะ แต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งโครงการนะค่ะ นั่นก็คือ โครงการปลูกสร้างสวนไผ่  ค่ะ  ซึ่งในระยะแรกของโครงการนี้ ก็ได้มีการทดลองปลูกสร้างสวนไผ่ไว้ด้วยกัน 4 แห่ง  แห่งละ 50 ไร่ นั่นก็คือ สวนพฤกษศาสตร์แม่สา จังหวัดเชียงใหม่ , สถานีวิจัยหินลับ จังหวัดกาญจนบุรี , สถานีวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น และสถานีวิจัยสงขลา แต่ละแห่งปลูกไป 3-8 ชนิด คือ ที่สวนพฤกษศาสตร์แม่สา ปลูกไผ่ป่า ไผ่ชางและไผ่ดง ที่สถานีวิจัยหินลับปลูกไผ่ป่า ไผ่หวานและไผ่ตง ที่สถานีวิจัยดงลานปลูกไผ่ตง ไผ่ชาง ไผ่หวาน และไผ่รวก ที่สถานีวิจัยสงขลาปลูก ไผ่จีน ไผ่ผ่า ไผ่สีสุก ไผ่ตง ไผ่บงใหญ่ ไผ่ไร่และไผ่รวกนั่นเองค่ะ
  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ได้ปลูกสร้างสวนไผ่เหล่านี้ ก็ได้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไผ่ในสวน คือ ความโต ความสูง จำนวนลำ ซึ่งในช่วงนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่นอนจากข้อมูลที่เก็บในแต่ละปีและคงต้องทำการเก็บข้อมูลไปจนกว่าจะหมดโครงการระยะที่ 2 เลยล่ะค่ะ  คุณผู้ฟังค่ะในช่วงเริ่มแรกของระยะที่ 2 ของโครงการ ก็ได้มีการปลูกสร้างสวนไผ่เพิ่มอีก 2 แห่งด้วยกันค่ะ คือ ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ขนาด 50 ไร่ และได้ทำการขยายสวนไผ่ที่ดงลาน จังหวัดขอนแก่นไปอีก 50 ไร่ โดยปลูกไผ่ 4 ชนิด คือ ไผ่ตง ไผ่สีสุก ไผ่เลี้ยงและไผ่รวกนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังค่ะสวนไผ่เหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนไผ่แล้ว ก็ยังเป็นแปลงสาธิตสำหรับนักวิชาการ ประชาชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนไผ่อีกด้วยค่ะ
  ส่วนในด้านเศรษฐกิจของการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ไผ่นั่น จากการสำรวจพบว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ ที่สามารถเป็นแหล่งทรัพยากรไม้ไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในท้องที่อำเภอไทรโยค ทองผาภูมิ และศรีสวัสดิ์  และเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม้ไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางราชการได้ประกาศให้ไม้ไผ่ 12 ชนิดในท้องที่ทั้ง 3 อำเภอ ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ด้วยค่ะ
  คุณผู้ฟังค่ะ แต่ละปีไม้ไผ่กว่า 20 ล้านลำถูกตัดฟันออกจากป่าในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ไม้ไผ่เหล่านี้ถูกส่งไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ทั้งในท้องที่และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แม้กระทั่งเป็นไม้ไผ่ส่งออกต่างประเทศในลักษณะของลำไผ่ ที่ใช้ทำไม้ค้ำต้นองุ่นในยุโรป ไม้ไผ่ทำโครงว่าวในปากีสถาน หรือไม้ไผ่อัดที่ส่งไปขายทั่วโลก ไม้ไผ่ที่ตัดออกจากป่านี้นอกจากจะมีมูลค่าในตัวของมันเองแล้วนะค่ะ มันก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นแหล่งของการจ้างแรงงานอย่างกว้างขวางอีกด้วย  นับตั้งแต่ผู้มีอาชีพตัดไม้ทำลายป่า ผู้มีอาชีพจักรสาน ตลอดจนผู้ใช้แรงงานในการผลิตสินค้าไม้ไผ่เพื่อการส่งออก รายได้อันเกิดจากการจ้างแรงงานดังกล่าวนั้น  นับว่ามีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของไม้ไผ่ที่ตัดฟันออกจากป่ามากมายนัก และที่สำคัญก็คือการก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในที่สุดค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ไผ่กันต่อในช่วงหน้า  รับรองว่าไม้ไผ่ยังมีอะไรดีที่สนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ ….

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังค่ะ นอกจากลำไม้ไผ่แล้ว ในส่วนของหน่อไม้ก็เป็นผลผลิตที่สำคัญของไม้ไผ่นะค่ะ คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะชื่นชอบในรสชาติหวานๆ ของไม้ไผ่ ซึ่งดิฉันก็เช่นกันค่ะ  ในช่วงฤดูฝนที่ยังไม่มีรายได้จากพืชเกษตรอื่นๆ ที่ปลูกไว้ หน่อไม้นอกจากจะเป็นอาหารในครัวเรือนแล้ว ก็ยังมีการนำมาแปรรูปได้หลายชนิด อย่างเช่น การทำหน่อไม้ดอง หน่อไม้อัดปีบ หน่อไม้แห้ง เพื่อขายให้กับตลาดภายในและส่งเป็นสินค้าส่งออก  ในช่วงกลางฤดูฝนจะมีการตัดหน่อไม้ในท้องที่อำเภอไทรโยคและอำเภอทองผาภูมิ ประมาณถึงวันละ  100  ตัน  คนหนึ่งจะตัดหน่อไม้ได้วันละประมาณวันละ  50  กิโลกรัม  โดยประมาณว่าในแต่ละวันจะมีผู้ตัดหน่อไม้ประมาณ 2,000  คน รายได้ประมาณคนละ 100 บาท ต่อวัน ผู้ตัดหน่อไม้จำนวนไม่น้อยจะมาจากต่างถิ่นจังหวัดไกลๆ เพื่อเข้ามาหารายได้จากการตัดหน่อไม้ในช่วงฤดูฝน  หน่อไม้นอกจากจะบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังสามารถเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในลักษณะของหน่อไม้บรรจุปีบและกระป๋องประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็จะเป็นหน่อไม้สดแช่เย็นและหน่อไม้แห้ง โดยคิดเป็นมูลค่าถึง 173.65  ล้านบาท  คุณผู้ฟังค่ะ หน่อไม้บรรจุกระป๋องและปีบส่วนมากกผลิตจากหน่อไม้ตงในจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเนื่องจาก พื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีมีสวนไผ่ตงอยู่ถึง 30,000 ไร่ และได้ผลผลิตของหน่อไม้มากถึง 40,000 ตัน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกประเภทหน่อไม้บรรจุปีบและกระป๋องมีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และถ้าในอนาคตได้มีการจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว  ผลิตภัณฑ์ประเภทจะนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาอีกไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
  คุณผู้ฟังค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสวนไผ่ตงแล้วยังมีการตัดหน่อไม้เพื่อการค้าในท้องที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ตาก ลำปาง อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดอื่นๆ ที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์  และยังมีผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อการส่งออกอีกประเภทหนึ่ง คือ ไม้ไผ่อัด ซึ่งมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง คือ ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ซึ่งแต่ละแห่งนั้นจะสามารถผลิตไม้ไผ่อัดขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ได้เดือนละประมาณ 20,000 แผ่น ไม้ไผ่อัดเหล่านี้ส่วนมากเป็นสินค้าส่งออกไปสู่ตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือ  ในประเทศไทยนอกจากจะใช้การตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนแล้ว  ยังใช้เป็นไม้แบบก่อสร้างซึ่งมีอายุใช้งานยาวนานกว่าไม้ นอกเหนือจากมูลค่าในการส่งออกแล้ว อุตสาหกรรมไม้ไผ่อัด ยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในชนบท  โดยการที่ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากงานเกษตร มาทำอาชีพเสริมอย่างเช่นการสานเสื่อไม้ไผ่ส่งโรงงานเพื่อนำไปอัดเป็นแผ่นไม้ไผ่อัดต่อไป … สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังค่ะ ในปัจจุบันไม้ไผ่ถูกนำมาใช้ทำเครื่องจักรสานซึ่งนอกจากจะใช้กันในครัวเรือนแล้ว ยังเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดรายได้ของชาวชนบท อีกทั้งก็ยังเป็นการสืบทอดศิลปะพื้นบ้านของแต่ละแห่งในทางอ้อมอีกด้วย ไม้ไผทางภาคเหนือได้ถูกนำมาใช้ในการทำเครื่องจักรสาน เครื่องมือเครื่องใช้ และก่อสร้างบ้านเรือนกันอย่างกว้างขว้าง และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ไม้จิ้มฟัน ของที่ระลึกในรูปแบบต่างๆ เครื่องเขินไปจนถึงไม้ไผ่อัด  ไม้ไผ่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงอันสำคัญของบรรดาโรงงานเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัดลำปาง อันเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งค่ะ
  เครื่องจักรสานไม้ไผ่ในภาคอีสานนับว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านที่สืบกันมาเป็นเวลาช้านานแทบทุกจังหวัดมีเครื่องจักรสานไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จักรสานเหล่านี้นอกจากจะทำไว้ใช้กันเองในครัวเรือนแล้ว ยังเป็นสินค้าที่เกิดจากแรงงานของสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่ครอบครัวในชนบท  ในส่วนของลำไม้ไผ่เลี้ยงในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรถูกส่งไปยังจังหวัดปราจีนบุรีปีละนับแสนลำ  เพื่อนำมาแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ออกไปขายทั่วประเทศและยิ่งในปัจจุบันนี้  เฟอร์นิเจอร์ที่นำส่วนประกอบจากธรรมชาติมาใช้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากแถมยังขายได้ราคาสูงในตลาดต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไผ่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจและสังคมต่อชาวอีสานเพียงใดนั้นดูได้จากการที่ไผ่เป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกกันอย่างกว้างขวางในโครงการอีสานเขียว
  ในภาคกลางนั้น  ไผ่เกี่ยวข้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวชนบทอย่างแน่นแฟ้น  การใช้ประโยชน์จากหน่อไม้และไม้ไผ่มีมูลค่ามหาศาลยากที่จะคำนวณเป็นตัวเงินที่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสานไม้ไผ่ในจักรสานไม้ไผ่ในจังหวัดชลบุรีที่ส่งขายไปทั่วประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ หรือแม้แต่ราวตากยางแผ่นในจังหวัดทางภาคใต้ก็ล้วนแต่เป็นผลิตผลของธรรมชาติ
  คุณผู้ฟังค่ะ ไผ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนไทยนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง  ทั้งหน่อไม้และส่วนของลำไผ่  ไม่มีใครสามารถคำนวณปริมาณและมูลค่าการผลิตที่แท้จริงของหน่อไม้และลำไผ่ที่ตัดออกจากป่าในแต่ละปี  แต่ก็มีสิ่งที่น่าวิตกก็คือ  การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ก็ทำให้ปริมาณของทรัพยากรไม้ไผ่ลดลง  การตัดทั้งหน่อและลำโดยมิได้คำนึงผลผลิตในระยะยาว  จนทำให้ทรัพยากรไม้ไผ่เสื่อมโทรมลง ประกอบกับการขยายตัวของตลาดทำให้มีผู้สนใจที่จะปลูกไผ่และลงทุนในอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์จากไผ่มากขึ้น และวิทยาการทางด้านทรัพยากรไม้ไผ่ยังมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมการสร้างและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มากเท่าไหร่ ฉะนั้นการที่จะทำให้เรา ยังได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสิ่งที่สำคัญก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่การคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ควรที่จะกลับมาคิดว่าควรที่จะปลูกทดแทนอีกเท่าไหร่ถึงจะชดเชยกับความต้องการของมนุษย์ที่มีมากขึ้นทุกวันมากกว่า …
  สัปดาห์หน้า ดิฉัน จะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝาก คุณผู้ฟังอีก  อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”  ได้ในวัน เวลาเดียวกันนี้
  หากคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายัง  “รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้  ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือ โทรสอบถามได้ที่  0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะ  แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า  สำหรับวันนี้ ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ…….

 • รายการวิทยุ เรื่อง กระดาษจากแป้งข้าว/วุฒินันท์ คงทัด

  บทวิทยุรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”
  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
  เรื่อง กระดาษจากแป้งข้าว
  บทวิทยุโดย วิทวัส ยุทธโกศา

  ………………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก.แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีกระผมนายวิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  วันนี้ผมมีกรรมวิธีการผลิตกระดาษสาจากแป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆมาฝากกันนะครับ ซึ่งสามารถทำเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตกระดาษด้วยมือทั้งในระดับเล็กและระดับกลาง สามารถใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังได้ทราบจะเห็นถึงความคุ้มค่าได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับ กรรมวิธีการผลิตกระดาษสาที่กระผมจะแนะนำให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ มาจากผลงานวิจัยของคุณวุฒินันท์ คงทัด และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษสาที่ทำด้วยมือแบบไทยเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยการนำเปลือกปอสามาขึ้นรูปทำเป็นแผ่นกระดาษ แล้วเคลือบด้วยกาวแป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆ เพื่อคัดเลือกพันธุ์และความเข้มข้นของกาวที่มีความเหมาะสมที่จะช่วยทำให้กระดาษสามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากกว่ากระดาษสาที่ไม่เคลือบและเป็นการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปอีกด้วยแหละครับ

  คุณผู้ฟังทราบกันหรือไม่ครับว่า ประเทศไทยมีการผลิตกระดาษด้วยมือมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เปลือกไม้ เช่น เปลือกปอสา เปลือกข่อย และอื่นๆ เป็นวัตถุดิบ ทำให้กระดาษที่ได้มีคุณภาพไม่ดีมีการเสื่อมสภาพเร็ว ฉีกขาด เปื่อย และถูกทำลายได้ง่าย ต่อมานะครับ จึงได้มีการพัฒนากระดาษให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานราชการเองได้เข้าไปส่งเสริมและแนะนำวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตเยื่อ และการทำแผ่นกระดาษโดยเฉพาะการผลิตกระดาษสา เนื่องจากเป็นเยื่อที่ดีเหมาะต่อการทำกระดาษเพื่อใช้ทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรหรือการนำมาใช้เป็นวัสดุประกอบในงานประดิษฐ์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในครอบครัว ผลิตภัณฑ์จากกระดาษหัตถกรรมนี้ในแต่ละปีสามารถทำรายได้ให้กับประเทศปีละไม่น้อยกว่า  500 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีตลาดส่งออกที่สำคัญ จะมีประเทศไหนบ้าง ช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังกันนะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  กลับมาฟังกันต่อนะครับ กับผลิตภัณฑ์จากกระดาษหัตถกรรมที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก ด้วยตัวคุณภาพ วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ดี จึงทำให้ประเทศไทยยังมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ตลาดเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน ตลาดยุโรป เช่น เยอรมัน และฝรั่งเศส ตลาดสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

  ส่วนลักษณะของการผลิตกระดาษนั้น มี 3 รูปแบบด้วยกันครับ นั่นคือ การผลิตในระดับครัวเรือน ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ด้วยความที่รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากกระดาษหัตถกรรม จึงได้สนับสนุนให้มีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น ทำให้การผลิตกระดาษขยายตัวมากยิ่งขึ้นจนทำให้ขาดวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และวัตถุดิบหลักดังกล่าวนั่นก็คือเปลือกปอสา ที่สามารถหาได้ภายในประเทศประมาณ 50% นอกจากนั้นก็จะนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนที่ข้างแพง ดังนั้นผู้ผลิตจึงหันมาใช้วัตถุดิบอื่น ๆ แทน อย่างเช่น ใบสับปะรด ชานอ้อย ฟางข้าว ผักตบชวา กก และอื่นๆนั้นเองแหละครับ นอกจากนี้ยังใช้เศษเยื่อจากเนื้อไม้ยูคาลิปตัส และสน จากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษมาผสมในกระดาษ การใช้เยื่อดังกล่าวมาผสมในกระดาษสา หรือทำกระดาษโดยตรงจะส่งผลให้กระดาษทีได้มีคุณภาพลดลงโดยเฉพาะความแข็งแรงของกระดาษนั่นเอง ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การผลิตกระดาษธรรมดาๆอย่างเดียวแล้วหล่ะครับคุณผู้ฟัง ปัจจุบันเราถึงต้องมีการปรับปรุงให้กระดาษมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสามารถทำได้โดยใช้สารเพิ่มความแข็งแรงลงผสมไปในแผ่นกระดาษ ซึ่งสารดังกล่าวส่วนใหญ่ที่ใช้คือ สารเพิ่มความเหนียวที่ได้จากแป้งดัดแปรต่าง ๆ เช่นจากแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด และ แป้งสาลี ส่วนข้าวเป็นวัตถุดิบที่นำมาผลิตแป้งที่มีปริมาณมากในประเทศ เพื่อใช้ปริโภคมีทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ข้าวแต่ละชนิดก็มีหลายพันธุ์เช่นตัวอย่างพันธุ์ข้าวเจ้าได้แก่ ขาวตาแห้ง 17 เหลืองประทิว 123 (รังสิต 80)  เจ๊กเชย  พลายงามปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี 2  เฉี้ยงพัทลุง  เล็บนก  ปัตตานี  สังข์หยด  ชัยนาท 1  ชัยนาท 2  ปทุมธานี 1  สุพรรณบุรี 1  สุพรรณบุรี 2  สุพรรณบุรี 3  พิษณุโลก 2  กข 29 (ชัยนาท 80) กข 31 (ปทุมธานี 60 หรือ ปทุมซีอีโอ) กข 33 (หอมอุบล 80) หอมมะลิ 105 และ กข 15 ส่วนพันธุ์ข้าวเหนียวได้แก่ กข 6  กข 10  กข 12 (หนองคาย 80) สกลนคร และสันป่าตอง 1 จึงเป็นที่มาที่ไปของงานวิจัยของ คุณวุฒินันท์ คงทัด และคณะ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้าวสารหรือแป้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียวมาทำเป็นกาวเคลือบกระดาษด้วยมือ เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้อีกทางหนึ่ง และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ผลิตกระดาษที่สามารถเตรียมกาวจากแป้งข้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่นใช้เองได้ ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตกระดาษรายย่อยจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการวิจัยในครั้งนี้ และสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมกระดาษขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคตครับ เมื่อคุณผู้ฟังได้ยินอย่างนี้แล้วเกิดอยากจะรู้กรรมวิธีการผลิตกันแล้วใช่ไหมหล่ะครับ อดใจรอกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาฟังกันครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  กลับเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยกันอีกครั้งนะครับ กับวิธีการทำกระดาษสาด้วยมือ ผลงานวิจัยของคุณวุฒินันท์ คงทัด และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของกระดาษสาและสนับสนุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยสามารถทำเองสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวอีกด้วย ขั้นตอนการทำเริ่มจากการต้มเยื่อปอสาเกรด A ด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 8% ของน้ำหนักเปลือกอบแห้ง อุณหภูมิ 100 oC เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมงครับ แล้วฟอกเยื่อด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 4% ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง จะได้เยื่อเฉลี่ย 56.76% ฟอกเยื่อด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 4% ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง ทำแผ่นกระดาษด้วยมือแบบไทยน้ำหนักมาตรฐาน 70±5 g/m2(กรัมต่อตารางเมตร) ซึ่งมีน้ำหนักมาตรฐาน 73.40 g/m2 (กรัมต่อตารางเมตร) ความต้านทานแรงหักพับเฉลี่ย 35 ความต้านทานแรงดึงเฉลี่ย 15.12 N.m/g (นิวตันเมตรต่อกรัม) ความต้านทานแรงฉีกขาดเฉลี่ย 39.94 mN.m2/g (มิลลินิวตัน.ตารางเมตรต่อกรัม) ความเรียบเฉลี่ย 1.96 วินาที ความต้านทานแรงดันทะลุเฉลี่ย 1.94 kPa.m2/g(กิโลปาสกาล.ตารางเมตรต่อกรัม) และความขาวสว่างเฉลี่ย 70.91% หลังจากนั้นนำกระดาษที่เตรียมได้มาเคลือบด้วยกาวแป้งเจ้าข้าวพันธุ์ เสาไห้ ขาวตาแห้ง 17  ปทุมธานี 60 ชัยนาท ขาวดอกมะลิ 105  เหลืองประทิว 123  เหลืองอ่อน และข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6   กข 6 (ลำปาง) เขี้ยวงู ที่ความเข้มข้น 0  2  4  6 และ 8% โดยปริมาตร แล้วทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดาษตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI ครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังครับวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับ หากคุณฟังสนใจ อยากจะให้ได้ลองทำกันนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟัง การทำกระดาษสาด้วยวิธีดังกล่าวนั้น แล้วนำมาทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดาษที่เคลือบด้วยกาวแป้งที่ระดับความเข้มข้นต่างๆพบว่า ความเข้มข้นของสารละลายกาวแป้งที่เหมาะสมคือ 2% โดยปริมาตรของสารละลาย จะช่วยทำให้กระดาษมีสมบัติเชิงกลเหมาะสมที่สุดกระดาษที่เคลือบที่น้ำหนักมาตรฐาน 83.31 g/m2 มีความต้านทานแรงหักพับเฉลี่ย 1,127 ความต้านทานแรงดึงเฉลี่ย 35.39 N.m/g ความต้านทานแรงฉีกขาดเฉลี่ย 50.52 mN.m2/g ความต้านทานแรงดันทะลุเฉลี่ย 3.58 kPa.m2/g ความเรียบเฉลี่ย 2.01 วินาที และ ความขาวสว่างเฉลี่ย 66.27% ครับ
  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ข้าวต่างๆนะครับ สมบัติเชิงกลของกระดาษสาที่เคลือบด้วยกาวแป้งข้าวพันธุ์ที่แตกต่างกันที่ความเข้มข้น 2% โดยปริมาตร พบว่า กระดาษสาที่เคลือบด้วยกาวแป้งข้าวเจ้าพันธุ์หอมปทุม (ปทุมธานี 60) มีสมบัติเชิงกลดีกว่ากระดาษสาที่เคลือบด้วยแป้งข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองอ่อน  พันธุ์เสาไห้ พันธุ์ขาวตาแห้ง 17 พันธุ์หอมปทุม (ปทุมธานี 60)   พันธุ์ชัยนาท พันธุ์หอมมะลิ(ขาวดอกมะลิ 105)   พันธุ์เหลืองประทิว123  พันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6    พันธุ์กข 6 (ลำปาง) และพันธุ์เขี้ยวงู และถ้าหากกระดาษสาที่เคลือบด้วยกาวแป้งข้าวพันธุ์ที่แตกต่างกันที่ความเข้มข้น 4-6% โดยปริมาตร จะได้กระดาษที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระดาษสาที่ไม่ได้เคลือบโดยเฉพาะปัจจัยความต้านทานแรงหักพับเพิ่มขึ้น 67.40 เท่า ความต้านทานแรงดึงเพิ่มขึ้น 2.43 เท่า และความต้านทานแรงดันทะลุเพิ่มขึ้น 1.85 เท่า แต่ความเรียบ ความต้านทานแรงฉีกขาดและความขาสว่างจะลดลงเล็กน้อยครับ แต่ถือว่าเป็นผลการทดลองที่ได้ผลดีครับคุณผู้ฟัง ทำให้กระดาษมีความเหมาะสมที่จะใช้กับงานหัตถอุตสาหกรรมได้ดีเลยที่เดียวหล่ะครับ นอกจากคุณผู้ฟังจะได้ทราบถึงวิธีการทำกระดาษสาแล้วนะครับ ยังทราบอีกว่าข้าวพันธุ์ไหนเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาสมบัติเชิงกลของกระดาษสาอีกด้วย ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ ช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับคำแนะนำดีๆจากผู้วิจัยครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟัง การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษสาที่ทำด้วยมือโดยเคลือบด้วยกาวจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองอ่อน   เสาไห้   ขาวตาแห้ง 17   หอมปทุม (ปทุมธานี 60)   ชัยนาท   หอมมะลิ (ขาวดอกมะลิ 105)  เหลืองประทิว 123  และข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6    กข 6 (ลำปาง)  เขี้ยวงู   ปรากฏว่ากาวจากแป้งข้าวทุกพันธุ์สามารถนำมาเคลือบกระดาษสาได้ครับ ซึ่งกระดาษที่ผ่านการเคลือบจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แต่กาวจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์หอมปทุม (ปทุมธานี 60) จะช่วยทำให้กระดาษสามีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ ที่ใช้ทดลองครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่า เนื่องจากข้าวสารที่จำหน่ายอยู่ในตลาดมีชื่อเรียกที่ไม่ค่อยตรงกับชื่อที่ถูกต้องของกรมการข้าว ทำให้อาจจะมีปัญหาในการซื้อเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ต้องการจริงๆ และปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การสีข้าวสารในแต่ละพันธุ์ไม่แน่ใจว่าโรงสีมีการแยกพันธุ์ออกจากกันอย่างชัดเจนหรือไม่ ดังนั้นควรซื้อพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือจากกรมการข้าวโดยตรงจะได้พันธุ์ข้าวตรงตามความต้องการ และได้กาวแป้งที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอทุกครั้งที่ใช้งานครับ

  สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 • รายการวิทยุ เรื่อง การใช้น้ำมะพร้าวเหลือทิ้งเพื่อผลิตสารแบคเทอริโอซิน/วรรณา มาลาพันธุ์

  บทวิทยุ รายการ “ จากแฟ้มงานวิจัย  มก.”
  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16เดือนพฤษภาคม 2558
  เรื่อง การใช้น้ำมะพร้าวเหลือทิ้งเพื่อผลิตสารแบคเทอริโอซิน
  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

  ………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือกับอาชีพของตนเอง  โดยมีกระผม……………………………….รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  คุณผู้ครับในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมารับประทานผักผลไม้กันเยอะเพราะต้องการดูแลจากสุขภาพ ในเรื่องข้อดีทุกคนอาจจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามนั่นก็คือแบคทีเรียก่อโรคการปนเปื้อนในผักผลไม้ซึ่งก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรงได้ และในงานวิจัยนี้คือการทดลองการใช้น้ำมะพร้าวเหลือทิ้งมาเป็นสับสเตรทเพื่อการผลิตสารแบคเทอริโอซินสารเปปไทด์หรือสารประกอบโปรตีนที่สร้างจากแบคทีเรียที่มี ประสิทธิภาพในการยังยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่นโดยแบคทีเรียกรดแลคติกเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ผลงานนี้เป็นผลงานของ ผศ. ดร.วรรณา มาลาพันธุ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านได้ทำการทดลองเพื่อสารแบคเทอริโอซินกับสารเคมีชนิดอื่นๆ ในการยับยั้งเชื้อ Listeria monocytogenes(ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส)ที่ปนเปื้อนเทียมบนผักสลัด ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  ก่อนอื่นเรามาฟังวัสดุดิบหลักในการทดลองกันก่อนนะครับ นั่นก็คือ น้ำมะพร้าว ซึ่งจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวและกะทิสำเร็จรูป อาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำได้ง่าย อันเนื่องมาจากมีสารอินทรีย์อยู่มาก คิดเป็นค่า บีโอดี (BOD) สูงถึง 22,837 มิลลิกรัมต่อลิตรเลยทีเดียวครับ ดังนั้นการนำวัสดุเหลือทิ้งชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ จะช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  ในการศึกษาทางจุลชีววิทยาได้มีการนำน้ำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หลายๆชนิด อย่างเช่น แบคทีเรียกรดน้ำส้ม แบคทีเรียกรดแลคติก เชื้อยีสต์ และเชื้อรา เนื่องจากในน้ำมะพร้าวมีธาตุอาหารและวิตามินอยู่มากมาย ซึ่งท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่า ในน้ำมะพร้าวแก่ 100 มิลลิลิตร จะประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นของแข็ง (total solid) 4.93 กรัม ซูโครส 1.14 กรัม กลูโคส 0.12 กรัม ฟรุกโตส 0.83 กรัม น้ำตาลทั้งหมด 3.09 กรัม และเถ้า 0.64 กรัม และมีแคลเซียม 20.7 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25.4 มิลลิกรัม เหล็ก 0.4 มิลลิกรัม วิตามินซี 1.4 มิลลิกรัม และวิตามินบีรวม นอกจากนี้นะครับในน้ำมะพร้าว 1 มิลลิลิตรประกอบด้วยไวตามินบีรวมดังนี้ กรดนิโคตินิค 0.64 ไมโครกรัม กรดแพนโตธีนิก 0.52ไมโครกรัม ไบโอติน 0.02 ไมโครกรัม ไรโบฟลาวิน 0.01 ไมโครกรัม กรดโฟลิก 0.003 ไมโครกรัม แม้ว่าจะมีการนำน้ำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หลายๆชนิดแล้วก็ตาม แต่การนำน้ำมะพร้าวมาใช้เป็นแหล่งของสารอาหาร เพื่อการผลิตสารแบคเทอริโอซิน ยังมีการศึกษาอยู่น้อยมาก

  ซึ่งในปัจจุบันความต้องการบริโภคผักและผลไม้สดที่ผ่านการตัดแต่งและพร้อมบริโภคได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง อีกทั้งสะดวกในการเลือกซื้อ และสามารถบริโภคได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการเตรียมเหมือนอาหารสดประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในการแปรรูปผักและผลไม้พร้อมบริโภคเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ อย่างเช่น มีด ในการตัดแต่งให้มีขนาดเหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เนื้อเยื่อผักและผลไม้ถูกทำลายและเป็นทางเปิดให้จุลินทรีย์สามารถเข้าไปใช้สารอาหารในเนื้อเยื่อผักและผลไม้ในการเจริญเติบโตได้ ทำให้เกิดการเน่าเสียได้และที่สำคัญถ้าจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้นั่นเองครับ เนื่องจากจุลินทรีย์ก่อโรคนี้อาจเจริญและเพิ่มจำนวนในระหว่างการวางขาย ในระยะไม่กี่ปีมานี้นะครับ การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ Listeria monocytogenes(ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส)ใน ready to eat salads ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรายงานจากระบาดวิทยาของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากผักและผลไม้เป็นพาหะเพิ่มขึ้นอย่างมากในต่างประเทศทั่วโลก จุลินทรีย์นี้อาจปนเปื้อนมากับผักและผลไม้โดยผ่านทางดินน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ ดังนั้นนะครับถ้าไม่มีวิธีการใดๆในการลดจำนวนจุลินทรีย์ปนเปื้อนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนำผักและผลไม้นั้นมาตัดแต่ง หรืออาจผ่านการล้างทำความสะอาดแต่ปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะ ก็จะทำให้เชื้อListeria monocytogenes(ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส)มีชีวิตรอดและเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนได้ในภายหลัง คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า เชื้อดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรค Listeriosis (ลิสเทริโอซิส)ซึ่งเกิดในการทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย และมีผลร้ายแรงต่อบุคคลกลุ่มเสี่ยงดังนี้ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยมีอัตราการตายค่อนข้างสูง 30-50% สำหรับข้อมูลระบาดวิทยาของอาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อ Listeria monocytogenes(ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส)ในประเทศไทยยังมีรายงานน้อยมาก เนื่องจากระบบการเฝ้าระวังและสำรวจยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ อีกทั้งวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เชื้อนี้ยังต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะด้านที่มีราคาแพง ดังนั้นการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ L. monocytogenesใน ready to eat salads ที่วางขายอยู่ทั่วไป จะเป็นข้อมูลสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคต่อการรับประทานผักสลัดพร้อมบริโภคได้

  -เพลงคั่นรายการ-

  กลับมาฟังกันต่อนะครับ ในการลดความเสี่ยงจากจุลินทรีย์ก่อโรคในผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค จำเป็นต้องอาศัยวิธีการในการลดจำนวนเชื้อปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีที่ปฏิบัติกันทั่วไป นั่นก็คือ การล้างผักและผลไม้ด้วยสารฆ่าเชื้อ ก่อนนำมาแปรรูปหรือตัดแต่ง สารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้นะครับ ได้แก่ สารประกอบคลอรีนในรูปของสารละลายไฮโปคลอไรท์แต่สารประกอบคลอรีนเมื่อใช้ในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดสารตกค้าง ซึ่งเป็นพิษต่อผู้บริโภคนั่นเอง

  นอกจากนี้อาจใช้ในรูปของคลอรีนไดออกไซด์ หรือโอโซน ซึ่งประสิทธิภาพของแต่ละวิธีก็จะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆด้วย การนำสารแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากแบคทีเรียกรดแลคติกมาใช้เป็น biopreservativeนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแบคทีเรียกรดแลคติกได้รับการยอมรับว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประวัติความปลอดภัยมาเป็นเวลานานในอาหารหมักประเภทต่างๆ อีกทั้งสารแบคเทอริโอซินเป็นสารประเภทโปรตีนที่ถูกทำลายได้ด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร จึงไม่ส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหาร และยังได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา และ FAO/WHO ว่ามีความปลอดภัยในการใช้เป็น biopreservative (วัตถุกันเสีย)ในอาหารประเภทต่างๆได้

  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวเหลือทิ้ง สามารถนำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก ทดแทนอาหารสังเคราะห์ MRS ได้ดี(เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดหนึ่ง) โดยเฉพาะกับเชื้อ Enterococcus faecium KU-B5 และPediococcuspentosaceus KU-F2 แม้ว่าปริมาณเซลล์จะน้อยกว่าในอาหารสังเคราะห์ MRS แต่เมื่อมีการเติม 1.0% (w/v) yeast extract การเจริญของเชื้อทั้ง 2 ชนิด สามารถเจริญได้เทียบเท่ากับอาหารสังเคราะห์ MRS โดยมีปริมาณเซลล์สูงสุดถึง 8 log(ลอการิทึม) CFU/ml นอกจากนี้การเติม yeast extract (ยีสต์สกัด) ยังส่งเสริมการสร้างสารแบคเทอริโอซินในแบคทีเรียกรดแลคติกทั้ง 2 สายพันธุ์ที่ศึกษาด้วย ทั้งนี้ในการผลิตสารแบคเทอริโอซินอาจมีความจำเป็นต้องเติม tween 80 (สารประสารน้ำมันกับน้ำ) ลงในอาหารน้ำมะพร้าวอีกด้วย เพื่อช่วยลดการดูดซับของสารแบคเทอริโอซินบนผิวเซลล์ ซึ่งควรจะได้มีการศึกษาเพื่อยืนยันกันต่อไป

  -เพลงคั่นรายการ-

  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อ Pediococcuspentosaceus KU-F2 สามารถเจริญในอาหารน้ำมะพร้าวที่เติม 1.0% (w/v) yeast extract และสามารถผลิตสารแบคเทอริโอซินที่มีค่ากิจกรรมการยับยั้งต่อเชื้อL. monocytogenesได้ดีเทียบเท่ากับอาหารสังเคราะห์ MRS และเมื่อทำการสกัดแยกสารแบคเทอริโอซินให้บริสุทธิ์บางส่วนโดยวิธี amberlite adsorption พบว่า สารแบคเทอริโอซินมีค่ากิจกรรมการยับยั้งเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 4เท่านั้นคือ จาก 12800 AU(เป็นหน่วยทางดาราศาสตร์)/ml เป็น 51200 AU/ml สารแบคเทอริโอซินที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์บางส่วน เมื่อเก็บรักษาไว้ในสภาวะต่างๆ คือ อุณหภูมิห้อง (30-35C) อุณหภูมิตู้เย็น (7-10C) และอุณหภูมิแช่แข็ง (-20C) จะพบว่า การเก็บที่อุณหภูมิห้อง จะได้ประสิทธิภาพของสารแบคเทอริโอซินจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่ที่อุณหภูมิตู้เย็นและอุณหภูมิแช่แข็ง สารแบคเทอริโอซินจะมีความเสถียรโดยประสิทธิภาพไม่ลดลงแม้เก็บที่อุณหภูมิแช่แข็งนาน 17 เดือน

  เมื่อศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ Listeria sp. ในตัวอย่างผักสลัดพร้อมบริโภคชนิดต่างๆ พบว่ามีโอกาสพบเชื้อ L. inoocuaได้ถึง 86.5% จากตัวอย่างที่นำมาตรวจทั้งหมด ซึ่งเชื้อชนิดนี้มีความใกล้ชิดกับเชื้อก่อโรคคือL. monocytogenesดังนั้นการพบเชื้อ L. innocuaก็อาจมีความเสี่ยงที่จะตรวจพบL.monocytogenesได้เช่นกัน โดยเฉพาะในผักสลัดพร้อมบริโภค เช่น กะหล่ำปลี ซึ่งจะไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อใดๆอีก ดังนั้นถ้าในระหว่างการวางขายไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีต่ออาหารหรือปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ผักสลัดพร้อมบริโภคอาจเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษได้ ซึ่งเมื่อมีการประยุกต์สารแบคเทอริโอซินในน้ำล้างผัก และนำผักกะหล่ำปลีที่ปนเปื้อนเทียมด้วยเชื้อก่อโรค L. monocytogenesในระดับต่ำ (10 3 CFU/g) และระดับสูง (10 5  CFU/g) มาทดสอบก็จะพบว่า สารแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากเชื้อ P. pentosaceus KU-F2 ที่มีค่ากิจกรรม 512 AU/ml มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อปนเปื้อนที่ระดับต่ำได้ 100 เปอร์เซนต์ แต่ที่การปนเปื้อนระดับสูง จำเป็นต้องใช้สารแบคเทอริโอซินที่มีค่ากิจกรรมมากขึ้นเป็น 5120 หรือ 12800 AU/ml และสารแบคเทอริโอซินยังมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ แต่จะมีความปลอดภัยมากกว่า

  -เพลงคั่นรายการ-

  ผลจากการศึกษานี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์สารแบคเทอริโอซินเป็น biopreservativeวัตถุกันเสีย ในผักสดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง แต่อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารแบคเทอริโอซินและระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรืออาจมีการประยุกต์สารแบคเทอริโอซินร่วมกับสารอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารแบคเทอริโอซินให้มากขึ้นนั่นเอง

  จากบทความที่กระผมได้กล่าวอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับ แต่จากสรุปผลการทดลองเป็นการต่อยอดทางความคิดในเรื่องการนำสิ่งเหลือใช้อย่างเช่นน้ำมะพร้าวมาสกัดและผสมกับสารบางชนิดนำมาผลิตเป็นแหล่งของสารอาหาร เพื่อการผลิตสารแบคเทอริโอซินนั้นเป็นการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตามกระผมหวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ประโยชน์จากรายการนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ

  สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ.1077 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 • รายการวิทยุ เรื่อง เทคนิคการผลัดขนในไก่ไข่/นิรัตน์ กองรัตนานันท์

  บทวิทยุ รายการ “ จากแฟ้มงานวิจัย  มก.”
  ออกอากาศวันเสาร์ที่9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
  เรื่อง เทคนิคการผลัดขนในไก่ไข่
  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

  ……………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก.แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเอง โดยมี

  กระผม……………………………….รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  เจอกันอีกแล้วนะครับ วันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆมาฝากครับ เป็นผลงานวิจัยเรื่อง “เทคนิคการผลัดขนไก่ไข่” ผลงานของ รศ.นิรัตน์ กองรัตนานันท์ ท่านสังกัดอยู่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนนี่เองครับ

  คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า อาชีพการเกษตรในประเทศไทยนี้ ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเลี้ยงไก่ไข่เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งของอาชีพภาคการเกษตรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้เลยครับ ซึ่งในบางสถานการณ์เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาวิกฤตขาดความต่อเนื่องในการจัดหาจัดซื้อไก่ทดแทนสำหรับผลัดเปลี่ยนไก่แก่ที่ผ่านการให้ผลผลิตไข่ครบปีซึ่งจำเป็นต้องจำหน่ายเป็นไก่แก่ปลดระวางนั้นเอง นอกจากนี้เกษตรกรอาจมีความจำเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถจำหน่ายไก่แก่ปลดระวางออกจากฟาร์มได้ ดังนั้นนะครับหากว่ามีเทคนิคการจัดการฟาร์มที่สามารถยืดอายุการให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่แก่ภายในฟาร์มออกไปได้อีกโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ก็จะนับได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งในโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาวิจัยค้นคว้าหาวิธีการจัดการฟาร์มไก่ไข่เพื่อยืดอายุการให้ผลผลิตไข่ของไก่แก่ปลดระวางหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งนั่นคือ การรีไซเคิลแม่ไก่ที่ผ่านการให้ผลผลิตไข่ครบหนึ่งปีแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ฟังดูก็คล้ายๆกับการทำให้แม่ไก่ที่มีอายุมากกลับมาเป็นไก่สาวใหม่อีกรอบหนึ่ง ฟังไม่ผิดหรอกครับทางคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยในครั้งนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในการที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในฟาร์มเพื่อใช้แก้ปัญหาวิกฤตในบางสถานการณ์ได้รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไปด้วยครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยในช่วงต้นปีพ.ศ.2555 ได้เกิดวิกฤตขึ้นกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศของเราพอสมควรครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ วิกฤตขาดแคลนไก่ไข่ โดยส่งผลกระทบทำให้ไข่และลูกไก่มีราคาแพงสร้างความเดือดร้อนในวงกว้างให้กับทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ สาเหตุของปัญหาเกิดจากนโยบายจำกัดปริมาณการนำเข้าไก่พ่อแม่พันธุ์ของภาครัฐจึงส่งผลทำให้ปริมาณการผลิตลูกไก่ไม่เพียงพอกับความต้องการในการเลี้ยงสำหรับการผลิตไข่เพื่อการบริโภคของประชากรทั้งประเทศนั่นเองและยังมีข้อจำกัดของการเลี้ยงไก่ไข่อีก นั่นคือ อายุการให้ผลผลิตของแม่ไก่ โดยปกติหลังจากที่แม่ไก่ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 1 ปีแล้วจะถูกปลดจำหน่ายเป็นไก่แก่ปลดระวาง (spent hen) เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมจัดซื้อลูกไก่หรือไก่สาวทดแทน (replacement) รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยงทดแทนฝูงแม่ไก่ที่ถูกปลดออกไปซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับสภาวะวิกฤตความผันผวนของราคาไข่และลูกไก่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นหากมีเทคนิคการจัดการฟาร์มที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ออกไปได้อีกจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่งนั่นเองล่ะครับคุณผู้ฟัง

  คุณผู้ฟังครับการผลัดขนของไก่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสัตว์ปีก โดยปกติสัตว์ปีกจะมีการผลัดขนปีละหนึ่งครั้งโดยมีการหลุดร่วงของขนชุดเก่าและมีขนชุดใหม่เจริญขึ้นมาแทนที่ ในช่วงระยะที่สัตว์ปีกเพศเมียกำลังผลัดขนอวัยวะสืบพันธุ์จะเกิดการฝ่อ (atresia) ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปพร้อมๆ กับการหยุดไข่ ไก่ไข่สายพันธุ์ลูกผสมทางการค้าที่เลี้ยงกันโดยทั่วไปตามฟาร์มนี้ หลังจากที่ให้ผลผลิตไข่กันอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานประมาณ 1 ปี จะมีพฤติกรรมผลัดขนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่เป็นการผลัดขนที่เกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอทั้งฝูง ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการผลัดขนนานถึง 4 เดือน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตไข่ของฝูงไก่ลดลงทำให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปลดไก่ออกจากฟาร์ม เพื่อจำหน่ายเป็นไก่แก่ปลดระวาง

  คุณผู้ฟังครับในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการกระตุ้นแม่ไก่ที่มีอายุมากให้ผลัดขน เป็นวิธีการจัดการฟาร์มที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้สำหรับยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ออกไปได้อีกระยะหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตไข่ให้นานมากขึ้นแล้ว ยังมีผลดีในด้านของการปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่ และคุณภาพของไข่ขาวอีกด้วย

   -เพลงคั่นรายการ-

   คุณผู้ฟังครับ วิธีกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปคือ การอดอาหารไก่ การอดน้ำ หรืออาจใช้ทั้งวิธีการอดอาหารและอดน้ำร่วมกัน เพื่อเร่งให้ได้ผลเร็วขึ้น พร้อมๆ กับมีการลดจำนวนชั่วโมงแสงที่สัตว์ได้รับต่อวันให้ลดลงเหลือเท่ากับหรืออาจน้อยกว่าความยาวของแสงตามธรรมชาติ การอดอาหารหรืออดน้ำไก่สามารถกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีอดอาหารไก่นานติดต่อกันประมาณ 10 ถึง 14 วันเพื่อกระตุ้นให้ไก่เกิดความเครียด หยุดไข่และมีการผลัดขน หลังจากผลัดขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แม่ไก่จะเริ่มกลับมาให้ผลผลิตไข่ในรอบใหม่คล้ายๆ กับไก่สาวที่เพิ่งเริ่มให้ผลผลิตไข่

  อย่างไรก็ตามผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่านบ่งชี้ว่าการกระตุ้นการผลัดขนโดยวิธีการอดอาหารมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และคุณภาพของกระดูกของไก่ สังเกตพบความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณผนังลำไส้ของไก่กลุ่มที่ถูกอดอาหารโดยพบอาการอักเสบของเนื้อเยื่อ กระตุ้นไก่ไข่ให้ผลัดขนโดยการอดอาหารไก่นานติดต่อกัน 10 วัน พบว่าความแข็งของกระดูกทีเบีย (tibia) ของไก่กลุ่มที่ถูกอดอาหารมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไก่กลุ่มควบคุม การกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่โดยวิธีการอดอาหารจึงถูกรณรงค์ต่อต้านอย่างรุนแรงโดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสัตว์เนื่องจากการอดอาหารสัตว์เป็นวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ที่ขัดต่อหลักศีลธรรมและหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) นั่นเองครับ ดังนั้นเราจึงมีความพยายามในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อหาวิธีทางเลือกทดแทนวิธีการอดอาหาร ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการให้ไก่ได้รับอาหารที่มีการปรับเปลี่ยนสมดุลของแร่ธาตุบางชนิด เช่นการให้อาหารที่มีความเข้มข้นของแร่ธาตุสังกะสีในระดับที่สูงมาก หรือการให้อาหารที่มีระดับความเข้มข้นของแร่ธาตุโซเดียมต่ำ การให้อาหารที่มีระดับแคลเซียมต่ำ หรือการให้อาหารที่มีปริมาณเยื่อใยสูงโดยมีระดับพลังงานต่ำ นอกจากนี้ยังมีการใช้อาหารสูตรผลัดขนที่ประกอบด้วยอาหารพื้นฐาน หรือการใช้วัสดุผลพลอยได้จากการแปรรูปข้าวโพด เมื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่โดยวิธีการอดอาหารกับวิธีไม่อดอาหารโดยให้ไก่กินอาหารสูตรผลัดขนที่ประกอบด้วยอัลฟัลฟ่า (alfalfa) เป็นส่วนประกอบหลักรายงานว่าเปอร์เซ็นต์เถ้าในกระดูก tibia  ของไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารสูตรผลัดขน alfalfa มีแนวโน้มสูงกว่าของไก่กลุ่มที่ถูกอดอาหารในขณะที่วิธีการกระตุ้นผลัดขนทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันครับ

  ส่วนโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 9 สัปดาห์ ระยะเวลาของโปรแกรมที่นานขึ้นมีผลต่อการปรับปรุงผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ในช่วงหลังการผลัดขน อย่างไรก็ตามการให้สัตว์อยู่ในสภาพที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติเป็นเวลานานๆ อาจก่อให้เกิดความเครียดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ได้ ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนที่ใช้ระยะเวลาในช่วงสั้นๆ ที่มีต่อการฝ่อของอวัยวะสืบพันธุ์ ค่าทางโลหิตวิทยา พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อผนังลำไส้ คุณภาพกระดูก รวมทั้งสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่หลังการผลัดขนในไก่ไข่สายพันธุ์ลูกผสมทางการค้า โดยเปรียบเทียบการใช้อาหารสูตรผลัดขนที่ประกอบด้วยอาหารพื้นฐานล้วนๆ ที่แตกต่างกัน 4 ชนิดได้แก่ ปลายข้าว รำละเอียด ข้าวโพดบด และมันสำปะหลังบด ครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  จากผลการทดลองพบว่าอาหารผลัดขนทั้ง 4 สูตรที่ใช้ในโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนของการทดลองครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้แม่ไก่เกิดการผลัดขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเกตได้จากเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนผลผลิตไข่ของไก่ทดลองทั้ง 4 กลุ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการขาดแคลเซียมของไก่ในช่วงระยะที่ถูกกระตุ้นให้ผลัดขน เนื่องจากอาหารผลัดขนทั้ง 4 สูตรมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบในระดับต่ำนั่นเองครับ

  คุณผู้ฟังครับการที่ไก่ขาดแคลเซียมมีผลทำให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีการตอบสนองต่อ LH-releasing hormone ลดลงส่งผลกระทบต่อการผลิต/การหลั่ง LH และกระบวนการตกไข่ นอกจากนี้แคลเซียมยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) ซึ่งในสัตว์ปีกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการผลิตและการหลั่งของฮอร์โมน LH ที่น่าสนใจคือ ในวันที่ 7 ของการให้อาหารผลัดขนผลผลิตไข่ของไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารผลัดขนสูตรมันสำปะหลังบดมีค่าเท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ ต่อจากนั้นแม่ไก่หยุดไข่ทั้งฝูงอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดระยะของโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนบ่งชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของการขาดแคลเซียมที่มีต่อกระบวนการตกไข่อย่างชัดเจนนั่นเอง

  นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการผลัดขนไก่กลุ่มนี้มีน้ำหนักตัวลดลงมากที่สุด เป็นผลมาจากการกินอาหารลดลงจึงมีผลทำให้ปริมาณพลังงานที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การขาดพลังงานอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้น้ำหนักตัวของแม่ไก่ลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึง 4 หลังจากที่แม่ไก่กลับมาได้รับอาหารไก่ไข่และการกระตุ้นแสงพบว่าปริมาณอาหารที่กินของไก่กลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของแม่ไก่เพื่อชดเชยกับการที่ได้รับพลังงานไม่เพียงพอในช่วง 14 วันที่ถูกกระตุ้นให้ผลัดขนครับ

  เมื่อศึกษาการฝ่อของรังไข่และท่อนำไข่พบว่าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนน้ำหนักรังไข่ของไก่ทั้ง 4 กลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้ผลัดขนมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไก่กลุ่มมันสำปะหลังบด การฝ่อของรังไข่ที่สังเกตพบในไก่ทดลองทั้ง 4 กลุ่มเป็นผลมาจากปัจจัยร่วมกันระหว่างสภาวะการขาดแคลเซียมดังที่ได้กล่าวมาแล้วกับการลดลงของชั่วโมงแสงในช่วงของโปรแกรมการผลัดขน ในสัตว์ปีกการเปลี่ยนแปลงของความยาวแสง (photoperiod) มีผลกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนวงจรที่ควบคุมการหลับการตื่น ซึ่งเป็นวงจรที่ถูกควบคุมโดยการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อโดยจะไปมีผลกระตุ้นกระบวนการทางสรีรวิทยาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบสืบพันธุ์และการผลัดขน

  ในการทดลองครั้งนี้ไก่ทดลองทั้ง 4 กลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้ผลัดขนนอกจากจะได้รับจำนวนชั่วโมงแสงลดลงจากวันละ 16 ชั่วโมงเหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมงแล้วยังได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ลดลงอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่กลุ่มมันสำปะหลังบด ดังนั้นจึงนับได้ว่าการขาดแคลเซียมและการได้รับความยาวแสงลดลงเป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรปินส์ (gonadotropins) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเป็นสาเหตุชักนำให้กระเปาะไข่ที่อยู่ในระดับชั้นของการเจริญพัฒนา (follicular hierarchy) เกิดการฝ่อสารไข่แดงถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย เมื่อกระเปาะไข่เกิดการฝ่อจึงมีผลทำให้รังไข่เกิดการฝ่อและมีน้ำหนักลดลง

  จากการทดลองในครั้งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักท่อนำไข่เป็นไปในทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักรังไข่ อธิบายได้ว่าหลังจากที่รังไข่เกิดการฝ่อระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ในกระแสเลือดจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลทำให้เกิดการฝ่อของท่อนำไข่

  เป็นที่แน่ชัดว่าโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ไม่มีผลต่อน้ำหนักอวัยวะภายในอันได้แก่ หัวใจ ตับ กระเพาะจริง ตับอ่อน ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และไตของไก่ทดลองแต่อย่างใด

  เป็นที่แน่ชัดว่าโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของกระดูกของไก่ทดลองแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นความยาวของกระดูก humerus น้ำหนักและความยาวรวมทั้งเปอร์เซ็นต์เถ้าในกระดูก femur หรือน้ำหนักและความยาวของกระดูก tibia รวมทั้งความแข็งของกระดูก tibia (Table 8)

  หลังจากที่ไก่ออกจากโปรแกรมการผลัดขนและกลับมาได้รับอาหารไก่ไข่สูตรระยะไข่ควบคู่ไปกับการกระตุ้นแสงด้วยโปรแกรมแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน พบว่าไก่กลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้ผลัดขนด้วยอาหารมันสำปะหลังบดกลับมาให้ผลผลิตไข่ในอัตราการไข่ที่ช้ากว่าไก่ที่ถูกกระตุ้นให้ผลัดขนอีก 3 กลุ่มที่เหลืออย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามผลผลิตไข่สะสมของไก่ทั้ง 4 กลุ่มตลอดช่วงระยะเวลา 20 สัปดาห์ของการให้ผลผลิตในรอบใหม่นี้มีค่าไม่แตกต่างกัน

  -เพลงคั่นรายการ-

  สรุปและข้อเสนอแนะ

  ผลการทดลองบ่งชี้ว่ามันสำปะหลังบดสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสูตรผลัดขนในโปรแกรมกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีผลกระทบต่อสภาวะความเครียด คุณภาพกระดูก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อผนังลำไส้ หรืออัตราการตาย อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไปเพื่อปรับปรุงเทคนิคของโปรแกรมการผลัดขนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพิ่มปรับปรุงอัตราการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพเปลือกไข่หลังการผลัดขน และนักวิจัยเองแนะนำว่าควรศึกษาเปรียบเทียบกับไก่กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ถูกรบกวนหรือเคลื่อนย้าย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความเครียดชักนำให้ไก่เกิดการผลัดขนได้ นอกจากนี้อายุของไก่ทดลองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากไก่บางตัวที่มีอายุมากเกินไปอาจมีการผลัดขนโดยธรรมชาติเกิดขึ้นบ้างแล้วซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจมีผลรบกวนอิทธิพลของปัจจัยการทดลองเองครับ

  คุณผู้ฟังครับ สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 • รายการวิทยุ เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 6/อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

  บทวิทยุ รายการ “ จากแฟ้มงานวิจัย  มก.”
  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2558
  เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 6
  ในเรื่องย่อย ข้อด้อยและข้อระวังของปุ๋ยชนิดต่างๆ
  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

  ……………………………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเอง โดยมี กระผม……………………………….รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน กระผม ………………………ผู้ดำเนินรายการ วันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากครับ เป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. ประธานสภาข้าราชการ มก. รองอธิการบดี มก. และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 หลังเกษียณอายุราชการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และกับการวิจัยในครั้งนี้ ท่านจึงได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในเรื่อง “ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” และเป็นตอนที่ 6 แล้วนะครับ ในเรื่องย่อย คือข้อด้อยและข้อระวังของปุ๋ยชนิดต่างๆช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้านะครับ

  ข้อด้อยและข้อระวังของปุ๋ยชนิดต่างๆ ปุ๋ยแต่ละชนิดมีข้อเสียหรือข้อด้อยและข้อควรระวังในแง่การเกษตรและแง่สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน

  ปุ๋ยเคมี ข้อด้อยและข้อควรระวังที่สำคัญของปุ๋ยเคมีคือ ปุ๋ยเคมีบางชนิดทำให้ความเป็นกรด-ด่างของดินเปลี่ยนไป อาจทำให้มีไนเตรทในพืชสูงและเกิดการชะล้างไนเตรทสู่แหล่งน้ำ หากใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงเกินไปอาจมีธาตุโลหะหนักติดมากับปุ๋ยและสะสมในดินและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินได้น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์

  ปุ๋ยเคมีบางชนิดมีผลตกค้างเป็นกรด บางชนิดมีผลตกค้างเป็นด่าง และบางชนิดมีผลตกค้างเป็นกลาง ซึ่งปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแบบยูเรียและแอมโมเนียม มีผลตกค้างที่เป็นกรดทำให้ดินเป็นกรดมากขึ้นหากเรานำไปใส่ในดินกรด หากดินเป็นด่างการใส่ปุ๋ยเหล่านี้ก็จะทำให้ดินเป็นด่างน้อยลงหรือเป็นกรด ดังผลการทดลองจะเห็นได้ว่าหากเราเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสมบัติของดิน เช่นเลือกใช้ปุ๋ยที่ทำให้ดินเป็นกรดกับดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างก็จะทำให้ดินเป็นปฏิกิริยาเป็นด่างน้อยลงหรือเป็นกรดอย่างอ่อนซึ่งเหมาะสมกับพืชมากขึ้นนั่นเองงครับคุณผู้ฟัง แต่ในทางตรงกันข้ามหากดินเป็นกรดมากเกินไปก็ควรจะเลือกใช้ปุ๋ยที่ทำให้ดินเป็นด่างจนทำให้ดินมี PH ที่เหมาะสม

  คุณผู้ฟังครับ ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงอาจทำให้มีการสะสมไนเตรทในพืชและเกิดการชะล้างไนเตรทลงสู่แหล่งน้ำ ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปไนเตรท และปุ๋ยไนโตรเจนในรูปที่จะถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรทเมื่อใส่ในดิน ได้แก่ปุ๋ยยูเรีย และไนโตรเจนในรุปแอมโมเนียม เมื่อใส่ในอัตราที่สูงมากเกินความต้องการของพืชจะทำให้พืชดูดไนเตรทเข้าไปมากจนเกินความต้องการ ทำให้มีไนเตรทเหลืออยู่ในพืช ซึ่งหากมีไนเตรทในพืชมากถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดเป็นพิษแก่มนุษย์และสัตว์ที่กินพืชนั้น และในด้านการชะล้างไนเตรทลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู่ใช้น้ำและทำให้น้ำในแหล่งน้ำเน่าเสียได้

  นอกจากนี้อาจมีโลหะหนักและธาตุพิษติดมาสะสมในดิน เนื่องจากปุ๋ยฟอสเฟทส่วนใหญ่ได้มาจากการนำหินฟอสเฟตมาแปรรูป ดังนั้นหากหินฟอสเฟตที่ใช้เป็นวัถุดิบ มีธาตุโลหะหนักเช่นแคดเมียมและปรอท และธาตุพิษ เช่น อาร์เซนิค อยู่ในปริมาณที่สูง ก็จะทำให้ธาตุโลหะหนักดังกล่าวปนเปื้อนมากับปุ๋ยและสะสมอยู่ในดิน เมื่อใช้ปุ๋ยเป็นระยะเวลายาว อาจทำให้ดินมีโลหะหนักสูงถึงขั้นทำให้พืชดูดขึ้นไปสะสมไว้มากจนเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ที่กินพืชนั้นได้ อย่างไรก็ตามนะครับ เนื่องจากปริมาณธาตุโลหะหนักที่เจือปนมากกับปุ๋ยขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของหินฟอสเฟตและกรรมวิธีของการผลิตปุ๋ย การหลีกเลี่ยงปัญหานี้ทำได้โดยการเลือกวัตถุดิบที่ไม่มีโลหะหนักเจือปนอยู่ ส่วนไนโตรเจนและโพแทสเซียมส่วนใหญ่จะไม่มีธาตุโลหะหนักเจือปน ส่วนเรื่องการเฝ้าระวังการเจือปนของธาตุโลหะหนักมากับปุ๋ยเคมีนี้ ประเทศไทยโดยกรมวิชาการเกษตรได้มีข้อบังคับให้มีการตรวจสอบธาตุโลหะหนักและธาตุพิษในปุ๋ยที่ขอขึ้นทะเบียนเพื่อการจำหน่ายอยู่แล้ว

  และข้อสุดท้าย คือการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินได้น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งอินทรีย์วัตถุเป็นสารที่ช่วย ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินได้ดีที่สุด แต่ปุ๋ยเคมีนั้นไม่มีอินทรีย์ถัตถุหรือสารที่จะให้อินทรีย์วัตถุอยู่เลย จึงไม่มีผลทางตรงในการเพิ่มสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ จะมีเพียงผลทางอ้อมก็คือ การที่ปุ๋ยเคมีช่วยเพิ่มน้ำหนักแห้งของลำต้น ใบ และรากของพืชซึ่งเมื่อพืชตามลงหรือถูกไถกลบลงดินก็จะช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินได้มากกว่าพืชที่ไม่ได้รับปุ๋ยเคมี

  มาต่อกันที่ปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับ ข้อด้อยและข้อควรระวังของปุ๋ยอินทรีย์ที่สำคัญ คือเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยสูง  คือว่าปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุปุ๋ยน้อยกว่าปุ๋ยเคมีครับในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน ดังงนั้นจึงต้องใช้ในปริมาณมากจึงจะให้ปุ๋ยธาตุที่พอเพียงแก่พืช ทำให้ต้องจ่ายเงินค่าปุ๋ยมากกว่าปุ๋ยเคมี

  อาจทำให้เกิดปัญหาการสะสมไนเตรทในพืช เนนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากซากพืชซากสัตว์ ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆมีสัดส่วนระหว่างธาตุปุ๋ยชนิดต่างๆผันแปรในช่วงที่แคบมากเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี จึงไม่สามารถใช้ปรับสมดุลของธาตุอาหารในดินได้ ตัวอย่างเช่น หาดินขาดฟอสฟอรัส แต่มีในโตรเจนอยู่เพียงพอหรือใกล้จะเพียงพอ หากใส่ปุ๋ยมูลไก่เพื่อที่หวังจะเพิ่มฟอสฟอรัสให้แก่พืช ก็จะมีไนโตรเจนติดไปกับมูลไก่ลงไปในดินด้วย ทำให้มีไนโตรเจนมากเกินไป หากจะใส่ปุ๋ยมูลไก่มากจนดินมีฟอสฟอรัสเพียงพอแก่พืช เป็นต้น

  คุณผู้ฟังครับการที่ไม่สามารถปรับให้ธาตุอาหารในดินอยู่ในสมดุลได้นี้นอกจากจะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำแล้วยังอาจทำให้พืชมีการสะสมธาตุอาหารบางตัวมากจนเกินไป เช่น มีการสะสมไนเตรท ในกรณีที่ดินขาดฟอสฟอรัสอย่างรุนแรงแล้วพยายามใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนมากแต่มีฟอสฟอรัสน้อย เช่นพวกปุ๋ยมูลไก่เพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาการขาดธาตุฟอสฟอรัส

  มาต่อกันตรงความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาการชะล้างไนเตรทสู่แหล่งน้ำ เนื่องจากส่วนใหญ่ของธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในรูปที่พืชดูดไม่ได้และจะต้องรอจนกว่าปุ๋ยจะสลายตัวทำให้ธาตุอาหารถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปที่พืชดูดใช้ได้ ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้ใช้อย่างช้าๆ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่พืชต้องใส่ล่วงหน้าเป้นเวลานานก่อนที่จะถึงระยะที่พืชต้องการอาหารเป็นปริมาณมาก และมักจะเป็นการแนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูกพืช อย่างไรก็ตาม เมื่อใส่ปุ๋ยปลูกพืชแล้วเกิดสภาวฝนแล้ง ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบต่อไปได้และก็จะตายในที่สุดเมื่อฝนตกในระยะต่อมาทำให้ดินชื้นขึ้น แต่ไม่มีพืชที่ปลูกอยู่แล้ว ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะปลดธาตุอาหารรวมทั้งธาตุไนโตรเจนออกมาสู่ดิน และสะสมในดินโดยไม่มีพืชดูดไปใช้จึงอาจทำให้ไนเตรทถูกชะล้างลงู่แหล่งน้ำทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้ การที่ไม่สามารถควบคุมให้ปุ๋ยอินทรีย์ปล่อยธาตุอาหารให้ตรงกับเวลาที่พืชต้องการนี้ทำให้มีการชะล้างไนโตรเจนจากปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าปุ๋ยเคมี

  ต่อกันกับข้อด้อยอีกข้อนึงของปุ๋ยอินทรีย์นะครับ นั่นคือ ทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกจากดิน เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิดกระตุ้นให้จุลทรีย์เจริญเติบโตมากขึ้น ทำให้ดินที่มีน้ำขัง

  ทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกจากดิน เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิดกระตุ้นให้จุนลินทรีย์เจริญเติบโตมากขึ้น ทำให้ดินที่มีน้ำขังปรับสู่สภาพอับอากาศ(anaerobic condition) รุนแรงขึ้น และดินดอนปรับสู่สภาพอับอากาศในบางส่วนของมวลดิน เช่น ส่วนในของเม็ดดินรุนแรงขึ้นสภาพเช่นนี้เกื้อหนุนต่อการเกิดก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์ในดิน ซึ่งก๊าซทั้งนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อนนั่นเองหล่ะครับคุณผู้ฟัง ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอัตราส่วนคาร์บอนกับไนโตรเจนสูงจะมีผลต่อการเกิดก๊าซดังกล่าวมากกว่าสารอินทรีย์ที่มีอัตราส่วนมากกว่าคาร์บอนกับไนโตรเจนที่ต่ำกว่า ดังนั้นนะครับ เศษพืชที่ยังไม่สลายตัวไปเพียงบางส่วนจะมีผลดังกล่าวมากกว่าปุ๋ยหมักซึ่งหมักจนมีอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนต่ำแล้วและฟางข้าวมีผลมากกว่าต้นและใบพืชตระกูลถั่วนั่นเอง

  อาจมีโรคพืชและวัชพืชติดมา ปุ๋ยคอกและเศษพืชที่นำมาใส่กับดินโดยตรงหรือนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักแต่หมักไม่ถูกวิธีอาจจะมีโรคพืช แมลงศัตรูพืช และเมล็ดวัชพืชติดมาด้วย ทำให้พืชที่ได้รับผลกระทบจากโรคพืช แมลง และวัชพืชมากขึ้นนั่นเองครับ

  อาจมีธาตุโลหะหนักและสารพิษอื่นๆติดมา ในบางกรณีปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ซากพืชหรือวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และปุ๋ยหมักจากขยะและตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากครัวเรือน อาจจะมีธาตุโลหะหนักหรือสารพิษอื่นๆติดมา ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยหมักที่ทำมาจากขยะที่ไม่มีการแยกวัตถุที่มีธาตุโลหะหนัก อย่างเช่น แบตเตอรี่แห้งที่มีสารแคดเมี่ยมเป็นตัวให้กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีสารตะกั่วเป็นตัวให้กระแสไฟฟ้า กระดาษบางชนิดที่มีหมึกพิมพ์ที่มีสารโลหะหนัก (เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์)ออกก่อนทิ้ง ซึ่งหลังจากทิ้งรวมกับวัสดุอื่นในถังขยะจะเกิดการเน่าเปื่อยบางส่วนจะทำให้เกิดกรดออกมาละลายธาตุพิษไปปะปนกับวัสดุที่ไม่มีธาตุพิษ ทำให้ยังมีธาตุพิษติดไปกับวัสดุที่นำไปหมักเป็นปุ๋ยแม้มีการแยกขยะก่อนนำไปหมักเป็นปุ๋ยก็ตามครับ จึงทำให้ปุ๋ยหมักที่ทำจากขยะมีโอกาสที่จะมีธาตุโลหะหนัก อย่างเช่น ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียมติดมาเป็นจำนวนมากได้ คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าปุ๋ยมูลไก่อาจมีธาตุอาร์เซนิค เนื่องจากมีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตของไก่ที่มีธาตุอาร์เซนิคเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยมูลไก่และมูลสุกรอาจมีโซเดียมติดมาจากการใช้โซดาไฟในการทำความสะอาดพื้นคอก ซึ่งธาตุโซเดียมมีผลเสียต่อสมบัติของดิน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีธาตุโลหะหนักและโซเดียมเจือปนอยู่ สารพิษดังกล่าวอาจจะสะสมอยู่ในดินจนถึงขั้นอันตรายได้ ข้อมูลจากการวิจัยชี้แนะว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความเสี่ยงต่อการสะสมโลหะหนักในดินมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี

  ปุ๋ยชีวภาพ มีข้อด้อยที่สำคัญคือ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ได้บางธาตุ นั่นก็คือ ปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่งๆ สามารถช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เฉพาะบางธาตุ เช่นไรโซเบียมและแหนแดงช่วนเพิ่มธาตุไนโตรเจน แบคทีเรียช่วยละลายฟอสเฟต ช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสเฟตในดินและเชื้อราไมคอไรซาช่วยให้พืชดูดดึงบางธาตุ เช่น ฟอสฟอรัส และสังกะสีได้มากขึ้น จึงทำให้ต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพหลายชนิดในกรณีที่ดินขาดธาตุอาหารหลายธาตุ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้

  การเก็บรักปุ๋ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและเก็บไว้ได้ไม่นาน เนื่องปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์เป็นตัวแสดงฤทธิ์ของปุ๋ย จุลินทรีย์เหล่านี้ต้องการสภาพที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต ฉะนั้น การเก็บรักษาต้องใช้การระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่นต้องเก็บไว้ในที่เย็น ต้องป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ต้องอยู่ในสภาพที่มีความชื้นพอเหมาะ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นกว่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วยครับ

  มีข้อจำกัดที่ทำให้การใช้ปุ๋ยยุ่งยาก เนื่องจากปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์เป็นตัวออกฤทธิ์ และจุลินทรีย์เป็นตัวตอบสนองไวต่อสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิที่สูง สภาพแห้ง การมีสารเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ เช่นสารควบคุมแบคทีเรียที่เป็นศัตรูพืช และควบคุมเชื้อราที่เป็นศัตรูพืช เป็นต้น จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้ปุ๋ยชีวภาพเหล่านี้ เช่น เมื่อฝนแล้งและอุณหภูมิของดินสูง เกิดการระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้สารป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช กรณีเหลานี้อาจทำให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพไม่ได้ผลครับ

  สุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกรและนักวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการเกษตรและแง่ของสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตพืชและในแง่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด การที่เราได้ทราบถึงข้อดีของปุ๋ยแต่ละชนิดทำให้เราสามารถรู้ถึงแนวทางในการใช้ปุ๋ย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ในการซื้อปุ๋ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการปลูกพืชที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญก้เป็นตัวแปรสำคัญของต้นทุนที่มีผลต่อกำไรในการประกอบอาชีพเกษตรกร ดังนั้นเรื่องที่กระผมนำมาเผยแพร่จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนำความรู้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ

  คุณผู้ฟังครับ สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

   

   

 • รายการวิทยุ เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 5

  บทวิทยุ รายการ “ จากแฟ้มงานวิจัย  มก.”
  ออกอากาศ วันเสาร์ที่25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
  เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 5
  ในเรื่องย่อย ข้อดีของปุ๋ยชนิดต่างๆ
  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

  ………………………………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเอง โดยมี กระผม……………………………….รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน กระผม ………………………ผู้ดำเนินรายการ และก่อนอื่นเลยนะครับ กระผมขอสวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับครอบครัว คนที่กลับบ้านตามภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ และวันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากครับ เป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. ประธานสภาข้าราชการ มก. รองอธิการบดี มก. และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 หลังเกษียณอายุราชการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และกับการวิจัยในครั้งนี้ ท่านจึงได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในเรื่อง “ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” และเป็นตอนที่ 5 แล้วนะครับ ในเรื่องย่อย คือเรื่องข้อดีของปุ๋ยชนิดต่างๆ ช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้านะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

   คุณผู้ฟังครับ ปุ๋ยชนิดต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่า ปุ๋ยแต่ละชนิดจะมีขอดีหรือข้อได้เปรียบและข้อด้อยหรือข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นนะครับสำหรับเกษตรกรแล้วเราควรต้องทราบข้อดีและข้อด้อยของปุ๋ยแต่ละชนิด เพื่อประกอบการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในรายการวันนี้นะครับ เราจะกล่าวกันในเรื่องข้อดีหรือข้อได้เปรียบของปุ๋ยในแต่ละชนิด ส่วนในเรื่องข้อเสียไว้จะมาพูดกันในอาทิตย์หน้านะครับ โปรดติดตามกันต่อไปครับ

  มาเริ่มกันที่ ปุ๋ยเคมีกันก่อนเลยนะครับ ปุ๋ยเคมีนะครับจะช่วยในการปรับปรุงสมบัติทางเคมี อย่างเช่น ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ปริมาณไนโตรเจนที่จะปลดปล่อยให้พืชใช้ได้ และรวมทั้งปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของดิน ดังผลในการวิจัยของปุ๋ยเคมีในการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุเป็นผลมาจากพืชที่ได้รับปุ๋ยมีการสร้างลำต้น ใบและรากมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับปุ๋ย จึงเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับปุ๋ย การเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินมีไนโตรเจนที่จะปลดปล่อยให้พืชใช้ได้เพิ่มึข้นด้วย ก็เพราะว่าอินทรีย์วัตถุมีไนโตรเจนอยู่ด้วยเสมอ ส่วนการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเกิดจากการตกค้างของธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะได้จากปุ๋ยเคมีที่ใส่ไปครับ เพราะโดยปกติปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ใส่ให้แก่พืชจะถูกพืชดูดไปใช้และสูญเสียไปจากดิน โดยทางอื่นๆน้อยกว่าครึ่งของจำนวนที่ใส่ จึงทำให้ดินมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น

  คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า การใส่ปุ๋ยเคมีให้แก่พืชจะทำให้ดินมีความแน่นทึบและความแข็งน้อยลง เป็นสมบัติทากายภาพนั้นเองครับ จากการวิจัยการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ดินมีความแน่นทึบ และความแข็งแรงน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี เพราการใส่ปุ๋ยเคมีทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากกว่าดินที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วตัวอินทรีย์วัตถุนี่เอง ที่เป็นตัวการทำให้ดินโปร่งและร่วนซุยมากขึ้น นอกจากนั้นจะทำให้พืชที่ได้รับปุ๋ยจะมีรากมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับปุ๋ยเคมีทำให้มีการชอนไชดินได้มากกว่านั่นเอง ช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังครับ การใส่ปุ๋ยเคมีทำความสามารถในการให้ผลผลิตพืชของดินเพิ่มขึ้น  ซึ่งการใส่ปุ๋ยเคมีในระยะยาวทำให้ผลิตภาพดินเพิ่มตามจำนวนครั้งของการใส่ปุ๋ย ดังตัวอย่างของการวิจัยจากการทดลองจากการปลูกข้าวโพด และได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลผลิตข้าวโพดแปลงที่ใส่ปุ๋ยกับแปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการปลูกข้าวโพด ซึ่งนั่นเองครับ หมายความว่า การใส่ปุ๋ยเคมีทำให้ผลิตภาพหรือความสามารถในการให้ผลผลิตของดินเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ใส่ปุ๋ย

  มาฟังกันในเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายในการใช้น้อยกว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แม้ปริมาณธาตุปุ๋ยที่มีอยู่ในปุ๋ยเคมีจะขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต แต่อาจกล่าวได้ว่ามีธาตุอยู่ในปริมาณสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ในน้ำหนักปุ๋ยที่เท่ากัน ทำให้ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารต่ำ ปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ต่อไร่น้อย ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้มีการจ่ายเงินซื้อปุ๋ยน้อยแล้วยังทำให้เสียค่าขนส่งน้อยและประหยัดค่าแรงงานในการใส่อีกด้วย

  มาฟังอีกข้อดีของปุ๋ยเคมี คือสามารถใช้ปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารชนิดต่างๆเหมาะกับพืช เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาด้วยกรรมวิธีทางเคมี จึงมีความหลากหลายทั้งในด้านชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ย จึงสามารถปรับแต่งหรือนำมาผสมกันให้มีปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดตรงกับความต้องการของพืช และเหมาะสมกับดิน ตัวอย่างเช่น หากดินมีโพแทสเซียมเพียงพอสำหรับพืชแล้ว แต่ขาดไนโตรเจนอย่างรุนแรง และขาดฟอสฟอรัสเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีจึงทำให้สามารถปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารต่างๆเหมาะกับความต้องการของพืช ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ช่วงหน้ามาต่อกับข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์กันครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังครับ ต่อมากันที่ปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับ ประโยชน์และข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ที่สำคัญมีดังนี้ครับ

  การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินได้มากกว่าปุ๋ยเคมี เนื่องจากอินทรียวัตถุเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ ซึ่งรวมไปถึงความหนาแน่นรวมหรือความพรุนของดิน ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการถ่ายเทอากาศของดิน ฉะนั้นเองครับปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นปุ๋ยที่ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินได้มากกว่าปุ๋ยเคมี ซึ่งมักจะไม่มีสารที่จะให้อินทรียวัตถุในดินเลย

  ส่วนการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ดินบางชนิดได้มากกว่าปุ๋ยเคมี เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มีองค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบคาร์บอนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญของอินทรีย์ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จึงทำให้จุลินทรีย์บางชนิดเจริญเติบโตได้ดีขึ้น คุณผู้ฟังครับในบรรดาจุลินทรีย์เหล่านี้มีจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น พวกแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ แบคทีเรียที่ช่วยละลายหินฟอสเฟท เป็นต้น ในขณะที่ปุ๋ยเคมีไม่มีสารที่ให้สารประกอบคาร์บอนแก่จุลินทรีย์ จึงไม่มีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์ในดินครับ

  คุณผู้ฟังครับ ในปุ๋ยเคมีนะครับจะมีธาตุอาหารสเสริมอยู่มากกว่าปุ๋ยเคมี เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จึงไม่เพียงแต่จะประกอบด้วยธาตุปุ๋ยแต่ยังประกอบด้วยธาตุอาหารที่ไม่มีหรือมีน้อยมากในปุ๋ยเคมี นั่นก็คือธาตุอาหารหลัก ดังนั้นนะครับ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จึงช่วยเพิ่มธาตุอาหารเสริมลงไปในดินได้มากกว่าปุ๋ยเคมีนั่นเองครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาต่อกันกับข้อดีของปุ๋ยชีวภาพกันครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  และสุดท้ายเรามาฟังปุ๋ยชีวภาพกันนะครับ ข้อดีสำคัญของปุ๋ยชีวภาพได้แก่ มักมีผลอยู่นานโดยที่ไม่ต้องใส่บ่อยๆครับ ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยครับ ไม่ต้องใส่บ่อยๆ เนื่องจากปุ๋ยชีวภาพมีตัวการที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชที่เป็นจุลินทรีย์ ดังนั้นเมื่อใส่ลงไปในดินและเกิดการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์แล้วจุลินทรีย์นั้นมักจะยังคงมีอยู่ในดินนั้นต่อไปหลังจากที่เก็บเกี่ยวพืชไปแล้ว จึงมักจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพนั้นอีกจนกว่าจำนวนจุลินทรีย์ที่ใส่ลดจำนวนลงไปจนเหลือน้อยมาก ข้อดีนี้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

  และการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับ จะมีค่าใช้จ่ายน้อย ปริมาณปุ๋ยชีวภาพที่ต้องใช้ต่อหน่วยพื้นที่มักจะน้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์และเคมีนับเป็นสิบเป็นร้อย หรือเป็นพันเท่าด้วยซ้ำ เช่น เช่นกรณีการใช้เชื้อโซเบียมน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้นับเป็นสิบถึงเป็นร้อยกิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้นับเป็นร้อยถึงเป็นพันกิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนั้นปุ๋ยชีวภาพจึงประหยัดเงินค่าปุ๋ย ค่าขนส่งปุ๋ย และค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยมากกว่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

  สุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกรและนักวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการเกษตรและแง่ของสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตพืชและในแง่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด การที่เราได้ทราบถึงข้อดีของปุ๋ยแต่ละชนิดทำให้เราสามารถรู้ถึงแนวทางในการใช้ปุ๋ย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ในการซื้อปุ๋ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการปลูกพืชที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญก้เป็นตัวแปรสำคัญของต้นทุนที่มีผลต่อกำไรในการประกอบอาชีพเกษตรกร ดังนั้นเรื่องที่กระผมนำมาเผยแพร่จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนำความรู้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ

  คุณผู้ฟังครับ สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

   

   

 • รายการวิทยุ เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 4

  บทวิทยุ รายการ “ จากแฟ้มงานวิจัย  มก.
  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
  เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 4
  ในเรื่องย่อย การเกิดมลพิษจากปุ๋ยและการป้องกัน
  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา
  …………………………………………………………………………………
  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเอง โดยมี กระผม……………………………….รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน กระผม ………………………ผู้ดำเนินรายการ และก่อนอื่นเลยกระผมขอสวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับครอบครัว คนที่กลับบ้านตามภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ และวันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากครับ เป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. ประธานสภาข้าราชการ มก. รองอธิการบดี มก. และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 หลังเกษียณอายุราชการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และกับการวิจัยในครั้งนี้ ท่านจึงได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในเรื่อง “ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” และเป็นตอนที่ 4 การเกิดมลพิษจากปุ๋ยและการป้องกัน

  คุณผู้ฟังครับ แม้ว่าปุ๋ยจะมีประโยชน์ในการช่วยรักษาความสามารถของดินในการให้ผลผลิตพืช เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพของพืช และปรับปรุงสมบัติของดิน แต่ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋นอินทรีย์ต่างก็อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย ซึ่งการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันการเกิดมลพิษหรือลดการเกิดมลพิษ ดังนั้นนะครับ ก่อนใช้ปุ๋ยควรทราบบทบาทของปุ๋ยในการทำให้เกิดมลพิษ และทราบว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดมลพิษจากปุ๋ยมากน้อยต่างกันอย่างไร เรามาฟังว่าบทบาทในการทำให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดมลพิษจากปุ๋ยและการป้องกันกันในช่วงหน้านะครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  บทบาทในการทำให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดมลพิษจากปุ๋ยและการป้องกัน ซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในดินให้แก่พืชอาจจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแดวล้อมได้ 4 ทางด้วยกันครับนั่นคือ

  1. การสะสมธาตุโลหะหนัก และสารพิษอื่นๆในดิน
  2. การก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำ
  3. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดินและ
  4. การสะสมไนเตรทในพืช

  มาฟังข้อแรกกันก่อนนะครับ การสะสมธาตุโลหะหนักและสารพิษอื่นๆในดิน ธาตุโลหะหนัก คือธาตุโลหะที่มีน้ำหนักต่อปริมาตรสูง นั่นก็คือในปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร มีน้ำหนักตั้งแต่ 5.0 กรัมขึ้นไป เริ่มเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ที่ความเข้มข้นต่ำ ตัวอย่างได้แก่ จำพวกปรอท แคดเมียม อาร์เซนิค โครเมียม ธาลเลียม ตะกั่ว ทองแดง เซเรเนียม และสังกะสี และโลหะหนักบางธาตุอย่างเช่นพวก ทองแดง เซเรเนียมและสังกะสีเป็นธาตุที่จำเป็นสำหรับมนุษย์แต่ร่างการมนุษย์ต้องการเพียงเล็กน้อย และหากได้รับมากเกินไปจะเป็นพิษ คุณผู้ฟังครับธาตุโลหะหนักนี้เราต้องให้ความสนใจเพราะนอกจากจะเริ่มเป็นพิษที่ความเข้มข้นต่ำแล้ว เมื่อธาตุเหล่านี้ผ่านเข้าไปในร่างกายก็จะเก็บกักไว้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำจัดออกจากร่างกาย ทำให้มีการสะสมไว้ในร่างกายนั่นเองครับ

  คุณผู้ฟังครับ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์บางกรณีที่ทีธาตุโลหะหนักและสารพิษอื่นๆติดมาในปริมาณที่สูง หากนำปุ๋ยที่มีสารเหล่านี้ใส่ลงไปในดินช้ำๆกันจำทำให้มีกี่สะสมสารพิษจนถึงระดับที่พืชดูดเข้าไปมากจนถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อคนหรือสัตวที่กินพืชนั้น อย่างปุ๋ยฟอสฟอรัสปกติผลิตจากหิบนฟอสเฟต ซึ่งหินชนิดนี้จากบางแห่งจะมีธาตุโลหะหนัก โดยเฉพาะธาตุแคดเมียมและปรอทเจือปนอยู่มาก ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมปกติจะไม่มีธาตุโลหะหนักเจือปน และต่อกันที่ปุ๋ยอินทรีย์จากบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตะกอนน้ำเสียจากชุมชนและผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม อาจมีธาตุแคดเมียมและปรอทเจือปนอยู่ในปริมาณที่มาก หรือจะเป็นปุ๋ยหมักที่มาจากขยะที่ไม่มีการแยกขยะที่มีโลหะหนักและสารพิษออกด้วยวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า ปุ๋ยหมักที่ทำจากพืชที่ปลูกในบริเวณที่มีธาตุโลหะหนักสูง เช่น บริเวณเหมืองแร่เก่า และแหล่งรวมน้ำเสีย อาจจะมีธาตุแคดเมียม ธาตุปรอท และสารพิษอื่นๆเจือปนในปริมาณสูง มูลไก่อาจมีธาตุอาร์เซนิคเพราะอาร์เซนิคเป็นส่วนประกอบของสารเร่งการเจริญเติบโตบางชนิดสำหรับไก่ ธาตุเหล่าแหละครับที่เป็นพิษต่อคนและสัตว์หากได้รับมากเกินไป นอกจากนั้นมูลสัตว์อาจมีธาตุโซเดียมเจือปนอยู่ด้วย เช่น สุกรซึ่งมีการล้างพื้นคอกด้วยโซดาไฟซึ่งเป็นสารประโซเดียม เมื่อเรานำมูลสุกรดังกล่าวมาทำปุ๋ยจะทำให้ดินมีการสะสมโซเดียมซึ่งเป็นธาตุที่ทำให้เกิดดินเสียได้ครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ช่วงหน้ามาฟังการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนธาตุโลหะหนักและสารพิษอื่นๆกันครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  มาฟังแนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนธาตุโลหะหนักและสารพิษอื่นๆในพืชซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ และป้องกันการสะสมธาตุที่ทำให้ดินเสีย คือการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีปราศจากสารพิษ ในกรณีดินที่มีธาตุโลหะหนักในปริมาณที่สูงอยู่แล้วอาจป้องกันพืชที่ดูดธาตุเหล่านี้เข้าไปมากโดยการปรับปฏิกิริยาดินให้มีความเป็นกรดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ธาตุเหล่านี้ละลายออกมาให้พืชดูดได้น้อยลง ในด้านการคัดเลือกปุ๋ยให้ปลอดภัยจากสารพิษ รัฐบาลไทยได้มีการตรวจสอบธาตุโลหะหนักและสารพิษในปุ๋ยเคมีก่อนการขึ้นทะเบียนอนุญาตให้จำหน่ายอยู่แล้ว จึงนับได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายนั้นมีความปลอดภัยจากธาตุโลหะหนักและสารพิษครับคุณผู้ฟัง

  การก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำ ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เมื่อใส่ลงไปในดินให้แก่พืชอาจจะก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำได้ 2 ทาง คือการทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย เนื่องจากการเพิ่มธาตุอาหารในน้ำ และการชะล้างไนเตรทลงสู่น้ำใต้ดิน คือ การทำให้น้ำในแหล่งน้ำเน่าเสีย หากเป็นการน้ำธาตุอาหารพืชลงสู่แหล่งน้ำมากเกินไป ทั้งนี้เพราะธาตุอาหารพืชที่ถูกพาลงไปในน้ำจะทำให้สาหร่ายขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่และพืชน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อมีแสงที่เพียงพอ และเมื่อพืชน้ำเหล่านี้เจริญเติบโบมากขึ้นทำให้บดบังแสงแดดทำให้ไม่สามารถส่องถึงได้ และเกิดการเน่าเปื่อยในที่สุด ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า ยูโธรฟิเคชัน นั่นเองครับ

  -เพลงคั่นรายการ-

  การชะล้างไนเตรทลงสู่น้ำใต้ดิน ซึ่งอันตรายจากไนเตรทเป็นอนุมูลเคมีที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจน เป็นสิ่งที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์หากได้รับมากเกินไปอันตรายจากไนเตรทมีดังต่อไปนี้ครับ

  • ทำให้ทารกเป็นโรคขาดออกซิเจน เพราะหากทารกอายุไม่เกิน 6 เดือนได้รับไนเตรทเข้าไปในระบบการย่อยอาหารมากจนเกินไปจะทำให้เป็นโรคเมธีโมโกลบินีเมีย
  • ทำให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาอาหารของคน หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไป
  • ทำให้เกิดโรคขาดออกซิเจนในสัตว์ จำพวกสัตว์เคี่ยวเอื้อง เช่น วัว คลาย และแกะ และยังมีสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่ยังมีอายุน้อยๆ เช่นลูกสุกร และลูกไก่

  แนวทางสำคัญในการลดการชะล้างไนเตรทจากดิน ได้แก่การลดปริมาณน้ำที่ซึมผ่านดิน ซึ่งอาจทำให้โดยหลีกเลี่ยงการให้น้ำแก่พืชมากจนเกินความสามารถของดินที่จะอุ้มน้ำเอาไว้ และปรับพื้นที่ให้น้ำฝนบนผิวดินไหลสู่ทางระบายน้ำได้รวดเร็ว และให้ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่จำเป็นเท่านั้น และให้ตรงกับเวลาที่พืชต้องงการ ใช้ปุ๋ยโดยวิธีที่จะช่วยให้พืชดูดปุ๋ยไปใช้ได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ปุ๋ยถูกพืชดูดไปก่อนที่จะถูกน้ำชะล้างไปจากดิน

  การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดิน ก่อนอื่นนะครับ ก๊าซเรือนกระจก ก็คือ ก๊าซที่ทำให้เกิดอิทธิพลเรือนกระจก คือปรากฎการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลกเก็บกักพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ช่วงหน้าฟังเรื่องการสะสมไนเตรทในพืช

  -เพลงคั่นรายการ-

  การสะสมไนเตรทในพืช เนื่องจากพืชที่มีการสะสมไนเตรทในปริมาณที่สูงอาจจะก่อให้เกิดปัญหา ความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ ส่วนใหญ่ของไนโตรเจนที่พืชดูดจากดินเป็นไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม และในรูปไนเตรท ในสภาพน้ำขัง ดินนาน้ำขัง ไนโตรเจนที่พืชดูด ส่วนใหญ่จะเป็นไนโตรเจนในรูแอมโมเนียเพราะดินน้ำขังขาดก๊าซออกซิเจนทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเปลี่ยนไนโตรเจนเป็นสารไนเตรทได้ ส่วนในสภาพดินที่ไม่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นสภาพดินที่ปลูกพืชบกโดยทั่วไป ไนโตรเจนที่พืชดูดจาดดินส่วนใหญ่จะเป็นไนโตรเจนในรูปไนเตรท เพราะในสภาพที่ดินไม่มีน้ำขังเป็นสภาพมีก๊าซออกซิเจนในดินทำให้จุลินทรีย์เปลี่ยนแอมโนเนียเป็นไนเตรทอย่างรวดเร็วเมื่อมีแอมโมเนียเกิดขึ้นในดินครับ และสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือไปจากดินที่พบบ่อยๆว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสะสมไนเตรทที่สูงในพืชในต่างประเทศได้แก่ สภาพที่แห้งแล้งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโตของพืชอุณหภูมิของอากาศที่สูงหรือต่ำเกินไปและสภาพที่มีแสงแดดน้อย เช่น สภาพที่มีเมฆหมอกและควันมาก และสภาพที่พืชถูกบังแสงแดด

   แนวทางการป้องกันการสะสมไนเตรทในพืช

  1. พืชอาหารสัตว์ ที่ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยในอัตราที่สูงมีแนวโน้มที่จะสะสมไนเตรทสูง ปัญหานี้จะพบกับดินที่ใส่มูลสัตว์ปีกและมูลปศุสัตว์อัตราสูง และจะแนะนำว่าควรใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราที่แนะนำจะทำให้ไม่เกิดปัญหานี้ครับ
  2. สิ่งที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ความสามารถในการสังเคราะห์แสงของพืชลดลงและส่งเสริมให้มีการสะสมไนเตรทในปริมาณที่สูงจนเกินไป

  สุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกรและนักวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการเกษตรและแง่ของสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตพืชและในแง่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

  คุณผู้ฟังครับ สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

   

   

   

   

 • รายการวิทยุ เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 3/อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

  บทวิทยุ รายการ “ จากแฟ้มงานวิจัย  มก.”
  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
  เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 3
  ในเรื่องย่อย ประสิทธิภาพของปุ๋ยชนิดต่างๆ
  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

  ………………………………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเอง โดยมี กระผม……………………………….รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน กระผม ………………………ผู้ดำเนินรายการ และก่อนอื่นเลยกระผมขอสวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับครอบครัว คนที่กลับบ้านตามภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ และวันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากครับ เป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. ประธานสภาข้าราชการ มก. รองอธิการบดี มก. และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 หลังเกษียณอายุราชการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และกับการวิจัยในครั้งนี้ ท่านจึงได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในเรื่อง “ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” และเป็นตอนที่ 3 ในเรื่องประสิทธิภาพของปุ๋ยชนิดต่างๆ

  คุณผู้ฟังครับ หากเราต้องการเพิ่มผลผลิตพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกในดินเดียวกันในปริมาณที่เท่ากัน แต่ใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน จะพบว่าเราจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดในปริมาณที่ไม่เท่ากัน หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งให้เข้าใจง่ายๆว่า ปุ๋ยในแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตที่ไม่เท่ากันนั่นเอง  นอกจากนั้นนะครับปุ๋ยที่ต่างชนิดกันมักมีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน  ความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพของปุ๋ยและราคาต่อหน่วยของปุ๋ยอาจมีผลเป็นอย่างมากกับจำนวนเงินกำไรที่จะได้จากการใช้ปุ๋ย ตัวอย่างเช่น หากปุ๋ย ก. จำนวน 100 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตเมล็ดข้าวโพดได้ 600 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งคิดเป็นเมล็ดข้าวโพดที่เพิ่มเป็น 1,200 บาท แต่ปุ๋ย ข. จำนวน 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากัน สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดได้ 700 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นมูลค่าข้าวโพดที่เพิ่มมา 1,400 บาท หากปุ๋ย ก. และปุ๋ย ข. จำนวน 100 กิโลกรัมมีราคา 1,000 บาทเท่ากัน การใช้ปุ๋ย ข. ก็จะให้กำไรมากกว่าปุ๋ย ก. แต่ถ้าหากปุ๋ย ก. มีราคา 1,000 บาทต่อปุ๋ย 100 กิโลกรัม และปุ๋ย ข. มีราคา 1,400 บาทต่อปุ๋ย 100 กิโลกรัม การใช้ปุ่ย ก. ก็จะได้กำไรมากกว่าการใช้ปุ๋ย ข. นั่นเอง คุณผู้ฟังครับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาในการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยจะเสนอประสิทธิภาพของปุ๋ยจากผลการค้นคว้าวิจัยที่ทำในประเทศไทย โดยอาศัยปุ๋นเคมีเป็นปุ๋ยหลักในการเปรียบเทียบครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ

   -เพลงคั่นรายการ-

   กลับมาฟังกันต่อนะครับ ปุ๋ยประเภทแรกที่กระผมจะพูดคือ ปุ๋ยพืชสด และมาฟังประสิทธิภาพของปุ๋ยพืชสดกันนะครับว่าเป็นอย่างไร

  ปุ๋ยพืชสด คือปุ๋ยที่ได้จากการปลูกพืชแล้วไถกลบลงไปในดิน เพื่อให้มวลของพืชที่ไถกลบนั้นทำหน้าที่เป็นปุ๋ยนั่นเองครับ มวลของพืชที่ไถกลบนั้นจะเน่าเปื่อยทำให้ธาตุอาหารพืชในมวลของพืช ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปอินทรีย์สารและพืชก็จะดูดไม่ได้จึงถูกเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารในรูปที่พืชดูดได้ พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดจะนิยมใช้เป็นพืชตระกูลถั่ว เพราะพืชตระกูลถั่วมีปริมาณไนโตรเจนต่อหน่วยน้ำหนักมวลพืชแห้งสูงกว่าพืชที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว  เมื่อไถกลบพืชตระกูลถั่วลงไปในดินจะมีไนโตรเจนในซากพืชเหลือจากที่จุลินทรีย์ต้องใช้ในการสร้างเนื้อหนังของมันและถูกปลดปล่อยในรูปไนโตรเจนที่พืชนำไปใช้ได้ แต่เมื่อเราไถกลบพืชที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่วลงไปในดิน ไนโตรเจนในซากพืชนั้นมีไม่พอกับการต้องการจุลินทรีย์ในการสร้างเนื้อหนังของมัน และจุลินทรีย์ก็ต้องดูดไนโตรเจนที่มีอยู่แต่เดิมในดินไปใช้ในการสร้างเนื้อหนังของมันด้วย ซึ่งนั่นเองจะมีผลต่อการแย่งไนโตรเจนระหว่างพืชที่ปลูกหลังการไถกลบพืชปุ๋ยสดกับจุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลายซากพืชนั้น พืชตระกูลถั่วต่างชนิดกันสามารถสร้างน้ำหนักแห้งในการปลูกแต่ละฤดูปลูกได้มากน้อยแตกต่างกัน นอกจากนั้นพืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดยังมีปริมาณไนโตรเจนต่อหน่วยน้ำหนักแห้งที่ไม่เท่ากัน และการปลูกพืชตระกูลถั่วในแต่ละสภาพแวดล้อมยังทำให้พืชมีน้ำหนักมวลต่อไร่ และปริมาณไนโตรเจนในมวลของพืชที่ได้แตกต่างกัน ทำให้ปุ๋ยพืชสดจากถั่วต่างชนิดกันและปลูกในสภาพที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตของพืชที่ได้รับปุ๋ยพืชสดนั้นแตกต่างกันครับ ช่วงนี้พักกันก่อน ช่วงหน้ามาฟังประสิทธิภาพของตอซังพืชที่นำมาไถกลบ

  -เพลงคั่นรายการ-

  ประสิทธิภาพของตอซังที่นำมาพืชไถกลบ ตอซัง คือส่วนของพืชที่เหลืออยู่ในพื้นที่ปลูกพืชหลังจากเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ตัวอย่างเช่น กรณีปลูกข้าวโพด เมื่อเก็บฝักข้าวโพดไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในแปลงซึ่งประกบด้วยลำต้น ใบ ดอกตัวผู้ และเปลือกฝักรวมเรียกว่าตอซังข้าวโพด คุณผู้ฟังครับ ตอซังพืชอาจนำไปใช้เป็นวัตุดิบในการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นการทำให้ตอซังเน่าเปื่อยลงจนมีลักษณะคล้ายดิน อย่างไรก็ตามหากไถกลบตอซังพืชลงไปในดินจะมีผลที่คล้ายคลึงกับการใส่ปุ๋ยหมัก นอกจากนั้นการไกลบตอซังจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการนำเอาซากพืชไปหมักเพราะไปต้องเสียค่าแรงงานในการตัด รวบรวม และขนส่งตอซังเพื่อนำไปกองทำปุ๋ยหมัก ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นข้อดีในการลดต้นทุนของเกษตรกรได้

  มาต่อกันที่ ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพที่ได้มีการศึกษาวิจัยถึงขั้นที่สามารถใช้ผลการวิจัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของปุ๋ยได้ในปัจจุบันได้แก่ ไรโซเบียม แหนแดง สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่อย่างอิสระ และเชื้อราเอไมคอร์ไรซา

  มาฟังตัวแรกกันก่อนครับ นั่นคือ ไรโซเบียม เป็นแบคทีเรียที่อาศัยในปมที่รากพืชตระกูลถั่วและทำการตรึงไนโตรเจนร่วมร่วมกับพืชตระกูลถั่วให้กับพืชตระกูลถั่วจะสามารถช่วนเพิ่มผลผลิตของถั่วได้มากน้อยเพียงขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชซึ่งรวมถึง ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่มีอยู่ในดิน ปริมาณธาตุอาหารที่นอกเหนือไปจากไนโตรเจนในดิน และปริมาณของไรโซเบียมที่มีอยู่แล้วในดิน

  แหนแดง เป็นเฟิร์นที่เจริญเติบโตลอยอยู่บนผิวน้ำสามารถตรึงไนโตรเจนได้โดยการตรึงร่วมกันกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใต้ใบของแหนแดง จึงได้นำแหนแดงมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดให้กับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขังเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน โดยปลูกแหนแดงก่อนการปลูกข้าวแล้วก็ไถกลบแหนแดงในช่วงเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว เมื่อแหนแดงเน่าเปื่อยลงก็จะปลดปล่อยไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆ ออกมาในรูปสารอนินทรีย์ให้แก่ข้าวเปรียบเทียบได้กับการปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดสำหรับพืชดินดอน

  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่อย่างอิสระ หลายชนิดในสกุลต่างๆสามารถตรึงไนโตรเจนได้ทำให้ได้รับความสนใจทำการวิจัยเพื่อนำมาปลูกในระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มไรโตรเจนให้แก่พืชที่ปลูก ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสาหร่ายเอง เพราะสาหร่ายที่ต่างสายพันธุ์กันแม้จะขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันจะเจริญเติบโตได้มากน้อยต่างกันและมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้มากน้อยต่างกัน นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับดิน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับดินที่สำคัญได้แก่ปริมาณไนโตรเจนในดิน และปริมาณธาตุอาหารอื่นๆในดิน ผลของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับดินต่อการตรึงไนโตรเจนของสาหร่ายเป็นไปในทำนองเดียวกับกรณีแหนแดงที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่อย่างอิสระมักขึ้นได้ดีในน้ำหรือบนผิวดินที่แฉะสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกโดยมันปลดปล่อยไนโตรเจนที่ตรึงได้ส่วนหนึ่งออกมาจากตัวมันทำให้พืชที่ปลูกได้รับไนโตรเจนมากขึ้นครับ

  เชื้อราเอไมคอร์ไรซาจะช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชได้มากน้อยเพียงใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของราเอไมอคร์ไรซาเองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆบทบาทหลักของราเอไมคอร์ไรซาในการช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชคือ การช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารโดยเฉพาะฟอวฟอรัสได้มากขึ้น การทำให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ทนแล้ง ทนเค็ม ทนโรคบางชนิด และทนต่อความหนาวมากขึ้น ผลงานวิจัยได้แสดงว่า หากดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปริมาณสูงจะทำให้ราเอไมคอร์ไรซาเพิ่มผลผลิตของพืชได้น้อยลง ช่วงนี้พักกันก่อน ช่วงหน้ามาฟังประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพกันครับ

   -เพลงคั่นรายการ-

   ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพ เป็นสารที่เกษตรกรจำนวนมากให้ความสนใจนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช โดยมีแนวคิดที่จะนำมาใช้เพื่อแทนหรือลดปริมาณปุ๋ยเคมีที่จะต้องใช้ในการผลิตพืช น้ำหมักชีภาพมีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำเกินที่จะใช้เป็นปุ๋ยหรือสารที่ให้อาหารพืชแทนปุ๋ยทางดิน เพราะจะต้องใช้เป็นจำนวนมากจึงจะให้ธาตุอาหารได้มากเท่ากับธาตุอาหารที่ให้ในรูปปุ๋ยทางดินกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามตามน้ำหมักชีวภาพมีสารอื่นๆที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่สำคัญทำให้เห็นข้อดีของน้ำหมักชีวภาพในเกษตรกรบางรายแต่ไม่พบผลที่ชัดเจนในบางราย

  มาต่อกันกับประสิทธิภาพของสารอีเอ็ม ซึ่งสารอีเอ็มเป็นสารหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและนักวิชาการบางท่านแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืช วิธีหนึ่งที่ผู้ผลิตสารนี้แนะนำให้ใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืช โดยการใช้สารอีเอ็มผสมน้ำราดลงไปในดินที่ใช้ปลูกพืช โดยอ้างว่าสารนี้ประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆมากมายครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ ช่วงหน้ากลับมาฟัง ประสิทธิภาพของปุ๋ยทางใบ กันนะครับ

   -เพลงคั่นรายการ-

   ประสิทธิภาพของปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยที่ผสมน้ำพ่นไปบนใบและส่วนต่างๆที่อยู่เหนือดินของพืช เพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช เราจะเรียกว่า “ปุ๋ยทางใบ” ปุ๋ยทางใบมีข้อดี คือให้ธาตุอาหารแก่พืชได้เร็วเพราะพืชจะสามารถดูเข้าไปใช้ในส่วน่างๆของพืชได้ในระยะเวลาอันสั้นหลังจากให้ปุ๋ยนั้น ซึ่งผิดกับการให้ปุ๋ยทางดิน ซึ่งแน่นอนปุ๋ยจะต้องซึมเข้าไปหารากหรือรากพืชที่จะงอกไปหาปุ๋ย และเมื่อรากพืชดูดไปแล้วธาตุอาหารจะต้องเคลื่อนย้ายไปในส่วนต่างๆของพืชทำให้กินเวลานานกว่าที่ปุ๋ยที่ให้ทางดินจะไปถึงส่วยต่างๆของพืช แต่การให้ปุ๋ยทางใบก็มีข้อเสียที่สำคัญอยู่เหมือนกันคือ การให้ปุ๋ยแต่ละครั้งทำให้ช่วยเพิ่มธาตุอาหารแก่พืชได้น้อย ทั้งนี้เพราะการให้ปุ๋ยทางใบนั้นจะต้องผสมปุ๋ยกับน้ำนั่นคือการใส่ปุ๋ยที่น้อยลง เพราะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปมากก็จะทำให้ใบของพืชเกิดอาการใบไหม้ได้ครับ หากต้องการใส่ปุ๋ยทางใบให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชนั้นก้ให้ใส่หลายๆครั้งจะเป็นการดีกว่าครับ แต่ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยที่มากกว่าการใส่ปุ๋ยทางดินนั้นเองหล่ะครับคุณผู้ฟัง

  สุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกรและนักวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการเกษตรและแง่ของสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตพืชและในแง่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

  คุณผู้ฟังครับ สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

   

   

 • รายการวิทยุ เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2/อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

  บทวิทยุ รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”
  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
  เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2
  ในเรื่องย่อย ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชและหลักการใช้ปุ๋ย
  บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา

  ………………………………………………………………………………………………………

  -เพลงประจำรายการ-

  สวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. แห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเอง โดยมี กระผม……………………………….รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ

  สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน กระผม ………………………ผู้ดำเนินรายการ วันนี้กระผมมีผลงานวิจัย เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากครับ เป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. ประธานสภาข้าราชการ มก. รองอธิการบดี มก. และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 หลังเกษียณอายุราชการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และกับการวิจัยในครั้งนี้ ท่านจึงได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในเรื่อง “ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” มีเนื้อหาย่อยที่น่าสนใจ คือ ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชและหลักการใช้ปุ๋ย

  มาต่อกันในเรื่อง “ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช” กันนะครับ นั้นหมายถึง ปัจจัยที่พืชต้องได้รับจึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ หากพืชไม่ได้รับปัจจัยหนึ่งเลยพืชก็จะตาย ถึงแม้จะได้รับปัจจัยอื่นๆอย่างเพียงพอ และหากพืชได้รับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่เพียงพอพืชก็จะเจริญเติบโตได้น้อยลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แบ่งออกได้ 2 ปัจจัยด้วยกันครับ นั่นคือ

  1. ปัจจัยทางพันธุ์กรรม นั่นคือ ความแตกต่างกันในด้านพันธุกรรมของพืช ทำให้พืชสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้แตกต่างกันและมีความสามารถทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกันเจริญเติบโตของพืชได้มากน้อยที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์กันจะให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะปลูกบนดินเดียวกันและมีสภาพแวดล้อมทุกอย่างเหมือนกันก็ตาม นอกจากนั้นลักษณะทางพันธุ์กรรมที่แตกต่างกันยังอาจทำให้พืชที่มีการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันเมื่อได้รับปัจจัยที่เป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของพืชจนเพียงพอและมีความต้องการปัจจัยการเจริญเติบโตในปริมาณที่แตกต่างกัน พักกันก่อนสักครู่นะครับ

   -เพลงคั่นรายการ-

  1. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือ สภาวะและอิทธิพลต่างๆที่อยู่ภายนอกพืชและมีอทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช จะประกอบด้วย
  • อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสามารถของผนังเซลล์ในการเลือกยอมให้สารบางอย่างผ่านไปได้ การดูดน้ำและธาตุอาหาร การคายน้ำ กิจกรรมของเอนไซม์ และการรวมตัวกันของโปรตีนนั่นเองครับ อุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้กระบวนการเหล่านี้ดำเนินไปด้วยดี และคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของพืชอยู่ในช่วงไหน กระผมบอกให้ก็ได้ว่าอยู่ในช่วง 15-40 องศาเซลเซียส
  • น้ำ อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่งน้ำเป็นวัตถุดิบในการสร้างคาร์โบไฮเดรต เป็นส่วนประกอบของโปนโตพลาสซึม และเป็นพาหะนะในการเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช และเคลื่อนย้ายธาตุอาหารพืชนอกจากนั้นยังเป็นตัวทำให้เซลล์พืชเต่งตึงส่งผลให้เกิดการแบ่งแบ่งตัวและการยึดตัวของเซลล์ให้เป็นไปได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม น้ำอาจมีผลเสียโดยทางอ้อมของพืชเช่น หากมีน้ำในดินมากจนเกินไปจะทำมให้การถ่ายเทอากาศของดินน้อยลงจนทำให้รากของพืชขาดออกซิเจนนั่นเอง และแน่นอนทำให้รากพืชเจริญเติบโตและดูดน้ำ ธาตุอาหารได้น้อยลง ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้น้อยลงครับ
  • แสงสว่างก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นมากๆในการสังเคราะห์แสง ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการสนร้างน้ำตาลซึ่งเป็นสารที่ให้พลังงานและเป็นวัตถุดิบในการสนร้างสารอื่นๆในพืช ดังนั้น หากพืชไม่ได้รับแสงสว่างพืชก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในที่สุด

  -เพลงคั่นรายการ-

  • ส่วนประกอบของอากาศรอบต้นพืช ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซที่จำเป็นมากๆสำหรับพืชนะครับ ก็เพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงของพืช และก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซที่พืชจะต้องใช้ในการหายใจนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับ ในอากาศรอบต้นพืชก็จะต้องมีก๊าซทั้ง 2 นี้อย่างเพียงพอพืชจึงจะเจริญเติบโตได้เต็มที่ โดยเฉลี่ยในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดีจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณร้อยละ 03 โดยปริมาตร เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผลวิจัยจำนวนมากที่แสดงว่าหากเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่มีความเข้มข้นระดับนี้ทำให้พืชเจริญเติบโตได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และกรดฟลูออริก เป็นก๊าซที่เป็นพิษหากมีอยู่ในอากาศมาก ในบางสภาพ อย่างเช่น บริเวณที่มียวดยวนอย่างหนาแน่น จะมีการปล่อยก๊าซเหล่านรี้ออกมาจากเครื่องยนต์ของยวดยานเป็นจำนวนมากจนทำให้พืชในบริเวณนั้นเจริญเติบโตได้น้อยลง
  • โครงสร้างดินและส่วนประกอบของอากาศในดิน มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลทางตรงได้แก่ผลต่อการงอกขึ้นเหนือผิวดินของต้นกล้าของพืชและต่อการไชชอนของรากพืชไปในดินเพื่อหาอาหารและน้ำ ดินที่แน่นทึบจะจับตัวเป็นแผ่นที่ผิวดินเมื่อผิวดินแห้งจะเป็นแผ่นแข็งทำให้ต้นกล้างอกขึ้นเหนือดินได้ยาก ชั้นดินที่แน่นทึบจะทำให้รากชอนไชผ่านไปได้ยากส่งผลให้การกระจายของพืชน้อยลงผลทางอ้อมของโครงสร้างของดินต่อการเจริญเติบโตได้แก่ผลต่อการถ่ายเทอากาศของดิน ดินที่มีโครงสร้างไม่ได้มีความแน่นทึบจะมีช่องอากาศน้อยและไม่ติดต่อกันซึ่งส่งผลให้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี ขาดก๊าซออกซิเจนและมีการสะสมก๊าซและสารที่เป็นพิษต่อรากพืช

  -เพลงคั่นรายการ-

  คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า ก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซที่รากพืชและสิ่งมีชีวิตในดินอื่นๆจะต้องใช้ในการหายใจ หากดินไม่มีก๊าซออกซิเจนรากพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในดินที่ต้องการก๊าซชนิดนี้ก็จะตายไป หากดินมีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอรากพืชก็จะเจริญเติบโตและทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารได้น้อยลง นอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆในดินก็จะเจริญเติบโตและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้น้อยลงด้วย

  และก๊าซหลายชนิดด้วยกันที่มีพิษต่อพืช เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าที่เราๆคุ้นหูกันนั่นเอง ต้นกำเนิดที่สำคัญของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่การหายใจของรากพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในดินและการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุในดินของสภาพที่ยังมีก๊าซออกซิเจน ส่วนต้นกำเนิดของก๊าซไข่เน่าคือ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ดินมีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินภายใต้สภาพที่ดินมีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอ

  • ปฏิกิริยาดิน นั่นคือความเป็นกรดเป็นด่างของดินผลของปฏิกิริยาดินต่อพืชที่สำคัญๆเป็นผลทางอ้อม คือจะมีผลเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่อพืชทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มีผลต่อการเกิดสารที่เป็นพิษต่อพืชในดิน และมีผลต่อการระบาดของโรคพืชบางชนิด แล้วผลเหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกต่อหนึ่งด้วยครับ
  • ชีวปัจจัย คือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบต้นพืชทั้งเหนือดินและในดิน สิ่งเหล่านี้บางชนิดทำให้พืชเติบโตมากขึ้นแต่บางชนิดทำให้พืชเติบโตน้อยลง ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ทำให้พืชเติบโตมากขึ้นได้แก่แบคทีเรีย ไรโซเบียมซึ่งสามารถเข้าไปอยู่ในรากพืชตระกูลถั่วแล้วเกิดการสร้างปมที่รากพืชซึ่งเป็นบริเวณที่แบคทีเรียไรโซเบียมเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนในอากาศ ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในรูปที่พืชใช้ได้และมีผลทำให้พืชเติบโตมากขึ้น ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้น้อยลงได้แก่จุลินทรีย์ที่มีให้เกิดโรคต่างๆแก่พืชและวัชพืช วัชพืชไม่เพียงแต่แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืช แต่ยังอาจจะบังแสงแดดและทำเป็นพืชเป็นโรคและมีแมลงรบกวนมากขึ้น และอีกอย่างหนึ่งได้แก่ใส้เดือนซึ่งไชชอนดินทำให้ดินโปร่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชมากขึ้นด้วยครับ
  • ธาตุอาหาร เป็นสิ่งสำคัญมากๆก็จะมีธาตุอาหารที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนในพืช เช่น ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน ซึ่งจำเป็นสำหรัยบการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ก็ยังมีธาตุอื่นๆอีกตั้ง 14 ธาตุที่จำเป็นสำรับการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดและบางชนิด คุณผู้ฟังครับ หากพืชได้รับธาตุอาหารเหล่านี้ไม่เพียงพอจะไม่สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาจนครบวงจรชีวิต ไม่สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาถึงระยะออกดอก ผล เมล็ดได้ แต่อย่างไรก็ตามพืชต้องการธาตุอาหารเหล่านี้ในปริมาณไม่เท่ากัน นอกจากนั้นดินแต่ละแห่งยังมีความจำเป็นที่จะต้องใสส่ธาตุอาหารแต่ละชนิดเพิ่มเติมธาตุเพื่อการปลูกพืชไม่เท่ากัน เรามาฟังประเภทของธาตุอาหารกันนะครับว่ามีกี่ประเภท

  -เพลงคั่นรายการ-

  ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ พวก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก และพบได้ว่าดินจะขาดธาตุเหล่านี้บ่อยกว่าธาตุอื่นๆ จึงทำให้ต้องเพิ่มไปในดินเป็นรูปของการใส่ปุ๋ยนั้นเอง  ทั้งสามธาตุนี้เราจึงเรียกกันว่า ธาตุปุ๋ย ซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็นธาตุที่พืชต้องการมากกว่าสามธาตุที่กล่าวมาข้างตันอีกด้วยซ้ำไป

  ธาตุอาหารรอง ได้แก่จำพวก แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณที่รองลงมาจากธาตุอาหารหลัก และพบได้ว่าดินขาดไม่บ่อยเท่ากับธาตุอาหารรอง จึงทำให้มักจะมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ในดินให้แก่พืชรองจากธาตุอาหารหลัก

  ธาตุอาหารเสริม ได้แก่พวกเหล็ก แมงกานิส โมลิบดินั่ม ทองแดง โบรอน สังกะสี นิคเกิลและคลอรีน ธาตุอาหารเหล่านี้เป็นธาตุที่พืชต้องการน้อยที่สุดครับ และยังมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชบางชนิดแต่ไม่จำเป็นกับพืชทุกชนิดที่พบกันบ่อลยๆได้แก่โคบอลท์ วานาเดียม โซเดียม และซิลิกอน

  แล้วการจะดูว่าเราจะใช้ปุ๋ยเมื่อใด และใช้อะไร ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจใช้ปุ๋ยจึงควรศึกษาให้แน่ใจว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับปุ๋ยมีอยู่ต่ำสุด เช่น ดินมีธาตุอาหารต่ำสุด เมื่อเทียบกับปัจจัยเพื่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยอื่นๆ แต่ถ้าพืชได้รับปัจจัยอื่นบางปัจจัยน้อยกว่าธาตุอาหาร ก็ไม่ควรจะใส่ปุ๋ยเพราะกรณีพืชขาดน้ำอย่างรุนแรงนี้น้ำจะเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของพืชซึ่งทำให้การใส่ปุ๋ยไม่ได้ผล จึงอาจกล่าวเป็นหลักการได้ว่า ควรใช้ปุ๋ยเฉพาะเมื่อพืชขาดปัจจัยที่สามารถให้ในรูปปุ๋ยรุนแรงกว่าปัจจัยอื่นๆ และการใช้ปุ๋ยเท่าใด คือ เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ปุ๋ย สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ จะใช้เท่าไร เพราะการใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปจะทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรในการปลุกพืชให้มากที่สุด แต่หากใส่มากเกินไปจะทำให้ได้กำไรน้อยกว่าเมื่อในปริมาณที่พอดี

  เมื่อใส่ปุ๋นในดินให้แก่พืชที่ได้รับปัจจัยชนิดเดียวกับที่ให้ในปุ๋ยไม่เพียงพอโดยปกติปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปุ๋ยที่ใส่หน่วยแรกๆจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปุ๋ยหน่วยถัดไป แต่เมื่อเพิ่มปุ๋ยไปถึงอัตราหนึ่งแล้วปุ๋ยหน่วยถัดไปจะทำให้ผลผลิตเพิ่มน้อยลงตามลำดับ จนในที่สุดการเพิ่มปุ๋ยไม่ได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

  สุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกรและนักวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการเกษตรและแง่ของสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตพืชและในแง่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ

  คุณผู้ฟังครับ สัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆ มาฝากคุณผู้ฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายมายังรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ตู้ ปณ. 1077 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 หรือโทรสอบถาม ได้ที่ 0-2561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ

   

   

   

   

 • ฐานข้อมูลแนะนำ

  ISI_Logo58
  scopus_Logo58
  SciVal_Logo58-1

  Kasetsart Journal

  CoverNatSciNew
  CoverSocSciNew
  Vol.48 Issue 6
  Vol.35 Issue 3